60. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

12. 3. 2020

Besede, ki so zaznamovale sejo

Brez zadetkov.

Transkript seje

Začenjam 60. sejo kolegija. Pozdravljam vse prisotne.

Zaenkrat nima nobenih opravil.

1. TOČKA DNEVNEGA REDA – Predsednik Vlade Janez Janša je v skladu z 229. členom Poslovnika Državnega zbora 6. marca 2020 predložil listo kandidatov za ministre Vlade Republike Slovenije. Kandidatke in kandidati za ministrice in ministre se pristojnim delovnim telesom predstavljajo v času od 10. do 13. marca. Predlagam, da predloženo listo obravnavamo na 31. izredni seji, in sicer predlagam sledeče:

a) predlog dnevnega reda, ena točka – Lista kandidatov za ministre Vlade Republike Slovenije,

b) datum seje, 13. 3. 2020 ob 18.30 do zaključka seje,

c) najave časa za razpravo, za poslanske skupine za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika zbora,

- za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predsednika Vlade 30 minut in razpravo predsednika Vlade 30 minut.

Imam še en predlog, in sicer, da o tem tudi odpiram razpravo, da se predstavitve stališč odborov oziroma poročil ne opravijo, s čimer pridobimo tudi nekaj na času. Nenazadnje so ta stališča v sistemu Udis in si jih lahko vsak prebere. Odpiram razpravo. Kolega Krivec.

Lep pozdrav vsem. S tvojim predlogom se absolutno strinjam, da se tega ne bere, ker imamo vsi možnost to pogledati že zdaj na Udisu določena poročila prihajajo, tako da s tem pridobimo na času. Pa glede na to, da smo v neki resni situaciji, bi predlagal, da se mogoče dogovorimo tudi, če je volja pri vseh poslanskih skupinah, da ne izkoriščamo v celoti časa za razpravo. Mislim, da ključna vprašanja, ki so bila potrebna za to, da se o nekaterih ministrih ustvari neko mnenje so bila na hiringih izpostavljena, pa da se mogoče poskušamo omejiti na tisto najbolj nujno, da ne vlečemo seje po nepotrebnem. To je moja prošnja, predlog, kakorkoli vzamemo. Seveda ni to v smislu Poslovnika, ampak glede na to, da vemo zakaj sklicujemo na tak način to sejo. Po moje bi bilo prav, da se tudi na nek način, ne rečem samoomejimo, ampak mislim, da ni potrebe, da vlečemo sejo v nedogled, če je volja in če je pripravljenost pri vseh poslanskih skupinah.

To je moj predlog.

Ok. Kolega Vatovec.

Hvala predsednik. Jaz se sicer strinjam, da živimo v nekih čudnih časih zdaj oziroma da so okoliščine takšne in drugačne pa vseeno ne razumem zakaj na tak hiter način te stvari peljati dalje. Zdaj, vemo, da je zadnje zaslišanje jutri popoldan ob drugi uri. Zdaj ne vemo niti koliko časa bo trajalo, je pa res, da se je nakazalo v preteklih dneh, da poskuša nova koalicija to zelo pospešeno peljati dalje. Tako, da jaz se tudi ne strinjam, da smo uspeli dobiti vseh odgovorov od ministrov, marsikateri ni niti odgovarjal na vprašanja, ki so bila zastavljena. Tako da jaz res ne razumem zakaj na tak način hitite. Trenutno odhajajoča Vlada mislim, da na tekoče zadeve ustrezno reagira, mislim, da so ukrepi, ki so bili sprejeti na nek način smiselni, tako da neke te izredne situacije, kjer bi nujno potrebovali jutri popoldan že novo Vlado oziroma jutri zvečer niso tako utemeljene. Tako, da tudi ta predstavitev stališč odborov, da jih ne bilo. Res je, da imamo to vsi na klopeh in da lahko to preberemo, ampak veste tudi, da je delo Državnega zbora javno in televizirano, če rajši tako rečem, in so tudi ta poročila odborov so nekaj kar je sestavni del tega, da je javnost obveščena o tem kar se je dogajalo na hiringih in ne morete pričakovati od ljudi, da bodo šli na portal Državnega zbora in ga in brali ta poročila. Mislim, daje to neutemeljeno.

Tako da jaz se bojim tukaj, mislim, zelo jasno kažete v zadnjem tednu, da spreminjate ta Državni zbor v glasovalni stroj, kar je seveda v nasprotju z nekimi minimalnimi standardi demokracije. Tako, da moje vprašanje je, zakaj na tak način tako hitro. Nenazadnje bodo tudi odbori jutri imeli težavo sestavljati ta poročila na nek ustrezen način do pričetka izredne seje, poleg tega ne seveda ne bodo niti še vsi hiringi opravljeni do tik pred začetkom.

Hvala. Kolega Jelinčič.

Jaz se strinjam s predlogom kolega Krivca in mislim, da bi bilo smiselno, da se ne bere teh poročil odborov, da pridobimo čas. Hiringi so bili javni, vsi ki jih je zanimalo, to so lahko si ogledali na hiringih. Določena vprašanja bodo pa vsi lahko še postavljali ministrom potem ko bodo ministri poste plani. Tako tudi se strinjam s tem, da bi se skrajšala razprava na minimalni čas, tako da brez veze, da tukaj ponavljamo v glavnem tisto kar je bilo, tako da jaz že kar povem, da naša skupina bo šla na 10 minut.

Hvala lepa. Še kdo?

Zdaj, glede na to, da službe pozovejo Delovna telesa v zvezi z najavo časa, me zanima, če se lahko strinjamo, da se jih ne pozove in da potem ni tega časa predvidenega za predstavitev poročil v časovnici.

Kolegica Jerca.

Ja, mi v listi Marjana Šarca se s to predstavitvijo stališč strinjamo, da se je ne opravi, če s tem pridobimo dovoljšen čas. Glede ostale omejitve razprave pa mislim, da res ni smiselno, da jo v demokraciji omejujemo na nek tak način. Mi bomo vsekakor svojo razpravo omejili tako kot mi mislimo, da je prav, postavili še tista vprašanja na katera nismo dobili odgovora. Tukaj pri predstavitvi stališč vas pa lahko podpremo, pa upam, da to nikakor ne postane praksa, tako kot je kolega Vatovec izpostavil, bomo vam tukaj stopili nasproti. Tako.

Hvala lepa. Je potrebno dati na glasovanje? (Ne.)

Se pravi predstavitve poročil ne bo na časovnici. Prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu: »V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora se na dnevni red 31. seje Državnega zbora uvrsti naslednja točka dnevnega reda: točka 1. Lista kandidatov za ministre Vlade Republike Slovenije EPA 1057 – VII.«

Kdo je za? (SNS, SDS, NSi, SMC; SB, DeSUS, LMŠ, SD.) Prosti? Vzdržan? (Levica.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Naslednji sklep, ki gajem na glasovanje: »Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 31. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika«.

Kdo je za? (SNS, SDS, NSi, SMC, Levica… Soglasno.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Še en sklep: » Predlagatelj, predsednik Vlade ima za dopolnilno obrazložitev 30 minut, za razpravo 30 minut«:

Kdo je za?

Ugotavljam soglasno predstavniki vseh poslanskih skupin.

Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 60. sejo Kolegija.