Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih


Zavrnjen