Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora
89 %
Za