Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
53 %
Za