Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi
57 %
Za