Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo


Sprejet