Lista Marjana Šarca

 

 

Osnovne informacije

Št. poslanskih vprašanj in pobud

LMŠ
556%
556
574.636363636364%
575
1530%
Socialni demokrati
SD
1530

Prisotnost na glasovanjih sej DZ

Brez zadetkov.

Prisotnost skozi čas na plenarnih sejah DZ

Poslanska vprašanja in pobude

Brez zadetkov.