Sklep o imenovanju podpredsednika Odbora za zunanjo politiko


Sprejet