20. nujna seja

Odbor za gospodarstvo

8. 5. 2020
podatki objavljeni: 8. 5. 2020

Transkript

Dober dan!  Začenjam 20. nujno sejo Odbora za gospodarstvo. Vse članice in člane odbora ter vabljene in ostale prisotne lepo pozdravljam!  Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani in članice odbora, imajo pa svojo zamenjavo.    (nadaljevanje) Tako Tadeja Šuštar nadomešča Mihaela Prevca, Jurij Lep nadomešča Roberta Polnarja, kolega Dušan Šiško nadomešča Janija Ivanušo in kolega Željko Cigler nadomešča Primoža Siterja.  S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora, ena točka Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS COV 2, COVID-19, ter nabavah, ki so omogočili Sloveniji uspešen spopad z njo. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov v zvezi z dnevnim redom je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora. Kolega Kordiš, izvolite, postopkovno.
Hvala za besedo, predsedujoči. Šokantno, poročilo Vlade Janeza Janša razkriva, da Vlada Janeza Janše ni ničesar kriva. In ker ni ničesar kriva je najprej zamenjala vodjo policije s svojim človekom, nato je z istim manevrom zamenjala vodjo kriminalistov, tri dni nazaj pa je razrešila še vodjo nacionalnega preiskovalnega urada. Kaj se je dogajalo na Zavodu blagovne rezerve po zaslugi raziskovalnih novinarjev danes vemo. Dogajal se je organiziran kriminal. Menjava represivne vertikale pa vladi služi temu, da se zavaruje pred posledicami tega svojega organiziranega kriminala, namenjenega seveda provizijam pravilnih posrednikov. In posledično smo na mizo dobili pamflet, ne kakršnegakoli resnega poročila Vlade, pamflet, ki ta organiziran kriminal, ki se je dogajal pri nabavah zaščitne opreme brani. Zraven ni priloženih nobenih zapisnikov, nobenih sklepov, nobenega dejanskega pregleda stanja. Ob vseh pozivih Vladi, da naj zaščitno opremo kupuje neposredno so vladni branili provizije pravilnih z lažmi. Najprej so zatrjevali, da ni zakonske osnove za to, da se zaščitno opremo uvaža neposredno. Hitro se je izkazalo, tudi z intervencijo Računskega sodišča, da take zakonske določbe ne obstajajo. Nato so dejali, da ne morejo uvažati nepostredno zato, ker proizvajalska podjetja želijo sto odstotne avanse. Ampak Vlada je kljub temu dobaviteljskim podjetjem z visokimi provizijami ravno tako namenjala sto odstotne avanse. Na koncu so zatrjevali, da nimamo organizacijskih kapacitet, da bi država neposredno zaščitno opremo uvozila, ampak vse ostale države, ki so to storile so pokoristile svojo diplomatsko mrežo, na enak način bi jo lahko tudi Republika Slovenija. Skratka, serija laži, ki naj brani neupravičene provizije za dvorne dobavitelje. Poleg tega smo za današnjo sejo prejeli mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki ga bom sedaj citiral: »Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku.« Sklep v 2. točki na katerega se sklicuje mnenje Zakonodajno-pravne službe je serija ugotovitev, kako je z nabavami vlade Janeza Janše vse krasno in kako je za vse kriva predhodna vlada. Predsedujoči, na osnovi mnenja Zakonodajno-pravne službe vas pozivam, da umaknete iz obravnave drugi sklep, ki je priložen za to sejo in tudi da sejo prekinemo in jo nadaljujemo takrat, ko Vlada pripravi dejansko poročilo o dogajanju in o stanju, ne pa političnega pamfleta, ki je namenjen samo temu, da varuje podobo Vlade, kljub temu, da so jo raziskovalni novinarji ujeli z rokami v marmeladi, kljub temu, da vsem na očeh krade in hrani svoje pravilne posrednike. Vemo kdo vse je klical na Zavod za blagovne rezerve. Vemo, da gre za kroge okoli slovenske desnice, tudi za poslance Slovenske demokratske stranke. Vemo, da je vse skupaj omogočal gospodarski minister v tej vladi gospod Zdravko Počivalšek. Brez soočenja s temi dejstvi nobeno poročilo ne more biti popolno. Hvala.
Hvala lepa. Če razumem vaš postopkovni predlog, je predlog za prekinitev seje. Izvolite.
Moj prvi postopkovni predlog je, da najmanj kar je potrebno za to sejo storiti je, da vi, predsedujoči, umaknete drugi sklep,   (nadaljevanje) ki je priložen k gradivu za današnjo sejo. Še enkrat bom navedel mnenje Zakonodajno-pravne službe: »Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku.« Čisto vsebinsko drugi sklep je vladno hvalisanje kako je vse opravila super, kako ni prihajalo do nikakršnih napak.
Jaz vas prosim, da se osredotočite na proceduralni predlog ne pa na vsebinski tako, da predlagatelj tega sklepa niste vi tako, da ne morete v njega posegati. Opredelite svoj postopkovni predlog!
Predsedujoči, bil je opredeljen. Drugi sklep morate umakniti, ker zanj ni podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in ne v Poslovniku pri tem se sklicujem na mnenje Zakonodajno-pravne službe. Tega si nisem izmislil jaz, Miha Kordiš poslanec Levice, to je zapisala črno na belem Zakonodajno-pravna služba.
Postopkovni predlog ne sprejmem na tak način, ker se tukaj nič ne more sploh pa ne, ko to vi izrečete, ker imate enake pravice kot vsi ostali. Prešli bomo na druge postopkovne predloge.  Kolega Trček, za njim pa postopkovno kolegica Tina Heferle.
Hvala, gospod predsedujoči.  Moj postopkovni predlog izhaja iz 239. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, ki se glasi, citiram: »Vlada lahko poroča Državnemu zboru o svojem delu pisno ali ustno na seji Državnega zbora. Če Vlada pošlje Državnemu zboru pisno poročilo predsednik Državnega zbora z njim takoj seznani poslance.« - sedaj sledi, dobro poslušajte, predsedujoči: »Predstavnik Vlade lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« Bom še enkrat ponovil: »Predstavnik Vlada lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« Nadalje se bom vezel na 110. člen Ustave Republike Slovenije, ki se glasi, najdete ga na 50 strani te knjižice: »Vlado sestavljajo predsedniki in ministri. Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni Državnemu zboru. » Vodja Zakonodajno-pravne službe, gospa Nataša Voršič, če se ni skrila kot to počne kakšen minister za kakšno drugo damo iz Zakonodajne službe, ker so vse krasne in je jasno povedala bom prebral predsedujoči zgolj zaključek poročila, citram: »Poleg tega poudarjamo, da drugi odstavek 239. člena Poslovnika določa, da se v primeru, če Vlada pošlje v Državni zbor pisno poročilo Državni zbor se s poročilom le seznani. Iz navedenega izhaja, da Poslovnik ne predvideva, da bi Državni zbor v obravnavi poročila Vlade sprejemal kakršnekoli vsebinske odločitve.« Skratka predsedujoči moj postopkovni predlog je sledeč po Poslovniku Državnega zbora, sleče stališču Zakonodajno-pravna službe minimalno, kar morate narediti je, da umaknete predlog sklepa, ki ga Vlada vsiljuje Državnemu zboru, katerakoli Vlada, ne le-ta. Ne more vsiljevati Državnemu zboru sprejem nekih sklepov, ker jih Poslovnik niti ne vključuje in ker s tem posega v avtonomijo Državnega zbora lahko pa Državni zbor sprejme sklep naj Vlada dopolni to skropocalo, ki v bistvu ni poročilo. Skratka predsedujoči prosim, da enkrat za spremembo upoštevate Poslovnik Državnega zbora.  Hvala.
Jaz vas naprej prosim, da niste žaljive s to opombo, da za enkrat vsaj upoštevam. Mislim, da oba veva na kaj to leti in ni to mesto za take obravnave.  Moram vam povedati, da je Kolegij Državnega zbora temu matičnemu telesu, Odboru za gospodarstvo, dodelil to gradivo za obravnavo in naša dolžnost je, da se začne obravnava tega. Ker pač temu nasprotujete imate druge proceduralne možnosti, ampak ta vaš proceduralni predlog ne morem sprejeti. Sedaj pa Tina Heferle, potem boste počakali, da pride na vrsto.
Hvala.  Tukaj jaz imam postopkovni predlog pa bi najprej opozorila na dejstvo, da Vlada Republike Slovenije že v naprej je pripravila besedilo teh sklepov, kjer že v naprej projudicira kaj bo Državni zbor glede tega poročila, ki ga še nismo obravnavali ugotovil. Torej, sklepi so pripravljeni brez predhodne opravljene obravnave, ki vemo v skladu s Poslovnikom je potrebna in glede vsebine sklepov, je pa kar sama Vlada določila, namesto Državnega zbora, kaj bomo mi sploh ugotovil v razpravi, ki sploh še ni bila opravljena in mi naj bi zdaj o teh sklepih danes glasoval. To je absurd. In, poleg te nehigiene, naj citiram še jaz Zakonodajno-pravno službo, ker menim, da je treba to večkrat danes poudarit, glede na to, da nekateri ne razumejo ali pa nočejo razumet, kaj je Zakonodajno-pravna sklenila in pravi: »Za sprejetje sklepa, navedenega v 2. točki, ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku, zato po našem mnenju ni podana pristojnost Državnega zbora za sprejetje tega sklepa.« Govorimo torej o tem sklepu pod 2. točko, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije, lepo, opremljeno z glavo, seveda pa Vlada govori, »Državni zbor ugotavlja…« in tako naprej. Tako da, to je samo po sebi absurd in sprejetje ali pa celo obravnava tega sklepa, pod to 2. točko, je v nasprotju z Ustavo in bi izvotlilo namen institutov kot sta na primer interpelacija in pa parlamentarna preiskava. Gospod Trček je pred mano lepo povedal in citiral Poslovnik v 239. členu, kjer jasno določa, da se v primeru pisnega poročila Vlade, Državni zbor s tem le seznani in v posledici tega bi bila potem tudi celotna parlamentarna obravnava tega poročila popolnoma drugačna, kot je pa zdaj zastavljena in gospod predsednik, vas ne »ekskulpira« odgovornosti odločitev predsednika Državnega zbora na kolegiju oziroma kolegija, da se ta obravnava opravi na tak način. Vi ste dolžni spoštovat Poslovnik in dolžni ste zagotovit takšno obravnavo tega poročila, kot ga predvideva Poslovnik. Torej, pogovarjanje o sklepu pod št. 2 je nedopustno in Zakonodajno-pravna služba nam to pritrjuje, vsi v opoziciji na to opozarjamo, verjamem, da tudi vi, znate brat Poslovnik, znate interpretirat in razumet določbe v njem in jaz verjamem, da se tudi vi, načeloma, morate strinjat z nami, ker drugače sploh ne gre, kajne, če vse to preberemo in smo, kolikor toliko, kritični no, sami do sebe. Zato je moj postopkovni predlog podoben ali pa enak kolegoma pred mano, da se pač ta sklep, sporni sklep, nedopusten, nezakonit sklep, umakne iz obravnave in da se o njem ne glasuje. Glede postopkovnega predloga, ki ga je pa podal gospod Kordiš, o prekinitvi te seje odbora, pa tudi načeloma nimam težav s tem in se tudi strinjam s tem postopkovnim predlogom, da bo Vlada v miru pripravila poročilo, kot se za gre.
Hvala lepa, kolegica Heferle. Ravno na podlagi Poslovnika, jaz moram začeti obravnavo na tem delovnem telesu, ker Poslovnik določa, da se to poročilo, ravno kot predlog akta, obravnava. Torej, po enakem postopku, kot vsi ostali zakonodajni predlogi. S tega razloga ne morem ugoditi niti vašemu postopkovnemu predlogu in sprašujem, če lahko nadaljujemo? / oglašanje iz dvorane/ Gospod Kordiš se je oglasil v času izvajanja gospe Heferle, tako da… / oglašanje iz dvorane/ Ja, se opravičujem, kolega Kordiš, spregledal sem kolega Trčka, tako da vem, da ne boste nasprotovali, da on prvi izvaja.
Hvala predsedujoči. Še dobro, da sem tako majhen, da sem lahko spregledan. Še enkrat bom prebral 239. člen Poslovnika Državnega zbora: »Vlada lahko poroča Državnemu zboru o svojem delu pisno ali ustno na seji Državnega zbora. Če Vlada pošlje Državnemu zboru pisno poročilo, predsednik Državnega zbora z njim takoj seznani poslance…« - kar je bilo storjeno, v UDIS smo to dobil, dalje – »…Predstavnik Vlade lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« - in zgolj še zadnji del, o mnenju Zakonodajno-pravne službe Poslovnik ne predvideva, da bi Državni zbor ob obravnavi poročila Vlade sprejemal kakršnekoli vsebinske odločitve.« Kaj piše? Poročilo o stanju, razlogih in tako dalje. Spoštovani predsedujoči, to ni neki pravni akt, to ni zakon, to ni resolucija in vi morate slediti Poslovniku in ga, če se ga obravnava na takšen način, obravnavati. Vi ne morete, vi niti ne smete vsiljevati nam, da boste to, kar ste vi naumili in kršite Poslovnik, obravnavali kot neki zakonski akt. Če hočete imeti zakonski akt, ga vložite. Zaenkrat še imate dovolj tudi navsezadnje mandatov za to. Skratka sklepi tukaj, ki jih predlaga Vlada so čez vsako mejo minimalnega parlamentarizma in absolutno prejudiciranje vloge Vlade, ki je po 110. členu Ustave podrejena Državnemu zboru. Zato predsedujoči predlagam, da za pol ure prekinete sejo in se o tem podučite in na osnovi tega – mi smo navsezadnje še vedno ustavna parlamentarna demokracija , vodite sejo. Hvala.
Hvala, kolega Trček. Še enkrat bom, potem pa, ker očitno se zapletamo po nepotrebnem, prebral celotni dokument, ki mi nalaga, da to sejo skličem in vodim. »Na podlagi drugega odstavka 41. člena in prvega odstavka 27. člena Poslovnika Državnega zbora pošiljam v obravnavo ta predlog, da ga ne berem v celoti, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Predsednik Državnega zbora.« Jaz nimam druge možnosti, kot da to sejo res vodim in način, da tema pride do sej Državnega zbora, je ravno preko tega delovnega telesa. Zdaj pa kljub temu, da se mi zdite enako veliki kot vsi ostali, vas nisem spregledal, ampak pred vami za proceduralno sta prijavljena Miha Kordiš pa Tina Heferle, nato pa verjetno spet vi.
Hvala za besedo, predsedujoči. Že mesec in pol v tej državi lahko spremljamo, ker se dogaja vsem na očeh, organiziran kriminal. Ta organiziran kriminal ima dvojno naravo. Prva lastnost so provizije. Izplačevanje provizij dvornim dobaviteljem, podjetjem, povezanim z vladnimi strankami skozi nabavo zaščitne opreme. Druga lastnost tega organiziranega kriminala pa je udar na inštitucije nadzora in inštitucije demokracije. V poročilu, ki ga obravnavam, naj bi ga obravnavali na današnji seji, je po vezano oboje. Prvič, Vlada je za pripravo tega poročila potrebovala dva debela tedna. Če ga odpremo, v tem poročilu najdemo bore malo vsebinskega, bore malo podkrepitev s sklepi, zapisniki, tabelicami o pregledu stanja in tako naprej, pa zelo veliko politične propagande. Zato, da je tak sfriziran dokument pripravila, je Vlada potrebovala debela dva tedna, pa kljub temu smo na mizo dobili zgolj politični pamflet.  To poročilo spremljata dva sklepa. Drugi sklep v osnovi zaključuje, da je bilo z nabavami zaščitne opreme vse okej. Pa čeprav se to zaščitno opremo vsem na očeh preplačuje, čeprav se vsem na očeh pleni državni proračun in se zavrača možnosti oziroma se je zavračalo možnosti neposrednih nabav, samo zato, da se je lahko izstavljalo provizije ta pravim. In predsedujoči mislim, da bi bil minimum higiene ta, da se drugi sklep umakne. To pravi tudi Zakonodajno-pravna služba – bom znova citiral: »Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku.« In predsedujoči mislim, da imate dolžnost, da ta sklep umaknete. Ker v kontekstu udara na državo, ki ga izvaja aktualna Vlada, ki ga izvaja tudi aktualna koalicija, je tudi onemogočanje nadzora, tudi parlamentarnega nadzora. In to poročilo je eno izmed takih poskusov. Državni zbor naj podpre, podpiše mnenje vlade Janeza Janše, da vlada Janeza Janše ni nič kriva. Pri tem, da je v teku udar na policijo, v teku je oziroma zgodil se je udar na NIJZ, se pravi na stroko, vse za to, da Vlada zaščiti po eni strani svoje napake, po drugi strani pa svoje nečedne posle. Ob tem se strokovnjake, ki opozarjajo na to, da z nabavami zaščitne opreme niti približno ni bilo…
Čas za proceduralno vam je potekel.
Zaključujem. Ni bilo vse v redu… / govorjenje eden čez drugega/ preganja kot disidente.
Pa se osredotočite na stvari, ki so proceduralne narave…
… so proceduralne narave.
Kajne, mediji stranke SDS in še kakšni drugi ga preganjajo kot najhujšega disidenta, kot kriminalca, čeprav vemo, da je Vlada tista, ki sprovaja organiziran kriminal. In, predsedujoči, če naj ohranimo minimum parlamentarnega nadzora, če naj bomo zmožni izvajati minimum parlamentarnega nadzora, potem potrebujemo tudi gradivo, ki je za tak parlamentarni nadzor ustrezno. Zagotovo pa ne potrebujemo vladnih sklepov, ki ploskajo sami sebi, poslanci naj pa te sklepe podpremo. Tako prosim, da drugi sklep umaknete.
Hvala. Moram vam povedati, da gre spet za nekaj, na kar smo v začetku že imeli nasprotujoča stališča. Ne morem sprejeti vašega proceduralnega predloga.  Mislim, da se je Tina Heferle spet oglasila. Izvolite.
Gospod predsednik, prej sem jasno povedala svoj postopkovni predlog, pa ga morda niste razumeli. Jaz ne nasprotujem obravnavi tega poročila, kar bomo danes seveda z razpravo storili, jaz nasprotujem glasovanju in sploh umeščanju tega vladnega predloga sklepa za Državni zbor - napisan je v imenu Državnega zbora -, da se o njem glasuje, da je tak sklep sploh na dnevnem redu in sploh v gradivu. Moj postopkovni predlog je, da se tak sklep umakne, ker je neskladen s poslovnikom. In še en stavek naj citiram iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, kjer pravijo, da ta sklep ne predstavlja izvrševanja nadzorne funkcije Državnega zbora, ki jo po ustavi in poslovniku sicer ima do Vlade, in zato bi sprejetje 2. točke predloga sklepa bilo v nasprotju z ustavo in bi izvotlilo namen navedenih institutov izvrševanja nadzornih funkcij.  Mislim, da sem popolnoma jasno povedala, in verjamem, da razumete, gospod predsednik, da ne nasprotujem razpravi o poročilu, ampak nasprotujem takemu sklepu. In če se ne strinjate s pisnim mnenjem, ki ga je dala Zakonodajno-pravna služba, je drugi moj postopkovni predlog tudi ta, da se morda ta trenutek - tamle vidimo predstavnico Zakonodajno-pravne službe - javno izreče o tem, kaj naj bi to besedilo, ki so ga sicer pisno zapisali, vsebinsko predstavljalo, pa boste morda tako bolje razumeli naše postopkovne predloge in boste morda tako videli, da trenutno delujete v nasprotju s poslovnikom, ker omogočate razpravo oziroma glasovanje o sklepu, ki ga je pripravila Vlada za Državni zbor, še preden je bila razprava o poročilu sploh opravljena. In tu je vnaprej prejudicirano, kaj Državni zbor ugotavlja, pa mi sploh še razpravljali niti obravnavali nismo poročila, to je absurd. In če se morda kolegica iz Zakonodajno-pravne službe ne želi oglasiti zdajle, ker ni nujno, da se, bom pa v skladu s poslovnikom predlagala, da se prekine sejo za čas, da se ponovno pridobi mnenje oziroma da se razrešijo določena pravna vprašanja, pa potem nadaljujemo sejo.
Hvala lepa, gospa Heferle. Kot sem že prej povedal, vse, kar ste do sedaj predlagali, ima vsebinsko naravo, ne pa proceduralne. In ta sklep, o katerem govorimo, se lahko tekom seje z amandmaji seveda spreminja, dopolnjuje, vsak lahko vloži svoj amandma, ampak gre za to, da moramo sejo začeti, da moramo dati besedo predstavniku Vlade, da sploh začnemo obravnavati in da pridemo na polje vsebinskega, kjer se lahko k tej stvari pride z vseh strani. / oglašanje v ozadju/ Postopkovno, Violeta Tomić. / oglašanje v ozadju/ Trček… Ne, Violeta je dvignila roko prej. / oglašanje v ozadju/ Violeta Tomić, Trček in Kordiš, prosim. / oglašanje v ozadju/
/ mikrofon ni vključen/ Jaz sem bil že prej, spoštovani. Dam Violeti prednost, ampak sem bil že prej. Očitno niste sposobni voditi seje, prekinite jo in se zberite.
Hvala, Franjo, za besedo, in predsedniku.  Tudi jaz imam postopkovni predlog, da se to sejo prekine, dokler ne razčistimo nekih osnovnih demokratičnih postulatov. Jaz upam, da je Slovenija še vedno ustavna demokracija in da spoštuje ustavo, da ta Državni zbor spoštuje zakone in svoj poslovnik. Vedno do sedaj smo upoštevali mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je bila velika avtoriteta znotraj te inštitucije, danes ta vlada gladko povozi čisto vse, vsa strokovna mnenja, vse predloge opozicije. Skratka, očitno imamo opravka z ugrabljeno državo, kajti poleg vseh menjav na vseh nadzornih inštitucijah, nima opozicija možnosti niti, da vas opozori, da je treba mnenja Zakonodajno-pravne službe upoštevati. In spet bom citirala mnenje Zakonodajno-pravne službe, da drugi odstavek 239. člena poslovnika določa, da se v primeru, če vlada pošlje v Državni zbor, pisno poročilo, Državni zbor s poročilom le seznani. Jasno je, da ta koalicija si je zagotovila dovolj glasov, na vseh odborih smo dobili še 2 predstavnika stranke SDS in je demokratičen postopek onemogočen.  Zato vas prosim, da upoštevate proceduralni predlog, prekinete sejo in tale drugi sklep umaknete. Kajti tu imamo situacija kadija te tuži, kadija te sudi. Potem pa razglasimo predsednika vlade za blaženega, nedotakljivega in se nehajmo pretvarjati, da imamo parlamentarno demokracijo.  Hvala.
Hvala, kolegica Tomić. Torej, vaš predlog je, da za prekinitev seje?
Da.
Najboljše, da še slišimo ostala dva proceduralna predloga in da potem se odločim za naprej. Kolega Trček, izvolite.
Hvala.  Tretjič in, upam, zadnjič. Moj postopkovni predlog izhaja iz 239- a me lahko poslušate, predsedujoči? Moj postopkovni predlog izhaja iz 239. člena poslovnika. Za razliko od ostalih ni nobena kršitev poslovnika, nanaša se samo na poslovnik. In ne gre za opozicija-koalicija, gre za dve veji oblasti in avtonomijo ene in druge. Po 239. členu poslovnika vlada lahko poroča Državnemu zboru in to svoje poročanje potem ustno ali pisno tudi obrazloži v Državnem zboru. Pred nami imamo poročilo. In to je v osnovi to. In to vam tudi govori zakonodajno-pravna služba v mnenju - vlada ne more posegati v avtonomijo Državnega zbora in nam predlagati neke sklepe, ki jih potem lahko – tako vaša interpretacija, predsedujoči mag. Rajić – mi malo spreminjamo. To sploh ni možno, ker ni podlage za to. In dejansko bi moral že predsednik Državnega zbora, ki je pravnik navsezadnje - pa med temi, ki so to pisali, Matej Tonin je politolog, mag. Liljana Kozlovič je tik pred doktoratom na pravu - vedeti. Enostavno ni podlage, da vlada v poročilu predlaga sklepe Državnemu zboru, ker se ob poročilu ne sprejema takšnih sklepov, ne? Lahko odbor naloži vladi, da iz takšnih ali drugačnih razlogov nismo zadovoljni s poročilom ali da pozivamo vlado, da dopolni poročilo. A me poslušate, predsedujoči?  Jaz ne govorim o razpravi ali ne razpravi, govorim o tem, da je to prejudiciranje. Vlada posega v avtonomijo Državnega zbora. In tudi, če bi mi te sklepe sprejeli, bi pa mi posegali v avtonomijo vlade. Vlada ima pravico in tudi dolžnost, če je pokličemo, da spiše poročilo. Poročilo je lahko takšno ali drugačno, lahko je zavajajoče, lahko so v njem polresnice, lahko manj ali bolj popolno, lahko so v njem tudi kaj več kot polresnice, pa ne bom te besede izrekel. Vlada tudi na koncu lahko napiše, da pač ona ugotavlja to in to. In zgolj, kar Državni zbor lahko opravi na osnovi tega poročila, je razprava, tu se strinjam z vami. Ne more pa vlada nam vsiljevati neke sklepe, o katerih naj bi mi glasovali.  In na to se nanaša moje poslovniško izhajajoč iz 239. člena. In če že predsednik Državnega zbora derogira Državni zbor, kar je šlamastika brez primere in bi moral ta trenutek odstopiti, je vaša dolžnost kot predsedujočega, da to ne dovolite, ker to po Poslovniku Državnega zbora ne smete dovoliti. Tukaj ne gre za koalicijo, opozicijo, lahko upoštevam vaše, Trček ali ne, to vam veleva Poslovnik Državnega zbora, ne bom še četrtič bral 239. člen. Ne. To ni neka zgodba v kateri bi zdaj vi notri porinili nam te sklepe pa bi blagovolili, če mi na te sklepe še odreagiramo, pa nas boste vi preglasovali in povozili. To je poročilo, to ni zakon, to ni resolucija in glede na poročilo mi tudi ne moremo posegati v avtonomijo Vlade in nobenih sklepov tozadevnih glede tega ne more biti, kar lahko pove gospa iz Zakonodajno-pravne službe.  Hvala.
Hvala kolega Trček.  Gre za različno interpretacijo od samega začetka, ker to poročilo ima status predloga akta in v tem smislu ga je treba obravnavati tako kot predlog akta. In tukaj se razlikujemo v tej interpretaciji, mislim pa, da nas vsekakor razumete, da glede na to, da ne vodim Državni zbor ampak le delovno telo, da moram na vsak način korektno izpolniti tisto kar pride od predsednika Državnega zbora in temu je namenjena ta seja danes. Mi se lahko prerekamo še veliko časa, ampak če že gre za take sume o katerih je že kolega Kordiš govoril, jaz mislim da vsak v tej državi želi, da čim prej pristopimo k temu, da se ta zadeva začne, da se odvije in da se začne obravnavati na čisto javen način. Zato se mi zdi, da glede na vse do sedaj izražene proceduralne pripombe in predloge, da se ne premikamo naprej, kvečjemu da gremo nazaj ob tem, da vsak, ki je bolj spreten govoričenja na nek način, še izkoristi, da že naprti dodatne kvalifikacije vsemu temu kar še sploh nismo začeli obravnavati. Zato tudi ta proceduralni predlog kolege Trčka moram zavrniti, imamo še dva napovedana proceduralna predloga kolegica Tina Heferle pa kolegica Meira Hot, nato pa kolega Kordiš in kolega Trček.  Izvolite. Kolegica Heferle.
Hvala predsednik.  Načeloma se strinjam z vami, ja, dajmo čim prej začeti obravnavo tega poročila, ker jo moramo tako ali tako opraviti, ampak preden bomo pa začeli obravnavati, je pa potrebno zagotoviti nek standard, neko higieno demokratične obravnave tega poročila. In jaz apeliram na vas, gospod predsednik, ker ste odgovorni za skrb in delo odbora in da je to delo v skladu s Poslovnikom, apeliram na vas, da kritično premislite. Tukaj Vlada dirigira zakonodajni veji oblasti, tudi vam, ker s te predstavnik zakonodajne veje oblasti, Vlada s temi sklepi dirigira Državnemu zboru kako, kakšne sklepe naj sprejme že v naprej, kot sem že prej povedala, brez obravnave tega poročila, se pravi, izvršilna veja oblasti posega, grobo posega v zakonodajno vejo oblasti, ker ji piše sklepe, ki naj jih Državni zbor sprejme. To je nedopustno in gospod predsednik, če se s takim ravnanjem strinjate, potem ne vem, milo rečeno, ja tudi vi kršite Poslovnik in kot sem že prej povedala, vas ne opravičuje dejstvo, da je bilo karkoli sprejeto na Kolegiju Državnega zbora, ampak ste vi tukaj dolžni, ker ste pač prvi med enakimi na tem odboru, ste vi tukaj dolžni zagotoviti, da bo obravnava tega poročila tudi z razpravo o njem, seveda, njej ne nasprotujemo, potekala tako kot mora potekati, brez vmešavanja izvršilne veje oblasti v sodno vejo oblasti, z vsiljevanjem nekih vsebinskih predhodno dogovorjenih odločitev, mislim jaz si ne predstavljam, da meni nekdo delegira in vsiljuje odločitev kar v naprej, brez da bi    (Nadaljevanje): to sploh obravnavali. Tako da, to je moj postopkovni predlog še enkrat in upam, da zadnjič, gospod predsednik, da se ta drugi predlog sklepa umakne iz gradiva iz obravnave in da se o njem na koncu ne glasuje, da to zdaj na začetku te seje jasno razčistimo.  In pa moj drugi postopkovni predlog je ponovitev prejšnjega, ki sem ga dala, pa niste dal niti možnost oziroma niste vprašal predstavnice Zakonodajno-pravne službe, če bi bila pripravljena zdaj tukaj na tem odboru še javno, ustno obrazložiti vse te očitke, ki so jih izpostavili v pisnem mnenju Zakonodajno-pravne službe, naj jih tudi javnost sliši, ki nas morda zdajle spremlja.  Tretji postopkovni predlog, ki ste ga pa tudi spregledal, o njem niti niste odločal je pa bil, da v skladu s 73. členom Poslovnika, četrti odstavek govori o tem, daste moj predlog na glasovanje. Preberite si ta čas, imate čas, ta četrti odstavek 73. člena, če je potrebno kakršnokoli posvetovanje ali v drugih primerih, če tako odloči Državni zbor, se pravi, da se prekine delo Državnega zbora oziroma tudi te seje, ker se smiselno uporablja tudi za seje odborov. Tako da, gospod predsednik, jaz vas prosim, da vsebinsko odločite o mojih vseh treh postopkovnih predlogih o katerih zdaj za enkrat še niste odločal, pa sem jih ponovila že trikrat.  Hvala.
Hvala kolegica Heferle. Pravzaprav sem vaše predhodne postopkovne predloge zavrnil z utemeljitvijo in sem prišel na druge, na obravnave drugih oziroma dali smo besedo še drugim in tudi zdaj bomo tako naredili, ampak seja je bila sklicana zato, ker jaz nisem menil, da je v nasprotju s Poslovnikom. Tisti, ki ste bili tega mnenja, da je v nasprotju s Poslovnikom, bi verjetno pred začetkom seje morali o tem obvestiti verjetno Komisijo za Poslovnik, ker meni to ni v pristojnosti in tukaj pa imamo tudi predstavnico Zakonodajno-pravne službe, ki bo zagotovo, tako kot je tudi bila vabljena, dobila besedo, ampak ko se začne seja odvijati. Za enkrat se to ni začelo in zardi tega ni dobila besede.  Torej zdaj še kolega Trček, potem Kordiš, nato pa bomo verjetno imeli.
Hvala.  Upam, da četrtič in zadnjič, še vedno 249. člen citiram mnenje Zakonodajno-pravne službe. V preambuli predloga sklepa ni navedenega 239. člena Poslovnika. Ta bi moral biti naveden, saj predstavlja podlago za seznanitev s pisnim poročilom Vlade, 1. točka predloga sklepa. Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki, poslušajte dobro, ni pravne podlage ne v Ustavi ne v zakonu in tudi ne v poslovniku. Zato po našem mnenju ni podana pristojnost Državnega zbora za sprejetje takega sklepa. Kaj tukaj ni jasno, mag. Branislav Bane Rajić. In mnenje Zakonodajno-pravne službe je prišlo v sistem danes zjutraj in vi kot predsedujoči, jaz sem do pred kratkim predsedoval kakšnemu odboru, sem si seveda vedno pred sejo prebral mnenje, in če bi kaj takega bilo zapisano, seveda bi morale goreti vse lampice, releji, led lučke ali kakorkoli. Še enkrat, zato po našem mnenju ni podana pristojnost Državnega zbora za sprejetje tega, ker ni pravne podlage ne v Ustavi ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku. Skratka, na osnovi česa boste bi, mag. Rajić, utemeljevali pravno podlago za ta sklep, ki je tukaj podan, vsiljevan v 2. točki. Mislim, veste, parlamentarizem je možen, če imajo ljudje ušesa, če ljudje preberejo in razmislijo, ampak vi ste zdaj tukaj Bane in ko vas j-tri pikice. Ali je to… Potem nimamo več parlamentarizma, dobro jutro malo Orbanček, potem gremo mi opozicija, ne vem, na pivo, bomo vsaj prispevali, zagon gospodarstva na distanci dveh metrov, pa ne vem, kolega Marko bo rekel katere maske naj imamo gor.
Hvala kolega Trček.  Glede na to, da vaša udeležba ni obvezna na tem odboru, vi lahko na to pivo greste kadarkoli želite, ampak veseli smo vaše prisotnosti     (nadaljevanje) in konstruktivnega sodelovanja, za katero se še ni izkazal v polni meri, ampak pričakujemo pa da bo. Jaz mislim, da je jasno, ko je danes prišlo mnenje Zakonodajno-pravne službe, da bi bilo skrajno nedemokratično, da se sam odločam o tem, da sejo prekličem in mislim, da je dobro, da se ta seja začne.  Drugo, to ni tema o nekih nerelevantnih zadevah. Gre za temo, ki je zelo akutna in mislim, da je zato nujno, da se čim prej spravimo k delu. Ampak ker tega na vsak način želite, to želite zavlačevati, bomo nadaljevali s postopkovnimi. Kolega Kordiš, nato kolega Kovačič, kolegica Tomić pa kolega Trček, ki je rekel zadnjič, da je to zadnjič, ampak očitno ni. …/oglašanje iz klopi/
Mi v opoziciji ne moremo spiti toliko piva, kolikor je bilo pokradenih milijonov na neopravičenih provizijah pri nabavah zaščitne opreme. Pravo sicer ni eksaktna znanost. Vodi ga v veliki meri interpretacija, vodi ga pravniški občutek in tako naprej, zato so mnenja zakonodajno-pravne službe redko tako zelo decidirana, jasna in neposredna, kot je zapisano za to sejo. In to neposrednost moramo vzeti zares. Še tretjič ali četrtič znova navajam: »Opozarjamo, da za sprejetje sklepe navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku.« Sklep v 2. točki je napisala Vlada, ki ploska sama sebi. In Državni zbor naj sedaj ugotovi, očitno protiustavno, protizakonito in proti Poslovniku, da je to ploskanje Vladi sami sebi, češ, kako z nabavami zaščitne opreme ni bilo nič narobe, je bilo vse v redu. Janez Janša ni spet čisto nič kriv, pritrdimo in pokimamo. Predsedujoči, ali bi dali na glasovanje še kakšen drug protizakonit sklep, ali ste se morda ogreli samo za tega? Kaj če na mizo dobite vladni sklep, recimo, da je potrebno poslance Levice aretirati…
Kaj je vaš proceduralni predlog?
Ali bi to dali na glasovanje?
Miha, kaj je vaš proceduralni predlog?
Postopkovni predlog je, da se 2. točka, sklep v 2. točki umakne in da ga vi, predsedujoči, umaknete…
Hvala lepa…
In ne pristajam na argumentacije in na zavrnitve, češ, kako se mi v Levici ali pa ostali opozicijski poslanci nismo do sedaj oglasili. Ja, saj kdaj je bila pa ta seja sklicana? Včeraj. Kdaj je prišlo mnenje Zakonodajno-pravne službe? Danes. Lahko poveste, predsedujoči, kdaj bi lahko intervenirali z opozorili, da to, kar se dogaja, da je protiustavno, da je protizakonito in da je proti Poslovniku. Vlada se je odločila tudi na točki poročila buldožirati parlamentarni nadzor. In očitno želi najprej zamenjati poslance, potem bi zamenjala pa še ljudstvo. Gospod Branislav Rajić, predsedujoči Odboru za gospodarstvo, če ne ukrepate, če proti temu ne protestirate, če tega sklepa ne umaknete, potem ste sokrivi za organiziran kriminal, ki se dogaja. Sokrivi ste udara na demokracijo, udara na državo in sokrivi ste namenskega sistematičnega plenjenja državnega proračuna zato, da provizije poberejo podjetja povezana z ministri in posameznimi vladnimi strankami…
Kaj je vaš proceduralni predlog?
Sem ga ene parkrat podal…
Dajte mi povedati stavek…
Podal sem ga ponovno, sem ga tudi utemeljil, predsedujoči, vi ste tisti, ki se s tem proceduralnim predlogom ne soočite, ampak plešete kot mačka okoli vrele kaše samo zato, da ne bi naredili tega, kar je potrebno narediti, torej sklepa, ki je protizakonit, protiustaven in proti Poslovniku umakniti. In asistirate strategiji koalicijskega parlamentarnega valjarja, ki ga ne zanima demokratična razprava, ne zanima ga demokratični nadzor. Zanima ga samo, kako vladi nameniti…
Čas vam je potekel…
…dodatna pooblastila…
…zato…
…in vlado oprati…
Hvala. Čas vam je potekel…
…tega, da se gre vojno dobičkarstvo.
…za proceduralni predlog. Na enak način, kot me obtožujete sokrivde za nekaj, vaše zavlačevanje terja enako krivdo za zavlačevanje preiskav vsega tega kar sledi. Zato več… /oglašanje iz klopi/ ne morem vam dati postopkovno dokler…, Violeta Tomić je naslednja, pardon, Aljaž Kovačič. Izvoli.
Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik.  Glede na to, da ste celo izobraženi človek se tukaj sprašujem oziroma verjamem, da razumete kaj so naši predlog. Nekako pa se delate, da ne razumete. In ne vem, če ste od koga dobili ta navodila. Kajti, nobena opozicijska stranka dejansko ne predlaga, da bi bila ta seja prekinjena oziroma da ne bi   (nadaljevanje) bi bila ta seja prekinjena oziroma da ne bi obravnavali poročila, ampak govorimo to kar govori Zakonodajno-pravna služba, da ni pravne podlage glede drugega sklepa. Se pravi, da se izvršna veja oblasti nekako diktira zakonodajni veji oblasti kaj naj dela.  Večkrat ste se danes naslonili na predsednika Državnega zbora. Upam, da vam ta ni vzor. Nenazadnje je pred kratkim na zadnji seji Državnega zbora kršil Poslovnik in opoziciji dejansko vzel besedo. Tako da niti več govoriti ne moremo. In zato vas še enkrat pozivam, da ne sledite njegovim nekim ukrepom in daste predstavnici Zakonodajno-pravne službe besedo. Drugi predlog pa je ta, da če ste obremenjeni oziroma imate kakršnakoli navodila, ima odbor tudi dva podpredsednika, ki lahko v tem primeru tudi prevzameta vodenje seje. Hvala.
Spoštovani kolega Kovačič, obremenitev moja ni nič večja kot vaša, tako da v tem momentu ne potrebujem. Sem pa seznanjen, da seveda imamo dva podpredsednika in če bo potreba bosta vskočila.  Naslednji proceduralni predlog ima Meira Hot, pa Marko Bandelli, pa Violeta Tomić. …/oglašanje iz klopi/ Meira, izvolite.
Hvala lepa. Hvala za besedo. Torej, spoštovani gospod predsednik, se tudi jaz seveda pridružujem kolegicam in kolegom s predhodnimi postopkovnimi predlogi. In vas vseeno opozarjam, da ste dolžni zagotoviti zakonitost samega postopka kot predsedujoči in vam predlagam, da kot prvo podate takoj besedo predstavnici Zakonodajno-pravne službe, da se izjasni glede vseh navedb, ki so bile do sedaj podane, ker ne gre samo za vsebinske navedbe, gre za postopkovne. Kot drugo, morda predlagam prekinitev seje in zasedanje Komisije za Poslovnik, ker ugotavljam, da vi nam razlagate, da postopamo po predlogu za sprejem akta. Dejansko pa govorimo o poročilu. Poročilo obravnava 239. člen Poslovnika. Predlog sklepa nima pravne podlage že v osnovi, ne samo 2. točka, tudi 1., kar v sklepu samem govorimo na podlagi 112. in 169.a člena Poslovnika in vam bom sedaj prebrala oba člena. 169.a člen: »Odlok, resolucijo, deklaracijo, priporočilo in sklep lahko, če z Ustavo, zakonom ali s tem poslovnikom ni določeno drugače predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali Vlada. Resolucijo o nacionalnem programu predlaga Vlada.« In 112. člen govori o sklepu, torej: »S sklepom Državni zbor odloča o volitvah, imenovanjih, razrešitvah, daje soglasja k aktom javnih zavodov in javnih podjetij ter k imenovanjem in razr4ešitvam direktorjev in članov organov upravljanja teh zavodov in podjetij v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom, odloča o postopkovnih vprašanjih in o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti.« Mi pa ves čas govorimo, da se danes obravnava poročilo, da se lahko Državni zbor z njim samo seznani v skladu z 239. členom. Pa bom kljub temu, da ga je dr. Trček že štirikrat prebral, še sama petič prebrala: »Vlada lahko poroča Državnemu zboru o svojem delu pisno ali ustno na seji Državnega zbora. Če Vlada pošlje Državnemu zboru pisno poročilo predsednik Državnega zbora z njim takoj seznani poslance. Predstavnik Vlade lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« Zatorej kot prvo, predsedujoči, predlagam, da prekinete sejo in se najprej sestane Komisija za Poslovnik, da se razjasni ali danes obravnavamo poročilo ali kakšen drug sprejem akta. In kot drugo, prosim predajte besedo Zakonodajno-pravni službi, ker je za nadaljevanje današnje seje oziroma za vašo odločitev pomembno mnenje, ki ga bodo podali. Hvala.
Hvala lepa. Naslednji je prijavljen k proceduralnemu kolega Bandelli.
Hvala, predsedujoči. Jaz ne razumem kje imate vi težavo. Res, mislim, vidite, da praktično vsi imajo neko podlago na katero se sklicujejo na to, da bi odmaknili to 2. točko. Kar pa vi v tem trenutku je nimate.   (nadaljevanje) sedaj jaz bom vprašal bom, potem dal proceduralni predlog moj, ampak če sem vas dobro razumel prej vaše besedo so bile, da obravnavamo akt. Od kje je razvidno tu? Jaz tega, se opravičujem, ne vidim, nikjer ne piše tu. Mi si lahko tukaj izmislimo karkoli drugi izraz tega, ampak jaz vidim tukaj, da je poročilo in potem berem, zato sem čakal toliko časa, da sem lepo še enkrat vse šel skozi, da ne bi kaj drugega razumel, berem mnenje Zakonodajno-pravne službe, kjer pa mislim, da bi vi morali upoštevati tukaj in vi ste predsednik odbora ne koalicije ali pa Vlade vi ste predsednik enega parlamentarnega odbora vseh nas. Zato tukaj, če berem, da Državni zbor lahko sprejema le odločitev v zvezi z zadevami, ki so v njegovi pristojnosti tukaj piše notri: »Državni zbor lahko sprejme le sklep o seznanitvi sporočila. Za sprejetje drugih sklepov ni pravne podlage niti v Ustavi niti v zakonu in ne v Poslovniku.« Mislim bolj jasno kot, da vam oni to povedo, saj tukaj nič drugega ne zahtevamo kot samo, da mi se bomo seznanili bomo debatirali o poročilu bomo povedali tako ali drugače. Če bo kakšen drugi sklep na mizi bomo videli kaj bo, ampak lepo prosim saj ste razsoden človek jaz vas imam za človeka, ki razume zadeve ste vedno bil tako smo bili skupaj v koaliciji ste vedno vodil pošteno zadeve in zakaj sedaj praktično se vržete v eno tako fazo, ki izgleda vse razen kakor pošteno, se opravičujem, predsednik. Moj proceduralni predlog je isti kakor so vse stranke do sedaj povedala dajte prosim umakniti z dnevnega reda 2. točko, ker mislim, da imamo vse podlage tukaj, da bi to lahko naredili in tudi narediti z visoko glavo, s spoštovanjem.  Hvala, predsednik.
Hvala, kolega Bandelli. Hvala tudi za razumevajoče besede, ampak vaše vprašanje zakaj se obravnava kot akt, zato ker se nahaja v bazi kot predlogi aktov, ker ima svojo EPA oznako in kot je dodeljen kot akt in da je kot takega možno amandmirati, zato bi v nadaljevanju seje imeli polno možnost in imeli bomo polno možnost, da se to tudi stori. Jaz lahko dam proceduralni predlog za prekinitev te seje pa, da glasujemo in da ob tem se, potem na neki način malo resetiramo in da, potem damo besedo, če bi nadaljevali predstavnici Zakonodajno-pravne službe.  Naslednja je Violeta Tomić, za postopkovno, če ne želite glasovati takoj.
Hvala za besedo. Čakam potrpežljivo, ker moji predhodniki, ki zahtevajo postopkovno govorimo vsi isto in govorimo isto, da že želimo živeti v civilizirani in pravni državi moramo vsi levi, desni, srednji, sredinci, koalicija in opozicija spoštovati pravne akte, ki jih je ta država sprejela ob svoji ustanovitvi in to je Ustava, imamo zakon in Državni zbor ima Poslovnik. Če to nehamo spoštovani, spoštovani predsednik, pa verjamem, da ste tudi pod pritiski, vendar če tukaj danes se odrečemo demokraciji in danes je eden tak dan, kjer odločamo o tem pa ne bom še enkrat citirala členov, ker jih imamo in zapisane in slišali smo jih tolikokrat, ampak če danes naredimo ta korak, da povozimo demokracijo, potem jaz jutri ne vem več kaj bo s to državo. Vi ste rekli ne morem jaz sam odločiti, da bi prekinil to sejo. Kdo vam mora dati dovoljenje, da spoštujete pravni red te države? Res ne razumem. Zato bom rekla / nerazumljivo/, ko je rekel Emil Zola že v 17. stoletju, ko je obtožil napake oblasti in samovoljo in dejansko obsojam, če naj prevedem iz francoščine vsakega, ki povozi demokratične vrednote te države. Držimo se Poslovnika. Predlagam, da prekinemo, da zaseda Komisija za poslovnik, kjer se boo odločili kaj danes sploh   (nadaljevanje) obravnavamo, ker ne vemo kaj danes obravnavamo. Neko skropocalo od poročila, kjer se Vlada Janeza Janše hvali kako so super in umik 2. točke je nujen. Na drugi strani tega, kar smo dobili kot sklep lahko berete v predzadnjem odstavku Državni zbor je ugotovil, da je Vlada Republike Slovenije navkljub izrednim okoliščinam zagotovila zaščitno opremo v krajšem času kot mnoge ostale primerljive države in tako preprečila drastične hujše posledice epidemije. Lepo vas prosim, kaj smo ugotovili smo dobili že sedaj na mizo. Veste ne gre tako, da se veje oblasti mešajo ena v drugo in Državni zbor ima zakonodajno, volilno in nadzorni funkcijo in to tretje vas prosim, da nam ne vzamete, ker potem kot so že predhodniki rekli nobeni sodi piva ne bodo oprali tega koraka, ki ga bomo naredili v drastično napačno smer. Prosim samo za upoštevanje zakonodaje, pravne države, Ustave in Poslovnika tega Državnega zbora.  Hvala.
Na tej točki, ker je izražen dvom, da bi morala zasedati še Komisija za poslovnik, ampak tega dvoma niso izrazili vsi poslanci jaz mislim, da je pravi čas, da damo ta predlog na glasovanje: »Predlog za prekinitev seje dokler se Komisija za Poslovnik glede te zadeve ne odloči.«  Postopkovno, gospod Trček.
Hvala, jaz čakam že nekaj časa.  Kot je povedala še magistrica pravnih znanosti za sprejetje sklepa v 1. in 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku, kar pomeni, da moramo mi to umakniti. Če to damo na glasovanje, o čem mi glasujemo. Mi glasujemo o tem ali v tej državi upoštevamo Ustavo, zakone in poslovnik ali ne pa kaj smo blesavi. O tem mi v ustavni parlamentarni demokraciji ne moremo glasovati. To je isto kot, da bi glasovali o tem, da vam predsedujoči vzamemo ustavne pravice, ki vam jih velela 14. pa še kateri člen Ustave. Vi sedaj že debelo uro kršite 1., 2., 3., 14. in še kar nekaj členov Ustave. Pa ne moreš o srčiki ustavne parlamentarne demokracije glasovati ali si ti za to ali nisi, ker potem jaz ne vem pa meni naj poči film pa vam vržem ne vem Poslovnik v glavo, kar seveda ne bom naredil, ker sem gospod za razliko od vas, ampak mi ne moramo glasovati o tem ali smo mi za Ustavo, zakon in Poslovnik. Čakajte, ali kdo razmišlja? Mi vsi smo po 82. členu Ustave zavezani v Ustavi, z zakonom, Poslovnikom in mišljenju z lastno glavo ne glede na to kaj vam reče vodja poslanske skupine, mali in veliki šef ali ulica. Mi o tem enostavno ne smemo glasovati. Mi moramo to umakniti. Sedaj ali je kdo zanalašč ali po pomoti vnesel nekaj v Udis verjetno zanalašč po pomoti kot akt me niti ne zanima. Imamo dame v Zakonodajno-pravni službi, ki so opozorile, da je bila ta napaka storjena. Čakajte, to ni hec, to je konec pravne države, če mi o tem sedaj glasujemo. To sem moral povedati in upam, da se zadnjič oglašam.
Vi menite, da to ni v skladu s Poslovnikom …
Nič jaz ne menim, to piše.
…jaz pa menim, da je v skladu s Poslovnikom in da so vsa moja prizadevanja kot pravite to debelo uro ravno, zaradi tega, da se vsi členi Ustave spoštujejo. To, da se vi s tem ne strinjate to je normalna svoboda vsakega in to, da oba nisva enaka gospoda tudi ni nobeden problem za nobenega v tej državi, ampak zaradi tega vseeno mi moramo to sejo nadaljevati v nekem normalnem ritmu zato predlagam, da glasujemo o tem, da sejo prekinemo do sestanka Komisija za poslovnik. Najprej bomo dali postopkovno.  Po vrsti, Kovačič, Kordiš, Bandelli.
Ja, hvala še enkrat za besedo. Pač žalosti me, predsednik, da se do predlogov sploh ne opredelite. Zdaj ponavljamo se kot papige, vi pa se dejansko, mislim, da je že bilo desetkrat izrečeno, zakaj ne daste Zakonodajno-pravni službi besedo, niste ste izjasnili, ali vam to Poslovnik omogoča. Pač, tudi vsi se strinjamo, da ste izobražen, razgledan človek, da ste odlično vodili odbor za šolstvo in mislim, da bi tudi tega lahko zelo dobro in me zanima, če bo zdaj to dejansko praksa, da se bo izvršna diktatura, se opravičujem, da bo izvršna oblast diktirala zakonodajni veji, kaj naj dela, ali tako, kot ste tudi podobno sklicali preiskovalko, da boste preiskovali sami sebe, ne vem, prihaja res do že zelo smešnih zadev. Tako da, vas prosim, da se opredelite do vseh postopkovnih predlogov in tudi do mojega, ali vam Poslovnik onemogoča, da v tem trenutku daste besedo Zakonodajno-pravni službi?
Hvala, kolega Kovačič. Ne, jaz mislim, da je jasno, da Zakonodajno-pravna služba dobi besedo, da pa tako seje potekajo, da prvo dobi besedo predstavnik Vlade, nato predstavnik Zakonodajno-pravne službe. Zaradi tega razloga sem hotel, da prvo glasujemo o prekinitvi seje, kar je bil prvi postopkovni predlog, če pa se to ne izide, potem bomo začeli s sejo. Tako da, v tem smislu, predlagam, da začnemo z glasovanjem in da se premaknemo s te točke, ki je že zdavnaj mrtva. / oglašanje iz dvorane/ Na glasovanje dajem predlog… / oglašanje iz dvorane/ Na glasovanje dajem predlog o prekinitvi seje do sestanka Komisije za poslovnik. / oglašanje iz dvorane/ Zdaj pa lahko… / oglašanje iz dvorane/ Samo malo, postopkovno lahko zdaj samo tisti, ki se hočejo odzvati na predlog o glasovanju. / oglašanje iz dvorane/ Kolega Kordiš.
Hvala predsedujoči. Pod vlado Janeza Janše gredo očitno še tretjič provizije v desetine milijonov in vi nam v opoziciji, meni, pa še konkretno, očitate, da nekaj zavlačujemo. Oprostite, pa kdo je to vladno poročilo, ki ga imamo danes na mizi, packal 2 tedna? Pa ne Miha Kordiš, opozicijski poslanec. Packala ga je Vlada. Jaz sem v dveh tednih svojo diplomsko nalogo iz nule napisal, brez da bi plonkal, tako kot kakšni drugi poslanci. To poročilo bi moralo biti potegnjeno skupaj iz zbranih podatkov, različnih tabel, dokumentov. To bi moralo biti narejeno v dveh urah, ne v dveh tednih, kar pomeni, eno od dvojega, prvič; Vlada je popolnoma nesposobna, ker tega ni zmožna skupaj potegnit in naredit ali, drugič; to poročilo je namerno sfrizirano in sklepi, ki smo jih dobili k temu poročilu kažejo na to, da Vlada namerno piše poročilo oziroma je napisala to poročilo na tak način, da ploska sama sebi, na tak način se upira odgovornosti, ne glede na to, da se vsem na očeh dogaja organiziran kriminal. In predsedujoči, ne moremo reči, da bomo prekinil sejo, pa šli na Komisijo za poslovnik, mislim, lahko seveda to naredimo, ampak to ne spremeni dejstva, da je ta vladni diktat neustaven, nezakonit in v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora. In predsedujoči, zato morate umaknit drugi sklep ali pa, najmanj kar je, dajmo na glasovanje, če smo za to, da se na tem odboru, na tej seji, sprejemajo protiustavni, protizakoniti in proti poslovniški sklepu? Pa ko smo pri temu, lahko daste še na glasovanje, da se aretira poslance Levice, zaradi tega, ker smo trn v peti vladi Janeza Janše, ker očitno, če gre skozi en tak protizakonit sklep, kot ga vi zagovarjate, potem gredo lahko skozi vsi protizakoniti sklepi in odpravljanje demokratičnih inštitucij v tej državi se nadaljuje, kot se je zgodilo že pri udaru na Urad za preprečevanje pranja denarja, kajne, tisti urad, ki je razkrinkal bosanske kredite SDS…
Osredotočite se zdaj na tisto… / nerazumljivo/
…kot si je Vlada prilastila pooblastila za proračun, kot je prenehala pošiljat podatke o finančnih transakcijah Komisiji za preprečevanje korupcije, kot izvaja udar na policijo in tako naprej in tako naprej…
Kolega Kordiš, prosimo, da se osredotočite na temo… / nerazumljivo/
Tako da, predsedujoči, če želite nekaj dat na glasovanje, jaz predlagam, da date na glasovanje edini logičen sklep, ki izhaja iz gradiva, kot ga imamo in iz postopka…
Ja, sem že dal predlog…
…Kot ga zagovarjate…
…Za katerega mislim, da je edini logičen in me v tem trenutku ne zanima…
…Da glasujemo o tem, ali smo za to…
…Kaj je za vas logičen sklep…
…da se spoštuje Ustavo, zakone in Poslovnik Državnega zbora…
…Prvo bomo glasovali o tem, kar predlagam jaz…
…Ali nismo.
…Kot logičen sklep. Hvala. / oglašanje iz dvorane/ Kolega Jurij Lep, postopkovno.
Lep pozdrav. Jaz bi rad tudi to malo presekal, da ne bomo šli v neko smer, ki več ni poti nazaj. Tudi koalicija, tudi koordinacija, tudi stranka Desus, vsi vemo, da je nekaj s tem sklepom narobe in zato tudi, smo se dogovorili, da bomo spremenili sklep v to, da smo se seznanili. Če se s tem strinjate, mislim, da lahko nadaljujemo, stvar bo pa v tem… / nemir v dvorani/ Glejte, jaz vam dam roko, vi me za glavo. Gre se za to, da je tudi koalicija spoznala, da je Vlada svoj organ, Državni zbor svoj organ in ko gledam kolega Trčka, 239. člen to govori in tega se moramo zavedat, tega se tudi mi zavedamo in zato, recimo, smo se dogovorili, da bomo sklepe preoblikovali oziroma sklep, eden samo, bi bil seznanitev in če mislim, da je to dovolj, da lahko obravnavamo. / oglašanje iz dvorane/ Saj in to je to. Ne, ampak drugi so… / nerazumljivo/
Hvala lepa, kolega Lep.
…Vse bo isti, en sklep samo bo, ki bo zajemal celo zgodbo in bo… / nerazumljivo/ / nemir v dvorani/ …da se je Državni zbor seznanil, če je to dobro, če ne pa, ne bo nikoli konca. Hvala.
Spet smo na področju vsebinskega. Kolega Bandelli, proceduralno, glede na ta predlog, da za prekinitev seje, / oglašanje iz dvorane/ za glasovanje o prekinitvi seje. / oglašanje iz dvorane/
Jaz res nisem mag. prava, sem pa zelo dober mag. ekonomije in imam tudi specializacijo v mednarodnem poslovanju. Kljub temu pravno, se razumem nekaj. Zdaj, če sem vas prav prej slišal, rekli ste, da je to akt – dobro poslušajte me – rekli ste, da je akt, ker je v sistem uvrščen kot akt in ne kot poročilo. Je to dobro? To smo razumeli? No. Da gre za akt, ker je dobil številko EPA in se lahko vlagajo amandmaji. Zdaj, mene zanima, proceduralno, da mi vi poveste odgovor, kdo je točno, mislim, kdo točno je o tem odločil, na kakšni podlagi, poslovniški, zakonski, ustavni? Prosim, da odgovorite, ker to je zelo pomembno tukaj, da vemo, če je to res akt ali pa če je čisto navadno poročilo? Hvala.
Kolegica Heferle.
Ja, hvala. Jaz bom glede te vaše prekinitve oziroma predloga za prekinitev. Gospod Lep je zdajle lepo, v imenu koalicije predvidevam, glede na to, da je član koalicije, jasno povedal, da so tudi oni spoznali, da je ta 2. točka predlaganega sklepa neustavna, nezakonita in kot taka nedopustna in, če sem ga jaz prav razumela…
Tega ni povedal on. Dajete mu besede, ki jih ni izrekel.
Če… Ne, to sem jaz rekla, on je pa rekel, če sem ga prav razumela, gospod predsednik, če me ne prekinjate bom vse pojasnila – če sem ga jaz prav razumela je bil njegov predlog ta, da se sprejme na današnji seji, glede poročila, le seznanitveni sklep, da vse ostalo, kar pa je, kar so oni v koaliciji spoznal, da pač je neprimerno, pa se izpusti in njegov predlog je bil, dajmo obravnavat in tako naprej. Jaz se z gospodom Lepom popolnoma strinjam in pozdravljam to njegovo razumnost in pogum, da je spregovoril javno, bi pa samo še pojasnila, da seznanitveni sklep je 1. točka sklepa, kar mi niso v tej seansi ene ure, v ničemer, nikoli »vzporaval«, tako da, seznanitveni sklep, načeloma, se lahko sprejme, je malce nesmiseln, ker itak se Državni zbor seznani, če bomo pa razpravljal o tem poročilu, ampak okej, lahko tudi o tem glasujemo, da se seznanjamo s poročilom. Tako da, ta prvi sklep, 1. točka naj ostane, še enkrat pa, moj predlog, postopkovni, da se ta 2. točka, tako kot je predstavnik koalicije tudi jasno povedal, da se pa pač umakne in ko boste to storil, bomo vsi zelo, zelo veseli, da bomo nadaljeval z razpravo, z vsebinsko razpravo glede poročila, tako da, gospod predsednik, še enkrat apel na vas, da prekinete to, prerežete, presekate in sprejmete neko odgovorno odločitev, no.
A ravno to, da hočem dat na glasovanje odločitev o prekinitvi seje, je sprejemanje odgovornosti, zato več ne bom nobenih proceduralnih in / oglašanje iz dvorane/ niti postopkovnih…
Nanaša se na to glasovanje in imam pravico zahtevati postopkovno.
Prvo bomo glasovali… /oglašanje iz dvorane/ ker je dovolj zdaj teh postopkovnih…
Ne, postopkovno ima prednost. Postopkovno. Postopkovno, ki se nanaša na vaš predlog o glasovanju. Postopkovno kolega Möderndorfer.
Hvala lepa, predsedujoči. Tole spremljam zdajle že eno uro, kaj se dogaja okoli tega začetka in moram reči, da sem malo ogorčen predvsem nad načinom, ker za mene, če je kaj sveto v tem Državnem zboru, je pa seveda Poslovnik. Poslovnik in pa parlamentarna praksa. To poročilo seveda jasno razburja vse, predvsem samo zaradi sklepov, ne zaradi vsebine. Vsebina je lahko zelo poljubna in različna in si jo vsak lahko po svoje razlaga, vendar zaključki oziroma sklep ugotovitve, pa so podobne pravzaprav poročilu preiskovalne komisije in smo pred svojevrstnim paradoksom. To poročilo bo ugotovilo nekaj, za kar sta vloženi vlogi oziroma postopki iz dveh preiskovalnih komisij, ki mora to šele ugotoviti. In zato je seveda to razburjanje svojevrstno. In Zakonodajno-pravna služba seveda jasno ugotavlja, da gre za poročilo in če boste pogledali, jaz sem si zdaj v roku pol ure pogledal približno 30 poročil, ki smo jih obravnavali. Nobeno poročilo, ki je prišlo v zadnjih 20 letih s strani Vlade, ni napisano na ta način kot je to poročilo. Ampak res nobeno poročilo. In to kar je za mene pomembno je seveda, da zakaj je iz vidika postopka pomembno, da se to dogovori predno se začne vsebinska razprava? Ker tisti trenutek predsednik, ko boste omogočili, da se seveda začne razprava, se bo zgodilo nekaj drugega. Zadeva je seveda dobila svojo legitimnost in na koncu bo odločala samo še večina in dobili bomo svojevrsten paradoks.  In zato predsednik, zdaj računam na vašo integriteto in pa seveda tudi razum. Zato seveda je Zakonodajno-pravna služba že večkrat tudi na plenarnem zasedanju v zgodovini parlamenta, v samem postopku, še predno smo začeli z vsebinsko razpravo, lahko vstopila in razložila svoj pogled. Zato, ker je problem iz vidika postopka, ne vsebine. Do vsebine bomo šele prišli. In to je tisto / oglašanje iz dvorane/, kolega vzdrži se. In tisto, kar najbolj pomembno je seveda predsednik, da imate zdaj škarje in platno vi v rokah. Ne se izgovarjati na Poslovnik, ker ste vi edini razlagalec. Prevzemate odgovornost za to.  Hvala.
Hvala, kolega Möderndorfer. Kolega Trček, postopkovno.
Hvala. Glejte, nekaj kar nima pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne Poslovniku, ne more biti niti predmet našega dela, niti predmet naših glasovanj, niti razlog, da vi prekinete sejo in zahtevate, da se sestane Komisija za Poslovnik. Saj je že jasno vidno, da to ne pije vodo. Mi lahko prekinemo sejo, navsezadnje, da se vsi malo pomirimo in moj postopkovni predlog je tudi, da se prevloži ali če hočete preknjiži v UDIS to poročilo in se ga vloži kot poročilo, ker to je. Ker ni to neki pravni akt. In potem pridemo šele do tega, kar je rekel Jani – vsebinske razprave. Ker se bomo strinjali ali pa tudi ne. In to, da nek izkušeni poslanec pove, da je to unikum, ki se dobesedno nikoli še ni zgodil v naši parlamentarni praksi v 30 letih, tudi nekaj pove. Skratka, vaš predlog, da prekinemo sejo, da se bo sestala Komisija za Poslovnik, je v bistvu čista izguba časa in neodgovorno zavlačevanje. Ker nekaj, kar nima pravne podlage – ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku, ne more biti predmet mojega dela kot poslanca Državnega zbora. Pika. Skratka moj predlog je, da se seja prekine do 12h, da se vsi skupaj pomirimo, da se upošteva predlog kolega Jurija Lepa, da se umakne 2. točka in da se to poročilo preknjiži in je vknjiženo v sistem, kot to kar je – poročilo, ne pravni akt.
Hvala. Postopkovno, kolega Marko Pogačnik.
Ja, spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Zdaj eno uro 19 minut smo porabili, da nismo prišli še nikamor. / oglašanje iz dvorane/ In zdaj vas jaz spoštovani predsednik pozivam, da vodite odbor v skladu s Poslovnikom, dajete postopkovne predloge tistemu, ki so vsebinsko utemeljeni, da postopkovni predlogi niso daljši kot 3 minute in da tisti, ki krši zadevo, da mu vzamete besedo. To od vas kot predsednika odbora pričakujem. Ker drugače ne bomo prišli nikamor. In predlagam, da date predlog, ki ste ga dali, zdaj na glasovanje.
Kolega Pogačnik, res sem se trudil, da so vsi postopkovni predlogi trajali 3 minute in so tudi to kolegi spoštovali. So pa vpletali kar veliko vsebinskega v to. Zdaj pa še kolegica Hot, pa kolega Kordiš in s tem zaključimo in prešli bomo na glasovanje.
Hvala lepa. Spoštovani predsednik jaz tudi apeliram na vas, da resnično prekinete sejo. Da se to totalno ustavi ta debata, da se zadeve popravijo, da se upošteva predlog kolega Lepa. Ker poglejte, danes mi tudi govorimo o eklatantni kršitvi načela delitve oblasti. Državni zbor ima nadzorstveno funkcijo, to poročilo pa nadzira samega sebe. In prišli smo celo tako daleč, da gradivo, ki je objavljeno na spletu in ste ga vi odobrili, ker je gradivo za to sejo, v glavi sklepa, ki ga Državni zbor sprejema, piše Vlada Republike Slovenije. To je zame kot pravnici, to je absurd absurdov, to je nedopustno. Zatorej celoten ta sklep, ne samo 2. točka, ni dopusten. Predlagam, da se seja prekine, predlagam, da vse popravite, da date… da se navede prava pravna podlaga in da se nato nadaljuje sejo in se poročilo predstavi, mi se pa lahko z njim lahko samo izključno seznanimo. Hvala.
Hvala lepa. Prekinjam sejo do 12.30.
Prehajamo na prvo in edino točko dnevnega reda - PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI S POROČILOM O STANJU, ZALOGAH IN NAROČILIH OSEBNE ZAŠČITNE TER KRITIČNE MEDICINSKE OPREME OB RAZGLASITVI EPIDEMIJE SARS COVID-19 TER NABAVAH, KI SO OMOGOČILE SLOVENIJI USPEŠEN SPOPAD Z NJO.   Predlog sklepa, vključno s poročilom, je Državnemu zboru 6. maja 2020 predložila Vlada. 6. maja 2020 je bila vložena tudi zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora s to točko dnevnega reda. Odbor bo kot matično delovno telo predlog sklepa obravnaval na podlagi 107., 112., 169.a člena in 171. člena, v povezavi s 126. členom Poslovnika Državnega zbora. V zvezi s to točko ste prejeli gradivo, ki je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, predlog sklepa z dne 6. maj 2020 in mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 8. maj 2020.  K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni vsi našteti v sklicu, našteti pa so tudi vsi dodatno vabljeni, da jih ne ponavljam.  Rok za vložitev amandmajev je tekel do začetka obravnave predloga sklepa in je… / oglašanje v ozadju/ Odločil sem se tudi, da postopkovnih predlogov več ne bom dajal… / oglašanje v ozadju, nasprotovanje poslancev/ … dokler ne začnemo z obravnavo, ker v nasprotnem ne moremo začeti. / oglašanje v ozadju, nasprotovanje poslancev/ Gospa Tina Heferle, seveda boste dobili postopkovno, ampak vas prosim, da se nanaša na to, da začnemo z obravnavo, ker seja se ne bo premaknila, če bomo v tej smeri šli naprej.
Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Jaz bom podala tak postopkovni predlog, za katerega bom jaz ocenila, da je treba podati postopkovni predlog.  Najprej, kar se tiče te vaše odločitve, ki ste jo zdaj sicer omilili, da ne boste dajali postopkovnih predlogov. Poslovnik Državnega zbora vam tega nikjer ne dovoljuje niti ne omogoča, niti ne z interpretacijo nekaterih določb niti eksplicitno. Tako je moj postopkovni predlog najprej, da spoštujete poslovnik in omogočite prav vsakemu poslancu, ki želi govoriti o svojem postopkovnem predlogu, to takoj, kot poslovnik predvideva v 69. členu.  Drugi postopkovni predlog pa je naslednji. Sklic današnje seje je oblikovan oziroma izveden popolnoma v nasprotju s poslovnikom. Ravnokar ste lepo prebrali, kaj bomo danes obravnavali na seji odbora, in sicer bomo obravnavali poročilo, prebrali ste cel ta famozni naslov. Hkrati pa v sklicu, ki ste ga včeraj izdali, pa piše, da dnevni red, da je na dnevnem redu predlog sklepa o seznanitvi s poročilom. Se pravi zdaj, ali bomo mi obravnavali poročilo kot bi bilo potrebno v skladu s 239 členom poslovnika na kar smo vas eno uro in pol opozarjali, ali bomo obravnavali predlog sklepa, ki ga je za Državni zbor vnaprej predlagala in pripravila vsebinsko Vlada Republike Slovenije. To je svojevrsten absurd, jaz lepše tej situaciji ne morem reči. In gospod, spoštovani gospod predsednik, jaz verjamem, da ste imeli zdajle v tej eni uri in še nekaj več dovolj časa, da ste se seznanili z vsemi nepravilnostmi, ki spremljajo ta odbor danes. Jaz verjamem, da jih vi kot izkušen predsednik razumete in ste jih ponotranjili v tem času in bi res na vas prijazno apelirala, da začnete to sejo voditi tako kot poslovnik zahteva.  Glede na to, da je sklic pripravljen popolnoma v nasprotju s poslovnikom, je moj postopkovni predlog, da 1. točko dnevnega reda spravimo z življenja, da to nujno sejo Odbora za gospodarstvo končate. In nimamo nikakršnih težav, da čez 5 minut skličete in objavite sklic nove nujne seje po postopku, ki je za to predviden po poslovniku in končno vsi nadaljujemo z obravnavo, z vsebinsko obravnavo poročila vlade, ampak da nadaljujemo tako kot se spodobi – najprej formalnopravno, potem pa še vsebinsko. In prosim, da o mojem postopkovnem predlogu odločite, ne, da bo kar preslišan šel naprej z vašim vodenjem.
Ne, seveda ne bo preslišan, tako kot tudi niso bili prehodni.  Moje stališče je, da bomo obravnavali predlog sklepa, ki nam je bil dodeljen v obravnavo, kot matično delovno telo. In mi se moramo, mi moramo začeti to obravnavo.
Postopkovno.
Vi lahko vztrajate s temi postopkovnimi in bo mogoče, če lahko projiciramo, po dvatisočitem postopkovnem bom verjetno moral enkrat tudi povedati, da postopkovnih na to temo več nebi dovolil, da bi lahko, da bi se lahko premaknili. Če pa to ima smisla, se strinjam, ampak mislim, da nima, kar je pokazala tudi prva ura in pol vodenja te seje. Tako, da jaz predlagam s sejo, da damo besedo predstavniku vlade, nato Zakonodajno-pravni službi in da vidimo kako naprej. Mislim, da je to edino prav.
Postopkovno.
Presednik Branislav Rajić
Še nekaj postopkovnih, ampak ne bo jih več, ker res mislim, da ne bomo mogli na tak način vztrajati. Kolegica Meira Hot, izvolite.
Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Kolega Kordiš, boš naslednji.  Torej seveda proceduralnih nam ne morete odvzeti, jaz vem, da vi to zelo dobro veste in da če bo potrebno, bomo tukaj tudi celo noč, ampak postopkovne nam morate dati, ker je poslovnik zelo jasen. Ker če ne, smo v tem trenutku končali in s pravno državo in z demokracijo in jaz vem, da vi si tega ne boste dopustili tako, da verjamem, da bodo postopkovni še naprej.  Prej smo prekinili, prej ste prekinili sejo, ker smo ugotovili, da je predlagani sklep absolutno nedopusten kot celota. Pričakovala sem, da boste sedaj zaključili sejo in dnevni red popravili tako, da bomo imeli točko »seznanitev s poročilom« in obravnavali poročilo tako kot se ga obravnava v skladu z 239. členom poslovnika. In sedaj apeliram na vas in se pridružujem kolegici Heferle: prekinite in zaključite sejo, skličite novo sejo, če je potrebno čez pol ure, ampak jo skličite v skladu s poslovnikom in umaknite v celoti sklep. Ker se res ne dotiče, da sami predlagate in ocenjujete sklep, na katerem je glava vlade, kot primeren za obravnavo. Ker jaz vem, da vi kot predsedujoči zelo dobro veste, da to ni smiselno, niti primerno. Govorimo o poročilu, ki je samo sebi namen, govorimo o poročilu, ki ugotavlja dejstva zelo arbitrarno in zelo v korist samo eni osebi ali pa eni Vladi, ki kontinuira izjemno druge. Govorim o poročilu, ki se je kar vzelo pooblastila neke preiskovalne komisije, čemur pa seveda ne moremo pristati ne moremo dopustiti. Zato še enkrat apeliram, dajmo, dajte zaključiti sejo in skličite novo sejo in ravnajmo v skladu s poslovnikom.
Hvala. Ne morem ugoditi vašemu predlogu.  Kolega Miha Kordiš.
Hvala za besedo.  Ne morem verjeti, da po debaklu vodenja plenarne seje Državnega zbora, ki si ga je privoščil gospod Igor Zorčič, ko nam je samovoljno odvzel možnost postopkovnih predlogov in prožil glasovanje, sedaj isti postopek grozi še na Odboru za gospodarstvo. Poslanci imamo poslovniško možnost postopkovnih predlogov, da opozorimo, ko kaj ni prav. In pri temu sklicu Odbora za gospodarstvo, pri tej seji, je narobe čisto vse. Če začnem pri samemu poročilu, v temu poročilu je Marjan Šarec omenjen enajstkrat, Ivan Gale štirikrat, Počivalšek trikrat, Janez Janša Ničkrat…
/ nerazumljivo/ spuščate v vsebino, kolega Kordiš. Vsebino. Samo dajte postopkovni predlog…
Bom zaključil. Imam tri minute. Ali smem, predsedujoči?
Samo ne vsebinsko, ker se tukaj rešuje nič. / govorita oba hkrati/
Želim artikulirati svoj postopkovni predlog, ker postopek kakor se ga zlorablja in pri tej zlorabi tudi vi, gospod predsedujoči, sodelujete, ima močno vsebinsko komponento, bom prišel do nje, samo če mi dovolite. Ali smem nadaljevati?  Skratka, v temu poročilu ne najdemo nič o tem kako je na zavod za blagovne rezerve pritiskala poslanka SDS, Alenka Jeraj? Kako se je vpletala nekdanja poslanka SDS, Jekla Godec pa o ministru Toninu in njegovi mami, če o Počivalških, Podobnikih in Peterletih niti ne začnem. Prva stvar, ki je narobe s to sejo.  Druga stvar. Za sejo je predložen sklep, ki ugotavlja, da Vlada v resnici ni naredila nič narobe, čeprav vsem na očeh provizije pod vlado Janeza Janše letijo v nebo. Dogaja se kraja državnega denarja in ta sklep je predložen kot vladni sklep. In Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora ga je okarakterizirala kot neustavnega, kot nezakonitega in kot proti poslovniškega oziroma natančneje, bom še, ne vem, desetič citiral, opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku. Zanimivo je bilo kako ste nadaljevanje te seje otvorili s sklicevanjem na katere člene Poslovnika Državnega zbora. Tisti člen, ki bi moral biti izpostavljen, ga v naboru ni bilo, to je 232. člen. To poročilo, sklepi, to je odloženo kot akt in sami predsedujoči ste dejali, da ga lahko opozicijski poslanci amandmiramo. Top je vsebinski trik vladajoče koalicije in Vlade, ki želi odgovornost za provizije za krajo, za ogrožanje zdravja državljank in državljanov prevaliti na ramena Državnega zbora in potem v nadaljevanju kazati s prstom in kričati, češ vi v opoziciji ste imeli možnost amandmirati poročilo, pa tega niste storili. Ampak to poročilo je dokument Vlade…
/ nerazumljivo/
…Državni zbor nima pristojnosti, da bi to poročilo sploh kakorkoli popravljal in amandmiral. In če želimo, da je zadeva izpeljana kot je treba, je potrebno sejo prekiniti in gradivo na novo vložiti po 239. členu, ne kot akt, ampak kot to kar dejansko je, kot poročilo. Navsezadnje cel dokument se začne z besedico »poročilo«. Poročilo o stanju, razlogih, zalogah, itn.,…
Hvala.
…vloženo je pa kot akt. In predsedujoči, v resnici ne ostane čisto nič drugega, kot ugotovite, da je ta postopek in ta sklic zabredel, da je v neskladju in z Ustavo, z zakonom in s poslovnikom, sejo prekinete in skličete magari čez 5 minut novo sejo, kjer bo gradivo vloženo tako kot je potrebno.
Hvala.  To je vaša ocena, ni pa enako mnenje ostalih.  Naslednja prijavljena je Suzana Lep Šimenko za postopkovno.
Najlepša hvala za besedo.  Temu kar smo mi danes tukaj priča, pa mislim, da že ta Državni zbor dolgo časa ni premogel. Spoštovani predsednik, jaz resnično predlagam, da   (nadaljevanje) sproti odločamo skupno, demokratično vsi poslanci, ki smo na tem odboru o podanih postopkovnih predlogih, da ne dopuščate, da se v posameznih postopkovnih govori o vsebini poročila, ker na tak način ne bomo nikoli prešli na samo vsebino, ampak bodo posamezni poslanci svojo vsebino tega, ker je danes točka dnevnega reda, razlagali skozi postopkovne predloge, hkrati pa želim tudi povedati, da bo koalicija tekom današnje seje vložila amandma in ustrezno amandmirala sklep. To lahko naredite tudi v opoziciji, če ste se tako odločili ali se boste tako odločili. Je mogoče. In resnično spoštovani predsednik predlagam, da začnemo in nadaljujemo sejo in da se seveda ne dopušča zlorabljanje postopkovnih, to, kar se sedaj dogaja. Hvala lepa.
…/oglašanje iz klopi/ Tudi jaz mislim, da se je začelo dogajati zlorabljanje postopkovnih.  Naslednji postopkovno prijavljen je kolega Andrej Černigoj. Izvolite.
Hvala, predsednik, za besedo. Jaz moram se tukaj strinjati z mojo prehodno kolegico, ker v bistvu se v tej dvorani nekatere procese izrablja predvsem da lahko govorimo o vsebini. Jaz bi tukaj rad še enkrat apeliral na moje kolege in kolegice, da uporabijo te tri minute natančno, da povedo svoj razlog, ne pa obremenjujejo ljudi, ki se ne morejo braniti. To boste imeli čas v nadaljevanju. Prosim, da upoštevate Poslovnik in eksaktno. Hvala.
Naslednji postopkovno Tina Heferle.
Hvala lepa. Poglejte, jaz v vseh svojih dosedanjih postopkovnih predlogih nisem zlorabljala tega instrumenta za kakršnekoli vsebinske razlage, kolega, ki je ravnokar pred menoj diskutiral in ni podal postopkovnega predloga.  Gospod predsednik, vi ste ravnokar, malo prej, izjavil, pa vas bom citirala: »Sklep nam je bil dodeljen.«…
V obravnavo.
Ja, v obravnavo. Ali se vi zavedate teh besed, pomena teh besed. Državnemu zboru ne more biti dodeljen vnaprej nikakršen sklep, sploh pa ne od izvršilne veje oblasti. In vi, spoštovani kolegi poslanci koalicije, jaz verjamem, da se vsi tega zavedate. In gospa Lep Šimenko je rekla, Državni zbor še ni doživel česa takega. Ja, seveda ne, ker do sedaj še nismo imeli nobene vlade, ki bi vsiljevala vsebinske sklepe Državnemu zboru vnaprej, še predno je ta obravnaval dokument glede katerega so ti sklepi predlagani. In lepo vas prosim, sedaj smo bili vsi večina opozicijskih kolegov zelo strpni, pa hkrati zelo jasni v svojih postopkovnih predlogih. In prosim ne nam kratite te pravice, ki nam jo daje tako Poslovnik kot Ustava, da mi izvršujemo zakonodajno vejo oblasti in da mi izvršujemo nadzor nad izvršilno vejo oblasti. In ne nam vsiljevati sklepe, vsebinske sklepe Vlade Republike Slovenije, o katerih nismo ne razmišljali, ne razpravljali. Sklepi, kot je prej povedala gospa Meira Hot, sklepi so odraz ali pa, pripravljeni so kot odraz nekih ugotovitev, ki pritičejo parlamentarni preiskavi. In spoštovani kolegi koalicije, če boste danes sprejeli te sklepe lahko mirno umaknete svojo zahtevo po parlamentarni preiskavi, ker boste s temi sklepi že vse odločali. Predsednik, jaz še enkrat vztrajam pri svojem postopkovnem predlogu in prosim, da ko ga boste zavrnili, ga vsebinsko zavrnite, tako da bomo vašo zavrnitev razumeli vsi, pa verjamem, da vam vsebinskih razlogov za to zavrnitev ne bo moč najti v Poslovniku, ampak v vaši arbitrarni odločitvi. In jaz, še enkrat   (nadaljevanje) vam polagam na srce, glede na to, da poznam Poslovnik, da se ga držite, ker s tem sprejemate neko igro vladne stranke – oba veva katere – in na svoje breme sprejemate te odločitve.
Hvala, kolegica, Heferle.  Vaša tradicija, da ne zlorabljate postopkovnih se je tokrat vendarle prekinila. Tudi vi ste to počeli v enem delu. Imamo še več prijavljenih za postopkovno. Če vam prav razumem, da povzamem, ker ste bili precej epsko naravnani je to, da predlagate prekinitev seje in sklic nove seje v krajšem času. Jaz dajem ta predlog na glasovanje. Kolega Trček vi niste edini tu in jaz se moram na vsako postopkovno odzvati. Tokrat se moram z glasovanjem odvzeti na postopkovni predlog gospe Tin Heferle. Drugače pred vami je še gospod Pavšič. Torej, dajem na glasovanje predloga, da se sejo prekine in da se skliče nova. / medsebojno pogovarjanje/ Najprej bomo o tem odločali, ker je to ločen predlog gospe Heferle, potem pa bomo nadaljevali. / medsebojno pogovarjanje/ Glasujemo. Pristopili bomo k glasovanju o temu… / medsebojno pogovarjanje/ Prekinjam sejo za 15 minut.
Z vhodom kolegice Tine Heferle so se stekli pogoji za nadaljevanje te seje. Rad bi vas spomnil, da ob postopkovnih predlogih ni razprave, zato bom kar predlog gospe Tine Heferle dal na glasovanje. Ta predlog je bil, da se ta seja prekine in da se v kratkem skliče nova seja. Glasujemo. / oglaševanje iz dvorane/ Besedo dam… kako mislite popravek?  Ja, izvolite.
Gospod predsednik, samo da vas popravim. Jaz nisem predlagala v svojem postopkovnem predlogu, da daste to na glasovanje, ampak sem apelirala na vas kot na predsedujočega, ki vam Poslovnik Državnega zbora to omogoča, da samoiniciativno umaknete točko iz dnevnega reda…
Hvala za ta popravek. To mi je jasno. Ampak jaz se v duhu demokracije odločam, da na tak način. Torej začenjamo glasovanje o predlogu, da se seja prekine. /oglašanje iz dvorane/ Kdo je za? (1 član.) Kdo je proti? (7 članov.) S tem pa… / oglašanje iz dvorane/ Ne izvajam udara na demokracijo, izvajam demokracijo, ravno to. / oglašanje iz dvorane/ Ugotavljam, da predlog ni sprejet. / oglašanje iz dvorane/ Postopkovno kolega Trček.
Hvala. Govoril bom zgolj o formi. Moje postopkovno se nanaša na še vedno 239. člen, na 69. člen postopkovnika, na drugo alinejo 47. člena in na 80. člen. Zdaj, ne vem kolikokrat je bilo povedano, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage. Ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku. Zato tudi ni podana pristojnost Državnega zbora za sprejetje takega sklep, kar je zapisala Zakonodajno-pravna služba. Že včeraj smo seveda vedeli, da gre zadeva zelo narobe, ker so gospe, ki delajo z vami na odboru, poslanskim skupinam začele govoriti, da se amandmira po postopku za zakon. To ni zakon, to je poročilo. Tudi zaradi tega sem danes bil v parlamentu že ob 6. uri 45 minut, da sem seveda čakal mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je to zelo jasno potrdilo.  Zdaj, 69. člen pravi, da o uporabi Poslovnika odloča predsedujoči, kar pomeni, da to ni nujno, da je predsednik nekega odbora. Druga alineja 47. člena Poslovnika pravi da podpredsednik ali podpredsednica pomaga predsedniku odbora. Moj prvi postopkovni predlog je, da vodenje te seje prevzame podpredsednik tega odbora Soniboj Knežak. Drugi predlog je ta – tudi, če se s tem ne strinjate, vi ne morete zagotoviti mir in red na tej seji zaradi vas samih, ne zaradi vas in izhajajoč iz 80. člena Poslovnika prekinete to sejo. Tretji predlog sem že prej povedal, pa ga v bistvu niste upoštevali, da se pravilno vloži to poročilo v sistem Državnega zbora kot poročilo in ne kot nekaj kar se amandmira po postopku za zakone, ker to ni zakon. Ker je to poročilo, kot to zelo jasno pravi 239. člen, ki je podlaga za razpravo, kjer se ne glasuje o sklepih, ki bi jih predlagala katerakoli Vlada. To mi je navsezadnje povedal – kje, ali je notri ali ni – Jani Möderndorfer, ki je član iste članke in iste poslanske skupine kot vi. Poslanke in poslanci koalicije pravite, da ste se dogovorili, da ta sklep umaknete. To je ubesedil kolega poslanec Desusa Jurij Lep, ampak vi pač gonite svoje. Ampak predsedujoči odloča o uporabi Poslovnika, ne pa pove, jaz menim. Jaz lahko menim, da je Zemlja ravna, da je, ne vem, Laško pivo boljše od Uniona, Nikšićko pa še boljše, ampak, vi morate izhajat iz Poslovnika, spoštovani predsedujoči odbora. Torej, ker sami očitno ne morete vodit te seje, zaključujem, predlagam, da vodenje seje namesto vas prevzame pod predsedujoči, Soniboj Knežak, če pa to ne morete…
Vaš čas je potekel. Čas je potekel… / nerazumljivo/
…pa prekinete sejo v skladu z 80. členom…
/ nerazumljivo/ besedo / nerazumljivo/
…ali pa date na glasovanje oziroma naredite to, da se pravilno vloži poročilo.
Kolega Trček, nimate besede več.
Postopkovno še enkrat.
Moram vam povedati, da ste prekoračili čas za postopkovno, ob tem, da sem razumel vse tri vaše predloge. Nisem enakega mnenja kot vi, glede tega in zato, v domeni, katero imam, ne morem sprejeti nobenega od teh predlogov. / oglašanje iz dvorane/ Kolega Željko Cigler, postopkovno.
Hvala lepa. Jaz sem že prej želel imet postopkovno, pa se me je preslišal, namreč, spoštovani kolega Rajić, poslanci zahtevamo in praktično, ni ga bilo poslanca, ki je danes govoril, tukaj, v našem odboru, da delamo skladno z Poslovnikom in da se na ta način zagotovi funkcioniranje organa Državnega zbora. Namreč, da se, kar se tiče pravne podlage, je Zakonodajno-pravna služba jasno povedala, da gre tukaj za 239. člen in da tako, kot je sedajle pripravljen predlog sklepov, je zadeva proti Poslovniku, proti zakonu in celo proti ustavna. Zelo jasno je kolega Lep prej povedal, da je treba delat skladno s Poslovnikom in da bo koalicija umaknila predloge po teh, št. 2, sklepe pod št. 2. Zelo jasno je kolega Pogačnik iz SDS rekel, da se zahteva, da se dela z Poslovnikom, se pravi, tisto, kar je napisala Zakonodajno-pravna služba in treba seje zavedat, spoštovani kolega Rajić, zadnjič ste imeli odlično pozicijo, ko ste pomagal. Sramota je Slovenijo oprat, ko smo skupaj sprejeli sklep na Odboru za zunanje zadeve, da se je deklaracija, ki se tiče medijev, ki je poslala Vlada na Evropski svet, umakne, da se te zadeve držite tudi danes. Ker tako, kot se je odstranila v Sloveniji stroka, kot se »utišujejo« mediji, kot se ljudje, praktično… / nerazumljivo/
Postopkovno dajte, prosim vas, Željko…
Se danes jemlje funkcija, ustavna funkcija parlamenta in če bomo pristali na tele pozicije, praktično nima smisla se še več, da se dobivamo. Namreč, gre skoraj da za državni udar in samo nekaj vam povem, če ne bo uspelo tukaj, bojo pa to Vlado z Janezom Janšo danes odpeljal bicikli. Hvala.
Hvala lepa, ampak vaš postopkovni predlog…
/ izključen mikrofon/ da se dela skladno z… / nerazumljivo/ Se prekine, pardon. / vklop mikrofona/ Se prekine seja, tale odbor, trenuten, se pripravi samo poročilo, drugi sklep se umakne, kar je prej kolega Lep predlagal in potem nadaljujemo z sejo, to je obravnava, seznanitev z poročilom, kjer pa imamo pripravljene jasne razprave. Hvala.
O tem smo že glasovali, ravno pred vašim postopkovnim, tako da mislim, da nima smisla, da to ponavljamo. / oglašanje iz dvorane/ Če pa, kolega Cigler, vztrajate, da glasujemo o vašem predlogu… Vztrajate? / nemir v dvorani/
O protiustavnih…
Samo ja ali ne.
…in protizakonitih in predlogih, ki niso v skladu z Poslovnikom pripravljeni, kot je ugotovila Zakonodajno-pravna komisija, mi ne moremo glasovat, mi te legitimnosti nimamo, mi delamo praktično protizakonito dejanje…
Kolega Cigler, mi zdaj moramo glasovati o tem, ali to sejo nadaljujemo ali ne. Torej, to je bil vaš postopkovni predlog. / oglašanje iz dvorane/ Ni? Kolega Pavšič, izvolite.
Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, danes imamo tukaj sklican odbor, predlog sklepa, manjka še Vlade, ki je po mnenju Zakonodajno-pravne službe neustaven, nezakonit in v nasprotju s Poslovnikom in že 2 uri in 15 minut se pogovarjamo o tem in nihče ni tega zanikal. Ustvarjamo nevaren precedens, ustvarjamo nevarno zgodovino, ne za ta sklic Državnega zbora, samo za ta, ampak za vse bodoče sklice Državnega zbora. Skladno s Poslovnikom in tudi s podlago za sklic današnje seje, odgovornost, gospod Rajić, pa prevzemate osebno. Kaj piše v prvem odstavku 47. člena, na koncu? »Določa poročevalce za obravnavo posameznih zadev na seji delovnega telesa, ter skrbi za pripravo poročil in sklepov   (nadaljevanje) delovnega telesa.« Torej boste odgovornost za ta sklep prevzeli osebno nase. In še, če se bojite, da ne bomo prišli na naslednjo sejo, ki bo obravnavala poročilo, kar bi morala danes, tudi po poslovniku, vam 48. člen oziroma drugi odstavek 48. člena - spet, podlaga za današnji sklic - omogoča tudi to, lahko se sami odločite, brez glasovanja: »V nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v krajšem roku, nujna seja, po sklepu Državnega zbora ali kolegija, na zahtevo tretjine članov delovnega telesa ali poslanske skupine oziroma po odločitvi predsednika delovnega telesa.«
Kaj je vaš proceduralni predlog?