Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

88. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

21. 12. 2020
podatki objavljeni: 21. 12. 2020 v pregledu

Transkript

Spoštovani kolegice, kolegi, začenjam 88. sejo kolegija.  Obveščam vas, da poslanec Branko Simonovič nadomešča Franca Juršo, Tadeja Šuštar pa Jožefa Horvata, za kar sta oba predložila pooblastili.    Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO NUJNEM POSTOPKU. Gradivo ste prejeli s sklicem seje kolegija. Kolegij razpravlja in glasuje o predlogu Vlade, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19, PKP-7, nujni postopek.  Želi besedo predstavnik Vlade? (Da.)  Gospa Janja Garvas Hočevar, imate besedo.    MAG. JANJA GARVAS HOČEVAR: Predsednik, hvala za besedo.  Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19, obravnava po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Zaradi še vedno trajajoče epidemije in slabe epidemiološke slike, je potrebno sprejeti nov PKP-7, ki bo pomagal pri omilitvi posledic in vpliva nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ter hkrati spodbudil gospodarstvo.  Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področju gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva, ter zdravstvenega varstva. S predlaganimi zakonskimi ukrepi se bo med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.  Sedmi protikorona paket med drugim prinaša solidarnostni dodatek za upokojence, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov, bo dodatek znašal 300 evrov, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510 in 612 evrov, bo dodatek znašal 230 evrov, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612 in 714 evrov, bo dodatek znašal 130 evrov. Enkratni solidarnostni dodatek za otroke, za prvi do peti dohodninski razred, bo dodatek znašal 50 evrov na otroka. Enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 evrov, izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 evrov, dodatek za velike družine, s tremi otroki 100 evrov, za družine s štirimi ali več otroki, pa bo dodatek znašal 200 evrov. Zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač, dobijo 200 evrov dodatka. Pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2, sredstva za garancijo za bančne kredite in nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi in drugo.  Predlog zakona uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve za čas trajanja razglašene epidemije za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas.         S predlogom zakona se izboljšuje položaj širšega kroga opravičencev. Poleg solidarnostnega dodatka za upokojence predlog zakona predvideva tudi enkratni solidarnostni dodatek za ranljive skupine na podeželju. Do enkratnega solidarnostnega dodatka bodo upravičeni tudi študentje in otroci. Predlog zakona uvaja izredno pomoč ob rojstvu otroka. Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost Covid-19 se zagotavlja iz Proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev pridobljenih iz proračuna Evropske unije. Medicinski pripomočki potrebni v boju proti Covid-19 bodo oproščeni plačila DDV najdlje do 31. 12. 2022.   Najlepša hvala.     PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.   Obveščam vas, da kolega Mateja T. Vatovca po pooblastilu nadomešča Luka Mesec. Odpiram razpravo. Ali želi kdo razpravljati? (Ne.) Ja.   Luka Mesec.     LUKA MESEC (PS Levica): Hvala lepa.  Jaz ne morem glasovati za nujni postopek pri PKP-7 razlog je pa sledeči. Pred tremi tedni, če se ne motim je bil sprejet PKP-6 in praktično vse recimo primerljive evropske države korona krizo opravljajo tako, da so stvari približno predvidljive v Nemčiji in da so začetek decembra točno povedali kakšen režim bo veljal do 10. januarja mi pa tukaj spet čez noč postavljamo vse na glavo in v te novem zakonu, ki naj bi šel po nujnem postopku je kup stvari, ki s korona krizo nimajo nobene veze od spreminjanja razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi do ukinjanja Sklada za nevladne organizacije do odpiranja trgovin ob nedeljah in tako naprej. Jaz temu ne morem dati zelene luči. Mislim, da bi zakon moral iti po rednem postopku tudi, zaradi tega, da se bo Vlada začela malo bolj odgovorno obnašati do situacije, ki jo imamo in ne bo vsakih 14 dni vsega postavljali na glavo in kar malo posegala po Zakonu o sodiščih, v Zakonu nevladnih organizacijah, v Zakon o verskih svobodi pač to nima s korona krizo nobene veze. Ljudem s tem pošiljamo popolnoma napačen signal. Ljudem se s tem pošilja signal, da pač pravna država praktično tukaj več ne obstaja vsake 14 dni se lahko vse spremeni z nekim interventnim zakonom pa če ima vezo s korono ali pa ne.   Drugič. Konec koncev to stanje postaja nevzdržno. Mi moramo živiti pod nekimi pogoji, kjer so stvari vsaj približno predvidljive. Saj vemo, da je situacija izjemna, imamo hudo krizo, ampak minimum dostojanstva, ki bi ga morala oblast imeti do ljudi pa je, da poskuša delati predvidljivo, da vleče smiselne ukrepe in da ne izkorišča krize za to, da ruši in posega vse okoli sebe.   To so razlogi zakaj bom glasoval proti nujnemu postopku in upam, da ne bom edini.     PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.   Še kdo? Kolegica Maša Kociper.     MAŠA KOCIPER (PS SAB): Mene pa zanima predsednik, če vseeno preden glasujemo lahko vsaj približno poveste kaj je predvideno, kdaj bodo odbori zlasti Odbor za finance v zvezi s PKP, če je to že kaj znano?     PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.   Predvideno je, da bo Odbor 28. 12. 2020 v ponedeljek se pravi do takrat bo imela tudi zakonodajna služba možnost izdelati mnenje o predlogu zakona, potem pa seja Državnega zbora 29. 12. 2020. Še kdo? (Ne.) Zaključujem razpravo.   Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 PKP-7 se obravnava po nujnem postopku.«   Kdo je za? (SNS, SDS, NSi, SMC, Desus.) Kdo je proti? (Levica.) Vzdržani? (SAB, LMŠ pa SD.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.   S tem zaključujem to točko dnevnega reda.     Prehajamo na 2. TOČKO, PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST POSLANSKIH SKUPIN DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA IN DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.   Predlog sklepa ste prejeli s sklicem seje Kolegija pripravljen na podlagi dogovora na delovnem posvetu vodij, ki je bil 4. 12. 2020.         Želi kdo besedo? Ugotavljam, da ne.  /oglašanje iz klopi/  Kolega Luka Mesec.
Ja, hvala.  Ta sklep bom podprl. Bi pa rad na dve stvari opozoril. Prva je, da je koalicija še pred izstopom Desusa imela, glede na število glasov poslancev enega predsednika delovnega telesa preveč in to se s tem sklepom ne rešuje. Drugo novo stanje, ki ga moramo ugotoviti pa je, da je Desus izstopil iz koalicije v četrtek in da bo temu ustrezno treba prilagoditi sestavo delovnih teles. To je pa nekako poziv vam, predsednik, da se to uredi v najkrajšem možnem času.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.  To je tisto, kar je nekdo ugotovil že na enem izmed prejšnjih sestankov, da so tisti prestopni roki izgleda kar skozi odprti, tako da verjetno se bomo morali še enkrat usesti.  Želi še kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji sklep. Sprejme se predlog sklepa o spremembah sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in na določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora.  Kdo je za?   Ugotavljam, da je soglasno sprejeto.    S tem zaključujem to točko dnevnega reda.    Prehajamo na 3. TOČKO – DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.  S sklicem seje kolegija ste kot gradivo k tej točki prejeli zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora in predlog sklepa o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi 55. izredne seje Državnega zbora. S predlogom sklepa je predvideno, da bo izredna seja zbora 29. 12., kar je sicer dan po izteku roka iz prvega odstavka 58. člena poslovnika zbora za izvedbo seje, zahtevane iz strani skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper, s čimer predlagatelji seje soglašajo.   Torej, prosim vas, če ima kdo kakšne predloge za spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa, da jih poda. Torej odpiram razpravo v zvezi s tem. Ugotavljam, da ni dodatnih predlogov.   Prehajamo na glasovanje. Najprej odločamo o predlogu, da se predlog sklepa, ki smo – predlog sklepa, ki smo sprejeli pri prejšnji točki obravnava na … ki smo ga sprejeli pri prejšnji točki, obravnava na izredni seji. Predlog sklepa se glasi; V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 55. izredne seje Državnega zbora uvrsti tudi naslednja točka dnevnega reda, to je točka 3, predlog sklepa o prenehanju funkcij in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora.  Kdo je za?   Ugotavljam, da je soglasno sklep sprejet.  Prehajamo na odločanje o predlogu, da se izredna seja opravi na daljavo. Predlog je sprejet, če ga podprejo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev. Predlog sklepa se glasi; Sprejme se predlog sklepa, obstoj izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi 55. izredne seje Državnega zbora.   Kdo je za?    MAG. JANJA GARVAS HOČEVAR: Prosim, če lahko dodatno obrazložitev iz 15 minut na 30 minut za Vlado predlagam.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Okej. Ima kdo … iz 15 na …    MAG. JANJA GARVAS HOČEVAR: Na 30.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Na 13, na 30.   Torej najprej odločamo …    MAG. JANJA GARVAS HOČEVAR: Da je seja na daljavo.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Da je seja na daljavo. Torej sprejme se predlog sklepa o obstoju iz… sprejme se predlog sklepa, obstoj izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi 55. izredne seje Državnega zbora, ki bo sklicana s predlagano spremembo.  Kdo je za?  Vsi, razen Brane.   / oglašanje iz klopi/  Ne? Se pravi SNS, SDS, NSi …  / oglašanje iz klopi/ / nerazumljivo/ Samo Levica ni.  Levica je vzdržana. Ugotavljam, da je sklep sprejet.   Zaključujem to točko dnevnega reda.    Prehajamo na 4. TOČKO – PREDHODNI DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.  Skladno z dogovorom iz delovnega posveta vodij, ki je bil 16. aprila in parlamentarno prakso, se bomo v sklicu izredne seje v okviru te točke dogovorili predhodno, tako da bomo lahko izredno sejo sklica, takoj ko bo to mogoče, če bodo seveda izpolnjeni iz 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, menim, da bi zaradi epidemioloških razmer tudi to morebitno izredno sejo izvedli kot sejo na daljavo, zato ste pri teh točki dnevnega reda prejeli predlog sklepa obstoj izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi izredne seje Državnega zbora.    ŠZ) – 13.15    Če ta predlog ne bo sprejet, bo seja izvedena na običajen način in bomo odločali o času za razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. Najprej odločamo o predlogu, da se predlog sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma obravnava na izredni seji. Predlog sklepa se glasi, v skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora, se na dnevni red izredne seje Državnega zbora uvrsti naslednja točka dnevnega reda. Točka ena predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19, PKP7.   Kdo je za? / oglašanje iz dvorane/ Naslednje dan potem, 30. Sreda. Torej kdo je za? (SNS, SDS, NSi, SMC, DeSUS) Proti? (Levica) Vzdržani SD, LMŠ, SAB.   Ugotavljam, da je sklep sprejet.   Prehajamo na odločanje o predlogu, da se izredna seja opravi na daljavo. Predlog je sprejet. Prosim? / oglašanje iz dvorane/ Predlog je sprejet, če ga podprejo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev. Torej glasujemo. Dve tretjini. Kdo je za? (SNS, SDS, NSi, SMC, SD, SAB, LMŠ, DeSUS). Vi ste vzdržani?   Ugotavljam, da je sklep sprejet.     Zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.   Predlog ste prejeli s sklicem seje kolegija. Razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. Najprej o tem, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Želi besedo Luka Mesec, za predlagatelja?
Ja, hvala lepa.  V tem zakonu sta v bistvu dve glavni preprosti spremembi. Prva je, da se voznike v tovornem prometu in potniškemu obvezuje, da imajo sabo pogodbe o zaposlitvi, s čimer preprečujemo prekarnost. Drugo pa, da se uvede obvezne tahografe za kombije, ker je tam kontrola zelo slaba in vozniki dostikrat delajo čez norme, ki so zakonsko dovoljene. Obedve spremembi sta enostavni. Gre za manj zahtevna posega v zakon, tako da predlagam, da gre po skrajšanem postopku.
Hvala lepa.  Še kdo? Ne. Dajem na glasovanje naslednje sklep. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu se obravnava po skrajšanem postopku. Kdo je za? (SNS, SDS, SMC, SD, SAB, LMŠ, Levica, DeSUS). Proti? Vzdržani? (NSi)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.   Prehajamo na obravnavo predloga, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Želi besedo predstavnik vlade? Gospa Janja Garvas Hočevar, imate besedo.    MAG. JANJA GARVAS HOČEVAR: Hvala.  Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, skladno s 142. členom Poslovnika Državnega zbora, obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Predlog zakona odpravlja dodatne administrativne ovire za taksi prevoze in omogoča najem vozila z voznikom, uvaja možnost taksi prevozov z uporabo aplikacije in določa minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati takšna aplikacija. Občinski redarji dobijo pristojnost, da na cesti nadzirajo izvajanje avtotaksi prevozov in prevozov z najemom vozila z voznikom. Spremembam in dopolnitvam zakona o prevozih v cestnem prometu se uvaja tudi nekatera določila, s katerimi se poenostavlja pridobivanje kartic oziroma vozovnic, za kategorizirane športnike poenostavlja obliko kartic brez slike imetnika in uvaja določila, s katerimi bo možno poenostaviti sistem vozovnic integriranega javnega potniškega prometa.  Hvala.
Hvala lepa.  Luka Mesec, mislim da je bil prvi. Odpiram razpravo. Brane je bil? Potem pa Brane.
Hvala lepa.  Ne bom se spuščal v vsebino, ker kolega načeloma tega ne bi smel početi, ampak vse to, kar je naštela predstavnica vlade sedaj, vse te vsebinske spremembe, ki jih zakon prinaša,        kažejo na to, da ne izpolnjuje pogojev, da gre ta zakon po skrajšanem postopku in ne gre za manjše spremembe in dopolnitve zakona, ampak gre za korenite spremembe, predvsem na področju taksi služb in še česa.  Tako da, v Listi Marjana Šarca ne bomo podprli predloga za skrajšan postopek.  Hvala.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.  Luka Mesec.    LUKA MESEC (PS Levica): Ja, hvala.  Delim mnenje, ki ga je izrazil Brane. Gre za temeljite spremembe v panogo taksi služb, gre za tlakovanje poti Ubru, kar de facto pomeni prehod iz trenutnega režima, kjer morajo imet zaposleni oziroma taksi vozniki vsaj neko pravno pokritje, do tega, da ta dejavnost postane popolnoma deregulirana in »prekarizirana«, tako da, tudi sam ne morem podpret tega kot nek zakon, ki prinaša manjše spremembe ali pa, ki bi bil primeren za obravnavo po skrajšanem postopku. Mislim, da bi se sploh glede na tuje prakse in tuje izkušnje, z Ubrom, kjer ponavadi gredo ravno v obratno smer, se pravi, poskušajo ga nekako vpet v pravni red, silijo Uber, da zaposli voznike in tako naprej, mislim, da bi se moral pri nas o takih spremembah temeljito pogovorit, sploh pa ni čas korona krize pravi, za to, da se take spremembe sploh uvajajo. Prioritete so trenutno čisto drugje.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.  Besedo ima Maša Kociper.    MAŠA KOCIPER (PS SAB): Ja, saj bom kratka…  Zelo podobni razlogi, kot oba kolega pred mano, sploh to, ta deregulacija taksi službe je velik poseg v delovanje taksi službe. V SAB razmišljamo celo nasprotno, želeli bi si več reda in več regulacije pri delovanju taksi služb, zato mislimo, da je o takih spremembah se treba pogovoriti v okviru rednega postopka in tega postopka ne bomo podprli.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.  Matjaž Han.    MATJAŽ HAN (PS SD): Glejte, to, kar je predsednica ali pa predstavnica Vlade povedala, terja seveda redni postopek. Terja neko splošno razpravo. Jaz, ne bom se opredeljeval do zakona, ampak terja neko razpravo, kjer bomo našli neke dobre odgovore. Zdaj, če imate… Ko imate zmeraj tukaj(?), lahko bi kaj v PKP-7 vrgli, pa bi bilo hitreje rešeno, kajne.  Tako da, jaz predlagam, da vendarle gremo to po rednem postopku, pa je zadeva po moje bolj užitna.  Hvala lepa.    PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.  Še kdo? (Ne.) Ne. Zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu se obravnava po skrajšanem postopku.« Glasujemo.  Kdo je za? (SDS, NSi, Desus.) Kdo je proti? (SNS, SD, LMŠ, Levica, SAB.) Vzdržani? (SMC.)  Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  S tem zaključujem to točko in 88. sejo Kolegija.  Hvala lepa.    Seja se je končala 21. decembra 2020 ob 13.23.