1. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

24. 5. 2022

Transkript seje

Pozdravljeni! Začenjam 1. sejo kolegija in vas vse lepo pozdravljam, vse, ki ste prisotni.

Dnevni red imamo in gremo po vrsti.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI IN NALOGAH DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.

Osnutek predloga odloka je bil pripravljen na podlagi dogovora na delovnem posvetu vodij in začasnih vodij poslanskih skupin, ta je bil 19. maja 2022 in ste ga prejeli s sklicem seje kolegija. Odpiram razpravo. Želi morda kdo besedo? Ker ne želi nihče, razpravo zaključujem.

Prehajamo na glasovanje, in sicer odločamo o Predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora. Glasujemo.

Kdo je za? (Vsi.)

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet v celoti.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST POSLANSKIH SKUPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA IN O DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.

Predlog sklepa ste prejeli danes po končanem posvetu vodij poslanskih skupin.

Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvolite.

Hvala lepa.

Spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, drage kolegice in kolegi, sodelavke in sodelavci!

V skladu z dogovorom na dopoldanskem posvetu smo vam mi, spoštovana predsednica, poslali dopis in v tem kontekstu pripravili tudi amandma na ta sklep, in sicer k točki 4 – mislim, da imate amandma na mizi – prvega razdelka, kjer predlagamo z amandmajem, da se besedilo spremeni, in sicer, da mesto predsednika Komisije za nadzor javnih financ pripada Poslanski skupini Nova Slovenija – Krščanski demokrati, mesto podpredsednika pa pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. In vas prosim za podporo. Hvala lepa.

Želi še kdo besedo? Izvolite.

Najlepša hvala, predsednica, za besedo.

Jaz se vam sicer tudi zahvaljujem ob tej priložnosti za to, da smo lahko pravočasno oziroma da ste zamaknili tisto 12. uro, da smo lahko vložili tudi po poslanski skupini svoje predloge. Zahvaljujem se za upoštevanje predlogov.

Kar se tiče amandmaja, moram reči, da tega amandmaja v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli, kajti po sprejetju amandmaja bi Novi Sloveniji pripadala tri predsedniška mesta, kar pa po razrezu, ki je po 4. točki 33. člena poslovnika, ni v skladu s tem, pa tudi po razrezu, ki ste ga pripravili v Kabinetu predsednice Državnega zbora.

Hvala lepa.

Hvala vam.

Želi še kdo besedo? (Ne.)

Prehajamo na glasovanje o vloženem amandmaju. Odločamo o amandmaju k predlogu sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, ki ga je vložila Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Kdo je za? (Svoboda, SD, Levica, Nova Slovenija.) Je kdo proti? (SDS.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Naprej odločamo o predlogu sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora.

Kdo je za? / oglašanje iz dvorane/

Izvolite, izvolite.

Glede na to, da je bil sprejet predlog oziroma amandma Nove Slovenije, ki kaže na to, da se krši v bistvu poslovnik in razrez, Poslovnik Državnega zbora v 4. točki, ki govori, da kolegij ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, upošteva velikost, torej število članov posamezne poslanske skupine ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva seveda razmerje med poslanci vladajoče koalicije in opozicije, v Slovenski demokratski stranki definitivno ne moremo podpreti takšnega razreza oziroma takšnega predloga o določitvi števila mest poslanskih skupin in delovnih teles Državnega zbora te o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripada mesto predsednikov in podpredsednikov delovnega telesa Državnega zbora. Namreč menimo oziroma dejstvo je, da je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke največja opozicijska poslanska skupina in bi potemtakem imela tudi seveda prednost pri določitvi oziroma pri njenem predlogu, upoštevanju njenega predloga. Glede na to, da ste podprli predlog Nove Slovenije, amandma in jim tako pripada Komisija za nadzor javnih financ, s tem pa se število članov predsednikov Slovenske demokratske stranke zmanjša iz 6 na 5, kar ne sledi razrezu, ki ga je pripravil torej Državni zbor. In sicer, da opozicijski SDS pripada 6,14 predsedniških mest in Novi Sloveniji 1,82. S tem se krši poslovnik. Namreč Nova Slovenija ima sedaj 3 predsedniška mesta, Slovenska demokratska stranka pa le dva. Ob tem, da je mesto predsednika Ustavne komisije prišlo naknadno in se ne upošteva glede na razrez, namreč Nova Slovenija se je odpovedala dvema podpredsedniškima mestoma za dodatno predsedniško mesto in se ta odbor oziroma predsedniško mesto v Ustavni komisiji nebi smelo šteti v kvoto torej v tem razrezu, ki je bil pripravljen, da opoziciji pripada 8 predsedniških mest. Torej bi v bistvu opoziciji moralo pripadati glede na to, da se Nova Slovenija odpovedala podpredsedniškim mestom za eno predsedniško, v bistvu 8 plus 1. Še enkrat, ker gre za kršenje poslovnika, v Slovenski demokratski stranki takšnega predloga ne bomo podprli. In tudi v nadaljevanju ne bomo predlagali podpredsedniških mest Državnega zbora ter seveda se bomo poslužili še ostalih, bom rekla, vzvodov, ki nam pritičejo po zakonodaji in pa po ustavi.

Hvala lepa.

Mogoče samo opozorim. Vi imate 5 predsedniških mest. verjetno je bil lapsus, a ne?

Se opravičujem, če sem govorila o podpredsedniških. Seveda 5 predsedniških mest, kar vsekakor ne sledi razrezu, kjer nam pripada 6 predsedniških mest. In še enkrat ponavljam, to, kar je Ustavna komisija, torej predsedniško mesto za Ustavno komisijo, je po našem mnenju, bi se morala temu odpovedati koalicija in pa ne opozicija.

Hvala lepa.

Gospod Horvat, izvolite.

Hvala lepa, gospa predsednica.

Mogoče za pojasnilo slovenski javnosti, ki seveda nima pred seboj tega gradiva, naj zelo jasno povem, da je Nova Slovenija najprej nekaj dala oziroma smo se odpovedali trem podpredsedniškim mestom, imamo zdaj samo dve. Normalno pa je, da smo pa potem predlagali, da bi imeli, dobili še dodatno predsedniško mesto, kar sem hvaležen za naklonjenost.

Kar se pa tiče dveh komisij, ki po poslovniku pripadata opoziciji, to je Komisija za nadzor javnih financ in Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, pa se mi zdi, da je korektno, da si dve opozicijski stranki to razdelita. Stvar je izjemno preprosta.

Hvala lepa.