Zakon o ratifikaciji Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani


Sprejet

Napaka

Pri nalaganju kartice je prišlo do napake.
Failed to render card: /s/zakon Cannot read property 'forEach' of null