2. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

30. 5. 2022

Transkript seje

Pozdravljeni!

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, začenjam 2. sejo Kolegija predsednice Državnega zbora in vas vse lepo pozdravljam!

Pogovarjali se bomo o sklicu izredne seje Državnega zbora. Predsednik Vlade, dr. Robert Golob je v skladu z 229. členom Poslovnika Državnega zbora, 25. maja 2022 predložil listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije, zato predlagam, da predloženo listo obravnavamo na 3. izredni seji in v zvezi njenim sklicem predlagam sledeče: Predlog dnevnega reda – 1. Lista kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije, 2. Mandatno-volilne zadeve, in sicer, zadeve, ki bodo predložene do začetka obravnave točke; v okviru te točke pa bi takoj po določitvi dnevnega reda 3. izredne seje, opravili potrditev mandata poslancu, ki bo postal poslanec namesto dr. Roberta Goloba, ki je bil izvoljen za predsednika Vlade.

Datum seje bi bila sreda, 1. 6. 2022 ob 13. uri, vse do zaključka seje. Najava časa za razpravo - za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika zbora, - za dopolnilno obrazložitev predsednika Vlade do 30 minut in razpravo predsednika Vlade do 60 minut, - skladno s parlamentarno prakso pri razpravah o mandatno-volilnih zadevah.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Nihče, zato razpravo zaključujem in prehajamo na glasovanje.

Na glasovanje dajem sklep: »V skladu z drugim odstavkom 58. člena Poslovnika Državnega zbora, se na dnevni red 3. izredne seje Državnega zbora uvrstita naslednji točki dnevnega reda: 1. Lista kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije in 2. Mandatno-volilne zadeve.«

Glasujemo.

(Soglasno sprejeto.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

Naslednji sklep: »Poslanske skupine k eni točki dnevnega reda 3. izredne seje Državnega zbora najavijo čas, v skladu s tretjem odstavkom 67. člena Poslovnika zbora.«

Glasujemo.

(Soglasno sprejeto.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

In pa naslednji sklep: »Predlagatelj, predsednik Vlade, ima za dopolnilno obrazložitev na voljo do 30 minut, za razpravo pa do 60 minut.«

Glasujemo.

(Soglasno sprejeto.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

Hvala lepa.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajam na PREDLOG DOPOLNITVE FINANČNEGA NAČRTA DRŽAVNEGA ZBORA ZA LETO 2022 IN PREDLOG DOPOLNITVE FINANČNEGA NAČRTA DRŽAVNEGA ZBORA ZA LETO 2023.

Oba predloga, dopolnitev finančnih načrtov Državnega zbora, ste prejeli s sklicem seje Kolegija.

Ali želite, generalna sekretarka, gospa Uršula Zore Tavčar, besedo? (Da.) Prosim.

Uršula Zore Tavčar

Samo na kratko. Gre namreč za to, da je, finančni načrt je sprejel Državni zbor in je, velja v proračunu. To se pravi, znesek, ki se deli, je določen že v proračunu za leto 2022 in 2023. V spremembi finančnega načrta pa so samo opredeljene stranke, ki na podlagi rezultata volitev prejmejo ta sredstva zdaj v drugi oziroma od volitev, do konca leta 2022 in potem v letu 2023. So pa, po Zakonu o strankah, sredstva pripadajo le strankam.

Odpiram razpravo, želi še kdo razpravljat? (Ne.) Nihče, zato jo zaključujem.

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep: »Sprejmeta se Predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2022 in Predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2023.«

Glasujemo.

(Soglasno sprejeto.) (Proti nihče.): Ugotavljam, da sta predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2022 in Predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2023, sprejeta.

S tem zaključujem to točko in tudi 2. sejo Kolegija.

Najlepša hvala.

Odpiram razpravo, želi še kdo razpravljat? (Ne.) Nihče, zato jo zaključujem.

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep: »Sprejmeta se Predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2022 in Predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2023.«

Glasujemo.

(Soglasno sprejeto.) (Proti nihče.): Ugotavljam, da sta predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2022 in Predlog dopolnitve finančnega načrta Državnega zbora za leto 2023, sprejeta.

S tem zaključujem to točko in tudi 2. sejo Kolegija.

Najlepša hvala.