Damijan Zrim

Socialni demokrati

koalicija

Osnovne informacije

: SD
Prejel 2165 glasov v okraju Murska Sobota I
: 1
: asistent evropske poslanke
: magisterij iz sociologije in magisterij iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
: 29 let

Prisotnost na glasovanjih sej

Poslanska vprašanja in pobude

21. 10. 2022
Zastavil vprašanje na temo: v zvezi s stanovanjsko politiko
4. 10. 2022

Št. poslanskih vprašanj in pobud

Damijan Zrim
3%
3
5.52222222222222%
6
53%
Jelka Godec
53

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Damijan Zrim
91.5074309978769%
92 %
86.5091639866057%
87 %
99.7876857749469%
mag. Franc Props
100 %

Članstva