Proračun Republike Slovenije za leto 2021


Sprejet

Zakon

Sprejet
Proračun Republike Slovenije za leto 2021
54 %
Za