Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednice ali predsednika Komisije za preprečevanje korupcije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednice ali predsednika Komisije za preprečevanje korupcije