Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
57 %
Za