Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora


Sprejet

Zakon

Sprejet
Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora
87 %
Za