Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja ter morebitne politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb (ukradenih otrok), ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave oziroma politično vplivali na ta dejanja ter za morebitno spremembo zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja in obdelave matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja ter morebitne politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb (ukradenih otrok), ki naj bi se v porodnišnicah na območju Republike Slovenije dogajali v obdobju od leta 1965 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave oziroma politično vplivali na ta dejanja ter za morebitno spremembo zakonodaje s področja matičnega registra, ugotavljanja in obdelave matičnih dejstev, hrambe matičnih registrov, področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, kazensko procesne zakonodaje ter zakonodaje s področja družine, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti