Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

92. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

27. 1. 2021
podatki objavljeni: 27. 1. 2021 v pregledu

Transkript

Janja Garvas Hočevar
Najlepša hvala.   V skladu s 143. členom Poslovnika Državnega zbora Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, obravnava po nujnem postopku, da bi se preprečile težko popravljive posledice za delovanje države. Navedeno je potrebno, da se omilijo posledice oziroma zmanjšajo negativni učinki epidemije COVID-19, za državljane in gospodarstvo. V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 5/21, je bila ponovno objavljena odreda o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni na območju Republike Slovenije. Epidemija traja že od 19. oktobra 2020, kar pomeni, da je treba z novim zakonom določiti začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.  Poglavitne rešitve so subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom Vlade še dvakrat po en mesec. Solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu,        ki ureja socialno vključevanje invalidov. Enkratni solidarnostni dodatek za dijake starejše od 18 let, solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu. Zagotavljanje izvajanje podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS COV-2. Vsi ukrepi so nujni, saj je treba nemudoma zagotoviti sredstva za izvajanje ukrepov za omilitev in odpravo posledic epidemije, nalezljive bolezni Covid-19.  Hvala.
Hvala lepa.  Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Da.)  Kolega Matej.
Saj bom čisto kratek.  Predvsem glede razlogov zakaj je potrebno zakon sprejeti po nujnem postopku. Jaz mislim, da še enkrat lahko opazimo zakaj pač te PKP-je enostavno več ne delujejo. Slovenija je, na žalost, še vedno tretja država po številu smrti, ker je eden od kazalnikov tudi, da ti krepi ne delujejo. Da se ti PKP-ji ne pripravljajo z neko jasno strategijo, z nekimi konkretnimi ukrepi in da enostavno potem se to ne priliva tudi v spoštovanje ukrepov, recimo. Sedaj od prvega vala do sedaj imamo drastičen vpad dela od doma, kar ne pomeni, da je manj okužb, pa da je stanje boljše, ampak da imamo ogromno količino negativnega »prezentizma« ljudi, ki so okuženi in hodijo na delovno mesto. In zato je tudi stanje tako kot je, ker, ne vem, nočemo financirati sto odstotno bolniških in kar tudi to umanjka v tem PKP-8, pač, problem je v tem, kako ti ukrepi učinkujejo, v katere smeri gredo in spet v tem osmem poskusu teh interventnih zakonov vidimo, da v bistvu ne bodo prišla ta sredstva do ljudi.  Razmerje vseh treh milijard do sedaj porabljenih za te interventne ukrepe je takšno, da je 1,7 milijarde šlo v gospodarstvo, v zasebni sektor, samo 370 milijonov konkretno posameznikom, delavcem in tako naprej. In to se potem kaže v teh razlikah, ki poganjajo in povzročajo tudi to, da se okužba kljub vsemu širi.  Tako da nekaj stvari je dobrih, ne bom rekel, da je celoten paket slab, ampak glede na takšno situacijo kot jo imamo in glede na to, kako je sestavljen ta PKP jaz pač tega nujnega postopka iz tega razloga ne bom podprl.
Hvala lepa.  Še kdo? (Ne.) Ne. Zaključujem razpravo.   Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 se obravnava po nujnem postopku.«  Kdo je za? (SNS, NSi, SDS, SD, SAB, SMC, Desus.) Kdo je proti? Vzdržani? (LMŠ, Levica.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.     Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.  Vlada je v predložitvi predloga zakona Državnemu zboru predlagal, da ga skladno z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora obravnava na izredni seji zbora. Predlagam, da to sejo izvedemo skladno z 93.a členom Poslovnika, zato ste s sklicem seje Kolegija prejeli predlog sklepa o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi 57. izredne seje Državnega zbora.  Prosim vas, da se izjasnite o predlogu za izvedbo seje na daljavo ter podate predloge za morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa.  Želi kdo besedo? (Da.) Kolega Dušan Šiško.
Predsedujoči, hvala.  Jaz bi samo vprašal, ali bomo imeli samo to točko ali bi lahko še vseeno dodali eno točko, to je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, skrajšani postopek, katerega je Vlada že dala v Državni zbor. Če je možno?  Hvala.     PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Kolega Šiško, zadeva še ni, niti postopek ni določen, tako da ne bo možno, niti na odboru še ni bilo. To je moj odgovor, da se ne bo dalo.   Še kdo? (Ne.) Zaključujem razpravo.   Prehajamo na odločanje o predlogu, da se izredna seja opravi na daljavo. Predlog je sprejet, če ga podprejo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev.     ŠZ) – 15.35    Glasujemo o naslednjem predlogu sklepa: »Sprejme se predlog sklepa o obstoju izrednih okoliščin, ter sklicu in izvedbi 57. izredne seje Državnega zbora.«   Kdo je za? (SNS, NSi, SDS, LMŠ.) Soglasno sprejeto.  Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.    Na glasovanje dam še en sklep in sicer; »Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide lahko po potrebi, kot matično delovno telo za obravnavo predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19, v ponedeljek 1. februarja 2021 zaseda tudi po 22. uri.«   Kdo je za? (SNS, NSi. …) Soglasno sprejeto.  Hvala lepa. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.    Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDHODNI DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.  Skladno z dogovorom iz delovnega posveta vodij, ki je bil 16. aprila in parlamentarno prakso se bomo o sklicu izredne seje, v okviru te točke dogovorili prehodno, tako da bom lahko izredno sejo sklical takoj, ko bo to mogoče, če bodo seveda izpolnjeni pogoji iz 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Tudi za to sejo predlagam, da jo izvedemo na podlagi 93.a člena Poslovnika. Za to ste prejeli predlog sklepa o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi izredne seje Državnega zbora. Če ta predlog ne bo sprejet, bo seja izvedena na običajen način in bomo odločali o času za razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljam, da ne.   Prehajamo na razpravo. Najprej odločamo o predlogu, da se predlog sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma obravnava na izredni seji. Predlog sklepa se glasi:  »V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora, se na dnevni red izredne seje Državnega zbora uvrsti naslednja točka dnevnega reda; 1. točka: Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19.« Glasujemo.   Kdo je za? (SNS, NSi, SDS.) Soglasno, ne. Torej vsi, razen Levice.  Ugotavljam, da je sklep sprejet.    Prehajamo na odločanje o predlogu, da se izredna seja opravi na daljavo. Predlog je sprejet, če ga podprejo vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini poslancev.  Torej na glasovanje dajem naslednji sklep: »Sprejme se predlog sklepa o obstoju izrednih okoliščin ter sklicu in izvedbi izredne seje Državnega zbora.«   Kdo je za? (Vsi razen Levice.) Proti? (Levica.)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.     Zaključujem to točko dnevnega reda in 92. sejo Kolegija.   Hvala lepa.    Seja se je končala 27. januarja 2021 ob 15.38.