Sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora
57 %
Za