Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih
99 %
Za