Do nadaljnega zaradi prenove spletnega mesta Državnega zbora podatkov na Parlametru ne osvežujemo, ker strojno berljivi podatki trenutno niso dosegljivi. Se opravičujemo za nevšečnosti.

91. redna seja

Kolegij predsednika Državnega zbora

22. 1. 2021
podatki objavljeni: 22. 1. 2021 v pregledu

Transkript

Lep pozdrav vsem! Hvala za besedo, gospod predsednik.  Jaz se bom tukaj oglasila, ker imam eno vprašanje oziroma več njih glede seje in sicer, se zavedam, da smo na enem izmed prejšnjih kolegijev sprejeli dogovor o sklicu seje, kjer bo ta seja, januarja, sklicana kot redna seja, se pa lahko vsi spomnimo, da smo več rednih sej v preteklosti sklicali kot izredne seje ravno zato, da smo omogočili sodelovanje tistim poslancem, ki so zaradi svojih zdravstvenih situacij bili primorani ostati doma zaradi epidemije Covid in smo jim omogočili sodelovanje na daljavo.  Zdaj, napor ali pa skrb za to, da so se tiste redne seje sklicevale kot izredne seje, je bil v večini primerov ali pa v vseh primerih, na vas, gospod predsednik. Vi ste pač izrazili takrat tisto skrb in ste nekako vnaprej, za vsak slučaj, predlagali, da se skličejo izredne seje. Zdaj, situacija ali pa okoliščine od tistega kolegija zadnjič, ko smo kar tako na hitro, nekateri sploh nismo bili pozorni, kajne, da zdaj pri tokratni januarski seji ne bo šlo za izredno sejo, ste pač to odgovornost nekako spustili iz oziroma, niste nekako nas opozorili, no, da bo ta seja redna in da tega oddaljenega dostopa poslancev ne bo mogoče zagotoviti.  Zato bi zdaj opozorila na to, da epidemiološke razmere še vedno niso nič drugače, kot, ne vem, mesec prej ali pa dva meseca prej, ko smo redne seje sklicevali na izreden način, zato, da smo ta oddaljen dostop zagotavljali. Okoliščine, saj pravim, od tistega kolegija zadnjič, so se spremenile. Vmes se je zgodil ta KNOVS, vmes so se zgodile okužbe poslancev, vmes se je zgodil novi sev, ki ga imamo, ki je bistveno, po besedah epidemiologov, bistveno bolj nalezljiv. Vmes se je zgodilo tudi to, da bomo v ponedeljek, pred sejo, vsem poslancem, ki bodo to želeli, omogočili hitro testiranje in tukaj vprašanje, kaj se bo zgodilo s poslanci, ki bodo imeli pozitiven test. Jaz predvidevam, da ga bodo službe oziroma vodje poslanskih skupin ali pa, bodo sami poslanci toliko odgovorni, da bodo šli domov, da ne bodo sedeli na seji in ne bodo imeli možnosti sodelovanja na seji preko oddaljenega dostopa, ker smo odločili, da bo ta seja navadna seja, če se tako izrazim oziroma redna seja.  In zdaj, moje vprašanje je, ali vendarle obstaja zadostno soglasje, konsenz, vseh poslanskih skupin, da se tudi ta seja, ki je pred nami, kljub temu, da smo že potrdili ta dogovor o sklicu seje, kajne, izvede na način, da se dovoli, omogoči oddaljen dostop vsem poslancem, ki bodo morebiti ostali doma?  Pa za konec še morda čisto retorično vprašanje, zakaj smo sploh se znašli v situaciji, ko se pa kar naenkrat, po tolikih mesecih, zdaj seja, redna, sklicuje na reden način. Ja, seveda, na dnevnem redu bomo imeli tudi glasovanje o sodnici za Splošno sodišče EU, ki je tajno. Jaz verjamem, da bi prišli v zelo nehvaležen položaj, ko bo recimo nek poslanec, če bi sodeloval prek oddaljenega dostopa pri razpravi o imenovanju ali pa izvolitvi te sodnice, pri glasovanju pa ne, ker se mu ne zagotavlja oddaljenega tajnega glasovanja.  Tako da, tukaj je moj apel ali pa vprašanje, kako rešit to situacijo, ki sem jo zdaj opisala.
Hvala lepa.  Spoštovana kolegica, sklic seje je bil potrjen na prejšnjem kolegiju. Nihče ali pa nobena izmed poslanskih skupin ni imela v zvezi s tem nikakršnih pripomb, vsi smo se zavedali, da smo v času epidemije. Zakaj je bil sklican običajen, torej, redna seja, takšna, kot smo jo vajeni? Zato, ker imamo na dnevnem redu tajno glasovanje, to je edini razlog in v zvezi s tem ni imel nihče pripomb.  Tako da, nimam tu temu kaj dodati. Danes ni o tem razprave. To je bilo prejšnji teden. Tudi iz vaše poslanske skupine se ni nihče oglasil. / oglašanje iz dvorane/  Lahko ja.
Ja, predsednik.  Saj sem na začetku povedala, da se zavedam, da smo potrdili ta dogovor o sklicu redne seje. Zdaj ste mi potrdili tudi, zakaj ste pustili, da se ta redna seja skliče na reden način, torej zaradi tega tajnega glasovanja, ker sicer bi vi, kot predsednik, verjetno prišli v zelo nehvaležen položaj, je pa dejstvo – pa bom še enkrat ponovila -, od kolegija, ko smo sklicali oziroma določili, da se ta redna seja skliče na reden način, brez oddaljenega dostopa, so se okoliščine spremenile in niste mi odgovorili na temeljno vprašanje, kaj se bo zgodilo s poslanci, ki bodo v ponedeljek imeli pozitiven izvid in bodo morali iti domov in ne bodo mogli sodelovat na redni seji?  Če se spomnite, ste vsakič prej, ko smo na kolegiju izglasovali sklep, da se redna seja skliče na izreden način, smo to naredili za vsak slučaj, za primer, ko bo, če bo, prišlo do kakšnih okužb in bodo poslanci primorani ostati doma in vemo, da smo še eno uro ali pa, kratek čas pred sejo, vedno sporočali, kateri izmed poslancev bodo sodelovali na seji, na oddaljen način.  Tako da, niste mi odgovorili, kaj se bo zgodilo s poslanci, ki bodo imeli v ponedeljek, pred sejo, pozitiven izvid?
Ja, jaz mislim da pa, to je pa vsem znano, kaj bo, kajne? To velja za vsakega državljanko in državljana Republike Slovenije – če ugotovi, da je pozitiven na testu, mora iti v samoizolacijo. To velja tudi za poslanke in poslance. / oglašanje iz dvorane/ In ne bo mogoče sodelovanje na tej seji, žal. / oglašanje iz dvorane/ Zaradi tajnega glasovanja… Tako.  Še kdo? (Ne). Ne, zaključujem razpravo.  Na glasovanje dajem naslednji sklep: »Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 22. seje zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 25. januarja 2021.« Glasujemo.  Kdo je za? (SNS, SDS, NSi, SMC, SAB,         SAB, Levica, Desus, SD.) Proti? (…) Vzdržani? (…)  Ugotavljam, da je sklep sprejet.  S tem zaključujem to točko dnevnega reda.    Prehajamo na 2. TOČKO – RAZNO.  Želi kdo besedo? (Ne.) Ne, zaključujem razpravo.  Zaključujem tudi to točko in 91. sejo Kolegija.  Hvala lepa.    Seja se je končala 22. januarja 2021 ob 10.11.