Stranka modernega centra

koalicija

 

Napaka

Failed to fetch card: /group/votes/ (500) Error: Request failed with status code 500 (https://parladata-slovenija.lb.djnd.si/v3/cards/group/votes/?id=5)
    at renderCard (file:///app/server/render-card.js:147:15)
    at runMicrotasks (<anonymous>)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    at async Object.renderCardHandler (file:///app/server/index.js:25:12)

Največkrat glasujejo enako

Brez zadetkov.

Najmanjkrat glasujejo enako

Brez zadetkov.

Neujemanje s poslansko skupino

Brez zadetkov.

Neenotnost glasovanj

Brez zadetkov.