Proračun Republike Slovenije za leto 2020


Sprejet

Zakon

Sprejet
Proračun Republike Slovenije za leto 2020
54 %
Za