Resolucija o Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Resolucija o Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030