Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu


Sprejet