Proračun Republike Slovenije za leto 2023


Sprejet

Akt

Sprejet
Proračun Republike Slovenije za leto 2023