Sklep o imenovanju dveh članic Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji


Sprejet