Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti