20. nujna seja

Odbor za gospodarstvo

8. 5. 2020

Transkript seje

Dober dan!

Začenjam 20. nujno sejo Odbora za gospodarstvo. Vse članice in člane odbora ter vabljene in ostale prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani in članice odbora, imajo pa svojo zamenjavo. Tako Tadeja Šuštar nadomešča Mihaela Prevca, Jurij Lep nadomešča Roberta Polnarja, kolega Dušan Šiško nadomešča Janija Ivanušo in kolega Željko Cigler nadomešča Primoža Siterja.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora, ena točka Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS COV 2, COVID-19, ter nabavah, ki so omogočili Sloveniji uspešen spopad z njo. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov v zvezi z dnevnim redom je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora. Kolega Kordiš, izvolite, postopkovno.

Hvala za besedo, predsedujoči. Šokantno, poročilo Vlade Janeza Janša razkriva, da Vlada Janeza Janše ni ničesar kriva. In ker ni ničesar kriva je najprej zamenjala vodjo policije s svojim človekom, nato je z istim manevrom zamenjala vodjo kriminalistov, tri dni nazaj pa je razrešila še vodjo nacionalnega preiskovalnega urada. Kaj se je dogajalo na Zavodu blagovne rezerve po zaslugi raziskovalnih novinarjev danes vemo. Dogajal se je organiziran kriminal. Menjava represivne vertikale pa vladi služi temu, da se zavaruje pred posledicami tega svojega organiziranega kriminala, namenjenega seveda provizijam pravilnih posrednikov. In posledično smo na mizo dobili pamflet, ne kakršnegakoli resnega poročila Vlade, pamflet, ki ta organiziran kriminal, ki se je dogajal pri nabavah zaščitne opreme brani. Zraven ni priloženih nobenih zapisnikov, nobenih sklepov, nobenega dejanskega pregleda stanja. Ob vseh pozivih Vladi, da naj zaščitno opremo kupuje neposredno so vladni branili provizije pravilnih z lažmi. Najprej so zatrjevali, da ni zakonske osnove za to, da se zaščitno opremo uvaža neposredno. Hitro se je izkazalo, tudi z intervencijo Računskega sodišča, da take zakonske določbe ne obstajajo. Nato so dejali, da ne morejo uvažati nepostredno zato, ker proizvajalska podjetja želijo sto odstotne avanse. Ampak Vlada je kljub temu dobaviteljskim podjetjem z visokimi provizijami ravno tako namenjala sto odstotne avanse. Na koncu so zatrjevali, da nimamo organizacijskih kapacitet, da bi država neposredno zaščitno opremo uvozila, ampak vse ostale države, ki so to storile so pokoristile svojo diplomatsko mrežo, na enak način bi jo lahko tudi Republika Slovenija. Skratka, serija laži, ki naj brani neupravičene provizije za dvorne dobavitelje. Poleg tega smo za današnjo sejo prejeli mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki ga bom sedaj citiral: »Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku.« Sklep v 2. točki na katerega se sklicuje mnenje Zakonodajno-pravne službe je serija ugotovitev, kako je z nabavami vlade Janeza Janše vse krasno in kako je za vse kriva predhodna vlada. Predsedujoči, na osnovi mnenja Zakonodajno-pravne službe vas pozivam, da umaknete iz obravnave drugi sklep, ki je priložen za to sejo in tudi da sejo prekinemo in jo nadaljujemo takrat, ko Vlada pripravi dejansko poročilo o dogajanju in o stanju, ne pa političnega pamfleta, ki je namenjen samo temu, da varuje podobo Vlade, kljub temu, da so jo raziskovalni novinarji ujeli z rokami v marmeladi, kljub temu, da vsem na očeh krade in hrani svoje pravilne posrednike. Vemo kdo vse je klical na Zavod za blagovne rezerve. Vemo, da gre za kroge okoli slovenske desnice, tudi za poslance Slovenske demokratske stranke. Vemo, da je vse skupaj omogočal gospodarski minister v tej vladi gospod Zdravko Počivalšek. Brez soočenja s temi dejstvi nobeno poročilo ne more biti popolno. Hvala.

Hvala lepa. Če razumem vaš postopkovni predlog, je predlog za prekinitev seje. Izvolite.

Moj prvi postopkovni predlog je, da najmanj kar je potrebno za to sejo storiti je, da vi, predsedujoči, umaknete drugi sklep, ki je priložen k gradivu za današnjo sejo. Še enkrat bom navedel mnenje Zakonodajno-pravne službe: »Opozarjamo, da za sprejetje sklepa navedenega v 2. točki ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku.« Čisto vsebinsko drugi sklep je vladno hvalisanje kako je vse opravila super, kako ni prihajalo do nikakršnih napak.

Jaz vas prosim, da se osredotočite na proceduralni predlog ne pa na vsebinski tako, da predlagatelj tega sklepa niste vi tako, da ne morete v njega posegati. Opredelite svoj postopkovni predlog!

Predsedujoči, bil je opredeljen. Drugi sklep morate umakniti, ker zanj ni podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in ne v Poslovniku pri tem se sklicujem na mnenje Zakonodajno-pravne službe. Tega si nisem izmislil jaz, Miha Kordiš poslanec Levice, to je zapisala črno na belem Zakonodajno-pravna služba.

Postopkovni predlog ne sprejmem na tak način, ker se tukaj nič ne more sploh pa ne, ko to vi izrečete, ker imate enake pravice kot vsi ostali. Prešli bomo na druge postopkovne predloge.

Kolega Trček, za njim pa postopkovno kolegica Tina Heferle.

Hvala, gospod predsedujoči.

Moj postopkovni predlog izhaja iz 239. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, ki se glasi, citiram: »Vlada lahko poroča Državnemu zboru o svojem delu pisno ali ustno na seji Državnega zbora. Če Vlada pošlje Državnemu zboru pisno poročilo predsednik Državnega zbora z njim takoj seznani poslance.« - sedaj sledi, dobro poslušajte, predsedujoči: »Predstavnik Vlade lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« Bom še enkrat ponovil: »Predstavnik Vlada lahko pisno poročilo obrazloži na seji Državnega zbora.« Nadalje se bom vezel na 110. člen Ustave Republike Slovenije, ki se glasi, najdete ga na 50 strani te knjižice: »Vlado sestavljajo predsedniki in ministri. Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni Državnemu zboru. » Vodja Zakonodajno-pravne službe, gospa Nataša Voršič, če se ni skrila kot to počne kakšen minister za kakšno drugo damo iz Zakonodajne službe, ker so vse krasne in je jasno povedala bom prebral predsedujoči zgolj zaključek poročila, citram: »Poleg tega poudarjamo, da drugi odstavek 239. člena Poslovnika določa, da se v primeru, če Vlada pošlje v Državni zbor pisno poročilo Državni zbor se s poročilom le seznani. Iz navedenega izhaja, da Poslovnik ne predvideva, da bi Državni zbor v obravnavi poročila Vlade sprejemal kakršnekoli vsebinske odločitve.« Skratka predsedujoči moj postopkovni predlog je sledeč po Poslovniku Državnega zbora, sleče stališču Zakonodajno-pravna službe minimalno, kar morate narediti je, da umaknete predlog sklepa, ki ga Vlada vsiljuje Državnemu zboru, katerakoli Vlada, ne le-ta. Ne more vsiljevati Državnemu zboru sprejem nekih sklepov, ker jih Poslovnik niti ne vključuje in ker s tem posega v avtonomijo Državnega zbora lahko pa Državni zbor sprejme sklep naj Vlada dopolni to skropocalo, ki v bistvu ni poročilo. Skratka predsedujoči prosim, da enkrat za spremembo upoštevate Poslovnik Državnega zbora.

Hvala.

Jaz vas naprej prosim, da niste žaljive s to opombo, da za enkrat vsaj upoštevam. Mislim, da oba veva na kaj to leti in ni to mesto za take obravnave.

Moram vam povedati, da je Kolegij Državnega zbora temu matičnemu telesu, Odboru za gospodarstvo, dodelil to gradivo za obravnavo in naša dolžnost je, da se začne obravnava tega. Ker pač temu nasprotujete imate druge proceduralne možnosti, ampak ta vaš proceduralni predlog ne morem sprejeti. Sedaj pa Tina Heferle, potem boste počakali, da pride na vrsto.

Hvala.

Tukaj jaz imam postopkovni predlog pa bi najprej opozorila na dejstvo, da Vlada Republike Slovenije že v naprej je pripravila besedilo teh sklepov, kjer že v naprej projudicira kaj bo Državni zbor glede tega poročila, ki ga še nismo obravnavali ugotovil. Torej, sklepi so pripravljeni brez predhodne opravljene obravnave, ki vemo v skladu s Poslovnikom je potrebna in glede vsebine sklepov, je pa kar sama Vlada določila, namesto Državnega zbora, kaj bomo mi sploh ugotovil v razpravi, ki sploh še ni bila opravljena in mi naj bi zdaj o teh sklepih danes glasoval. To je absurd.

In, poleg te nehigiene, naj citiram še jaz Zakonodajno-pravno službo, ker menim, da je treba to večkrat danes poudarit, glede na to, da nekateri ne razumejo ali pa nočejo razumet, kaj je Zakonodajno-pravna sklenila in pravi: »Za sprejetje sklepa, navedenega v 2. točki, ni pravne podlage ne v Ustavi, ne v zakonu in tudi ne v Poslovniku, zato po našem mnenju ni podana pristojnost Državnega zbora za sprejetje tega sklepa.« Govorimo torej o tem sklepu pod 2. točko, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije, lepo, opremljeno z glavo, seveda pa Vlada govori, »Državni zbor ugotavlja…« in tako naprej.

Tako da, to je samo po sebi absurd in sprejetje ali pa celo obravnava tega sklepa, pod to 2. točko, je v nasprotju z Ustavo in bi izvotlilo namen institutov kot sta na primer interpelacija in pa parlamentarna preiskava. Gospod Trček je pred mano lepo povedal in citiral Poslovnik v 239. členu, kjer jasno določa, da se v primeru pisnega poročila Vlade, Državni zbor s tem le seznani in v posledici tega bi bila potem tudi celotna parlamentarna obravnava tega poročila popolnoma drugačna, kot je pa zdaj zastavljena in gospod predsednik, vas ne »ekskulpira« odgovornosti odločitev predsednika Državnega zbora na kolegiju oziroma kolegija, da se ta obravnava opravi na tak način.

Vi ste dolžni spoštovat Poslovnik in dolžni ste zagotovit takšno obravnavo tega poročila, kot ga predvideva Poslovnik. Torej, pogovarjanje o sklepu pod št. 2 je nedopustno in Zakonodajno-pravna služba nam to pritrjuje, vsi v opoziciji na to opozarjamo, verjamem, da tudi vi, znate brat Poslovnik, znate interpretirat in razumet določbe v njem in jaz verjamem, da se tudi vi, načeloma, morate strinjat z nami, ker drugače sploh ne gre, kajne, če vse to preberemo in smo, kolikor toliko, kritični no, sami do sebe.

Zato je moj postopkovni predlog podoben ali pa enak kolegoma pred mano, da se pač ta sklep, sporni sklep, nedopusten, nezakonit sklep, umakne iz obravnave in da se o njem ne glasuje. Glede postopkovnega predloga, ki ga je pa podal gospod Kordiš, o prekinitvi te seje odbora, pa tudi načeloma nimam težav s tem in se tudi strinjam s tem postopkovnim predlogom, da bo Vlada v miru pripravila poročilo, kot se za gre.