58. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

28. 2. 2020

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci lep pozdrav tudi ostalim prisotnim. Začenjamo 58. sejo Kolegija.

Obveščam vas, da sem vam včeraj z dopisom poslal gradivo k 1. točki dnevnega reda, hkrati vas obveščam, da gospod Ivan Hršak zamenjuje gospoda Franca Juršo.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – TO JE DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 16. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, ki se pričela v ponedeljek, 2. marca 2020. Gradivo ste prejeli včeraj. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklep: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 16. seje zbora, ki se bo pričala v ponedeljek, 2. marca 2020.

Kdo je za? Ugotavljam popolno soglasje.

Sklep je sprejet.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – TO JE PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. Razpravljali in odločali bomo o treh predlogih za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku.

Kot prvi je predlog zakona o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Če sem pravilno obveščen boste gospod Dušan Šiško predstavili. Izvolite.

S predlogom zakona bo omogočeno dokončanje verige na spodnji Savi in izpolnitve vseh koncesijskih pogodb za izkoriščanje energetskega potenciala na spodnji Savi. S temi ukrepi se bo povečal delež obnovljenih virov energije. Prav tako se bo zagotovila poplavna varnost v občini Brežice. S predlogom zakona bo nedvoumno omogočena tudi gradnja sončnih elektrarn na objektih, koncesije, kar pomembno izboljšuje in optimizira delovanje obstoječih in načrtovanih hidroelektrarn. S tem zakonom se gre za manj zahtevne spremembe obstoječega zakona.

Hvala, gospod poslanec. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne.

Zato prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save se obravnava po skrajšanem postopku.

Kdo je za? Vidim popolno soglasje minus Levica.

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na drugi predlog in to je predlo zakona o dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dneh v Republiki Sloveniji. Besedo ima gospod Gregor Židan.

Spoštovani, hvala za besedo. Skupina poslank in poslancev predlaga, da se novela zakona o praznikih in dela prostih dnevih obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manjše in manj zahtevne spremembe veljavnega zakona. Predlagamo namreč, da 1. oktober postane državni praznik, in sicer dan(nadaljevanj) slovenskega športa, ki pa ne bo dela prost dan. Predlagatelji menimo, da je šport pomembno vodilo pozitivnih družbenih vrednot in povezovalec našega naroda. Zato je pomembno, da se ga enkrat na leto ustrezno obeleži tudi na državni ravni. Predvsem, pa si želimo, da bo ta dan namenjen promociji športa od vrtcev, osnovnih šol, do upokojencev in vseh pozitivnih učinkov, ki jih ukvarjanje s športom prinaša za državljanke in državljane.

Kot rečeno, gre za manjše spremembe veljavne zakonske ureditve, zato predlagamo, da se novela obravnava po skrajšanem postopku.

Hvala lepa.

Hvala, gospod poslanec, za obrazložitev.

Ali želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

Zato prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji se obravnava po skrajšanem postopku.«

Kdo je za? (Vsi.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

In kot tretji, je »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih.«

Želite spregovoriti, gospod Jani Möderndorfer? (Da.)

Izvolite.

Hvala lepa, predsednik.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih smo skupina poslancev vložil z enim samim preprostim razlogom – živimo v času, ko pravzaprav je za človeka najbolj nevarno predvsem največkrat tisto, kar ne vidimo in ne tisto, kar vidimo in seveda, prav v času, ko cel svet trepeta in išče nova cepiva za to, da se ubranimo ne samo pred človeško nevarnostjo, ampak tudi nevarnostjo, ki seže v razsežnosti na kompletno družbeno življenje, tako gospodarsko, kot vse ostalo, smo ocenili, da je primeren čas, da že večkrat prežvečeno in prediskutirano temo in to v času, ko v Sloveniji, pravzaprav, je stopnja pri »cepljenosti« nižja od tistega, ki bi seveda zagotavljala varstvo prebivalcev Republike Slovenije, zato da, seveda, ne nastajajo večje finančne posledice, tako na vseh družbenih sferah, da z samo spremembo dosežemo in zaščitimo določeno populacijo ljudi, ki so najbolj občutljivi in najbolj in prvi v stiku z, seveda s samimi težavami, kadar gre za nalezljive bolezni.

To so zdravstveni delavci, ki seveda danes, ni nujno, da so obvezno tudi cepljeni, zato v tem zakonu, je ena od manjših sprememb, kjer predlagamo, da so zdravstveni delavci obvezno cepljeni, razen v primeru, ko gre za zdravstvene ali druge težave, ki pa se seveda na podlagi komisijske odločbe, lahko seveda tudi odloči, da ni cepljen.

Zato ker gre za manjše spremembe, seveda predlagamo, da gre tudi po skrajšanem postopku.

Hvala lepa.

Hvala, gospod poslanec.

Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

S tem, spoštovane, spoštovani, prehajamo na glasovanje o naslednjem predlogu sklepa: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih se obravnava po skrajšanem postopku.«

Kdo je za? (Desus, SNS, Levica, LMŠ, SD, SMC, SAB.) Kdo je proti? (NSi in SDS.)

Ugotavljamo, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 3. TOČKO – RAZNO.

Želi kdo spregovoriti? (Ne.) Ugotavljam, da ne.

S tem zaključujem to točko in 58. sejo kolegija.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, želim vam prijeten dan naprej.