Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2018


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2018