Damijan Zrim

Socialni demokrati

koalicija

Osnovne informacije

: SD
Prejel 2165 glasov v okraju Murska Sobota I
: 1
: asistent evropske poslanke
: magisterij iz sociologije in magisterij iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
: 31 let

Zadnje aktivnosti

15. 7. 2024

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

20. 6. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s ponudniki storitev za upravljanje in vodenje osebnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih
14. 6. 2024
13. 6. 2024
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi z integracijo otrok priseljencev na področju izobraževanja
16. 5. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi s priznanjem dokupa študijskih let v pokojninsko dobo brez dokupa
26. 3. 2024
Podal pobudo na temo: v zvezi z novimi omejitvami hrupa na shodih in prireditvah

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Damijan Zrim
56%
56
40.84444444444444%
41
318%
Jelka Godec
318

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Damijan Zrim
92.80535415504741%
93 %
85.29161632253407%
85 %
100%
Branko Zlobko
100 %

Članstva