Devetindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2023


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Devetindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2023