4. izredna seja

Državni zbor

9. 6. 2022

Transkript seje

mag. Urška Klakočar Zupančič

Pozdravljeni, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 4. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Franci Kepa, Iva Dimic, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Karmen Furman, Alenka Jeraj in Jožica Derganc.

Na sejo sem vabila predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije, predstavnika Sodnega sveta, predstavnika Državne volilne komisije ter kandidate za poslance Jonasa Žnidaršiča, Milana Jakopoviča, Aleksandra Prosena Kralja in Soniboja Knežaka k 2. točki dnevnega reda.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 4. izredne seje Državnega zbora, katerega predlog ste prejeli v sredo, 8. junija 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za umik točke dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje, zato poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, za so glasovali vsi, proti nihče.

(Za so glasovali vsi.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 4. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.

Prehajamo na obravnavo predlogov sklepov o pravici nadomeščanja poslancev, ki opravljajo funkcijo v vladi. Ker poslanka in poslanci Tanja Fajon, Matej Arčon, Matjaž Han in Luka Mesec v času, ko opravljajo funkcijo ministrice oziroma ministrov vlade, ne morejo opravljati funkcije poslanke oziroma poslancev, je Državna volilna komisija zboru posredovala sklepe, s katerimi je ugotovila, da pripada pravica opravljanja funkcije poslancev namesto poslanke in poslancev, ki opravljajo funkcije v vladi, Jonasu Žnidaršiču, Milanu Jakopoviču, Aleksandru Prosenu Kralju in Soniboju Knežaku.

Sklepe Državne volilne komisije je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru predložila predloge sklepov, ki so objavljeni na e-klopi.

Želi predsednica komisije Janja Sluga predstaviti poročilo komisije? (Ne.) Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Torej ni predstavitve stališč poslanskih skupin. Želite morda besedo poslanke in poslanci? (Tudi ne.) Ugotavljam, da ni razprave, zato prehajamo na glasovanje o posameznih predlogih sklepov.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: V času, dokler poslanka Tanja Fajon opravlja funkcijo ministrice, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Jonas Žnidaršič, rojen 30. januarja 1962, stanujoč Vrhovci, Cesta XXII 13, Ljubljana.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 73, proti nihče.

(Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: V času, dokler poslanec Luka Mesec opravlja funkcijo ministra in Asta Vrečko opravlja funkcijo ministrice ter Dan Juvan opravlja funkcijo državnega sekretarja, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Milan Jakopovič, rojen 18. julija 1972, stanujoč Kidričeva cesta 27.c, Škofja Loka.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: V času, dokler poslanec Matej Arčon opravlja funkcijo ministra in Danijel Bešič Loredan opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Aleksander Prosen Kralj, rojen 28. novembra 1985, stanujoč Vrbovo 56, Ilirska Bistrica.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Na glasovanje dajem še en predlog sklepa: V času, dokler poslanec Matjaž Han opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Soniboj Knežak, rojen 13. maja 1962, stanujoč Trg Franca Kozarja 16.b, Hrastnik.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Poslanske kolege vabim, da se nam pridružijo in zasedejo svoja poslanska mesta, ter jim želim, da bi v poslanskih klopeh uspešno opravljali delo poslancev.

/ aplavz/

Čestitke novim poslancem. Ste ugotovili, kako se vstavi kartica? Ste? Okej. Iskrene čestitke. Uspešno delo vam želim!

Prehajamo na obravnavo prenehanja mandata poslanke, ki je nastopila funkcijo generalne sekretarke Vlade. Vlada je 6. junija 2022 Državni zbor obvestila o imenovanju Barbare Kolenko Helbl za generalno sekretarko Vlade. Obvestilo je obravnavala Mandatno-volilna komisija in v obravnavo zboru predložila predlog sklepa, ki je objavljen na e-klopi.

Želi predsednica komisije Janja Sluga predstaviti poročilo? Ne. Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Tudi ne. Torej nimamo predstavitve stališč. Morda želite besedo, poslanke in poslanci? Ne, torej nimamo razprave.

In prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Državni zbor na podlagi odločbe Vlade z dne 1. 6. 2022 ugotavlja, da je poslanka Barbara Kolenko Helbl nastopila funkcijo generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije, ki ni združljiva s funkcijo poslanke, zato ji preneha mandat poslanke.

Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Ker je Barbari Kolenko Helbl z današnjim dnem prenehal mandat poslanke Državnega zbora, bom na tej podlagi zaprosila Državno-volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, katera kandidatka oziroma kandidat bo v skladu s 17. členom Zakona o volitvah v Državni zbor postala oziroma postal poslanka oziroma poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanke Barbare Kolenko Helbl, ki ji je prenehal mandat. Na podlagi obvestila Državno-volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo in predlagala potrditev mandata poslanke oziroma poslanca za preostanek mandatne dobe.

Državni zbor tudi ugotavlja, da poslanki Barbari Kolenko Helbl zaradi prenehanja mandata poslanke z današnjim dnem v skladu z 200., 201. in 112. členom Poslovnika Državnega zbora preneha funkcija podpredsednice Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Bivši kolegici poslanki se zahvaljujem za opravljeno poslansko delo in ji želim veliko uspeha pri nadaljnjem delu!

S tem prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali takoj po končani 1. točki dnevnega reda, na katero zdaj prehajamo.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je Državnemu zboru 7. junija 2022 predlagala, da za podpredsednika Državnega zbora izvoli Danijela Krivca.

Za dopolnilno obrazložitev predloga kandidature dajem zdaj besedo predstavnici predlagatelja gospe Jelki Godec.

Izvolite.

Hvala. Spoštovani!

V Poslanski skupin Slovenske demokratske stranke v skladu s prvim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora in v povezavi s prvim odstavkom 20. člena Poslovnika Državnega zbora predlagamo za podpredsednika Državnega zbora Danijela Krivca.

Danijel Krivec je dolgoletni poslanec, je v tej funkciji poslanca že šesti mandat, in sicer od leta 2004. Pred tem je bil tudi župan v občini Bovec in občinski svetnik. Pred županovanjem pa je zasedal mesto direktorja Elektro Primorske, in sicer v poslovni enoti Tolmin. V Državnem zboru je pretekla štiri leta odgovorno, povezovalno in pa kolegialno vodil našo poslansko skupino, za kar se mu v imenu vseh poslancev, sedanjih in pa tudi bivših, iskreno zahvaljujem. Prav tako pa je dobri dve leti vodil oziroma uspešno koalicijsko usklajeval delo v Državnem zboru.

V naši poslanski skupini smo prepričani, da je Danijel Krivec s svojimi bogatimi poslanskim izkušnjami in odličnim poznavanjem Poslovnika Državnega zbora primeren kandidat za funkcijo podpredsednika Državnega zbora. Gre za eno najpomembnejših funkcij v hramu demokracije, zato je še toliko bolj pomembno, da na to mesto izvolimo človeka, ki se zaveda, da je potrebno ohranjati in negovati enakopraven odnos do vseh kolegov in kolegic ne glede na to, ali prihajamo iz opozicijskih ali koalicijskih strank, nenazadnje je to načelo tudi udejanjal v praksi. Besede so kaj malo vredne, če jim ne sledijo enaka ravnanja.

Dragi Danijel, želimo ti uspešno opravljanje podpredsedniške funkcije. Imaš popolno podporo naše poslanske skupine, verjamem, da tudi ostalih poslanskih skupin, predvsem pa verjamemo, da boš dober zgled državljanom in državljankam ter boš deloval v njihovo dobro. Nenazadnje smo vsi tukaj zaradi njih. Najlepša hvala.

mag. Urška Klakočar Zupančič

Hvala lepa.

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke.

Gospod Tomaž Lisec, izvolite.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav!

Najprej pa iskrene čestitke novim poslancem in želim vam konstruktivno delo v hramu demokracije!

Nekaj besed o našem poslanskem kolegu Danijelu Krivcu. Poveljnik Civilne zaščite, direktor Elektro Primorske, občinski svetnik vse od ustanovitev občine Bovec, trikratni župan občine Bovec, šesti mandat v Državnem zboru. Že pri teh letih, že od leta 2017 celo častni občan Bovca, kar pomeni, da ga imajo ljudje radi. Kot nekdo, ki pa z njim delam že skoraj 17 let v tem Državnem zboru, pa lahko rečem, da je Danijel Krivec pravičen, pošten, sprejemljiv, predvsem pa povezovalen človek. Ne išče konfliktov, ne žuga, on zna umiriti zadeve. Poslanci SDS, ker večinoma smo že več mandatov, smo zelo ponosni, da smo njegovi sodelavci in njegovi prijatelji in z veseljem pričakujemo njegovo umirjeno in povezovalno vodenje sej Državnega zbora.

Verjamemo, da bo tako dober podpredsednik Državnega zbora, kot je bil tudi vodja Poslanske skupine v prejšnjem mandatu, ko je znal povezovati, koordinirati, predvsem pa sodelovati ne glede na politično prepričanje. Prepričani smo, da bo znal sodelovati z vsemi strankami v Državnem zboru. Tisti iz teh strank, ki ste bili v prejšnjem mandatu že tu, verjamem, da lahko to potrdite.

Nenazadnje ima tudi veliko prijateljev izven politike in tudi v tujini. Zato smo v Poslanski skupini SDS veseli, in upamo tudi na vašo podporo, da bomo danes kolega Danijela Krivca potrdili za podpredsednika Državnega zbora. Nenazadnje pa ne smemo zanemariti dejstva, da verjetno kolega Danijel Krivec velja za enega boljših poznavalcev Poslovnika Državnega zbora. In naj mu bo ta knjiga vodilo pri njegovem delu.

Srečno Danijel!

mag. Urška Klakočar Zupančič

Najlepša hvala.

Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Gospod Jožef Horvat, izvolite!

Hvala za besedo spoštovana gospa predsednica. Kolegica in kolegi, spoštovani kandidat za podpredsednika Državnega zbora gospod Danijel Krivec!

Starogrški filozof Platon je zapisal pomenljivo misel: »Človek se ne rodi samo zase, temveč tudi za domovino.« Naša slovenska domovina pa niso le polja, gore in morje, ki jih simbolično zaobjema slovenski grb. Naša slovenska domovina je tudi naš skupni kulturni in duhovni prostor, ki pa ni omejen z državnimi mejami, ampak povezuje Slovenke in Slovence širom sveta. Upam, da so naši letošnji devetošolci in letošnji maturanti skozi vzgojno-izobraževalni proces ponotranjili našo slovensko domovino, da jo bodo vedno nosili v svojem srcu in z vsemi svojimi močmi pomagali, jo razvijali in branili.

Smo pa v Novi Sloveniji trdno prepričani, da je kandidat za podpredsednika Državnega zbora, naš cenjeni kolega Danijel Krivec, lahko vsem nam v zgled, ko gre za udejanjanje Platonove misli, da se človek rodi tudi za domovino. Ni ga med nami, kolegice in kolega, ki bi imel tako bogate politične izkušnje, ki ga odlikuje srčna predanost pri delu za skupno dobro na lokalni in državni ravni. Bil je trikrat izvoljen za župana Občine Bovec in šestkrat izvoljen za poslanca Državnega zbora.

Naše komunikacijske poti so se intenzivneje prepletale od 13. marca 2020, ko smo po nenadnem in klavrnem odhodu prejšnjega predsednika Vlade sestavili vlado in je bil kolega Danijel neformalni vodja parlamentarne dimenzije koalicije. S partnerskim odnosom in inženirsko sistematiko je vodil usklajevanja med vodji poslanskih skupin koalicije in s tistimi, ki so Sloveniji v izjemno težkem času epidemije želeli pomagati. Koalicija ni imela vedno parlamentarne večine, kar je zahtevalo dodatne napore pri iskanju najboljših rešitev. To pa je pravzaprav bistvo parlamentarnega procesa – sprejemanje odločitev. Ne glasovalni stroj, ampak iskren dialog, v katerem smo se trudili različno misleče za isto mizo spoštljivo poslušati in upoštevati. V tem procesu ogromnega števila usklajevanj je kolega Danijel z odliko opravil svoje poslanstvo in je med najzaslužnejšimi, da je naša koalicija kljub mnogim pretresom ostala stabilna do konca mandata. Tako smo po 14 letih spet šli na redne državnozborske volitve.

Francoski pisatelj in državnik Victor Hugo je pred približno 170 leti zapisal: »Prišel bo dan, ko bodo polja krešočih se idej edina bojna polja.« V Novi Sloveniji si želimo in prizadevamo, da bi ta vizionarska misel tudi v Sloveniji dobila domovinsko pravico. Kresanje idej ter z argumenti in izračuni podkrepljene razprave so se v preteklih dveh letih žal umikale medsebojnemu obtoževanju, udarcem pod pas, nespoštovanju dostojanstva človeka, žalitvam, ki so dosegale tudi naše družine. Veliko tega, kar ne spada v ta tempelj demokracije, smo se naposlušali v času naše vlade. Še sreča, da ljudje znamo odpuščati.

Spoštovani kandidat za podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dragi kolega Danijel, s podporo vaši kandidaturi želimo v slovenski parlamentarizem vnesti novo upanje in veliko pričakovanje, da bi po 30 letih samostojne Slovenije Hugojeva misel tudi pri nas dobila svoj domicil. Zaradi vaših bogatih političnih izkušenj, zaradi vaših osebnostnih lastnosti verjamemo, da boste razprave v Državnem zboru vodili tako, da bo ta arena dokončno postala polje krešočih se idej ob spoštovanju dostojanstva človeka in ob zavedanju bistva demokracije, to je sobivanje različnosti v okviru ustave. Srečno, dragi kolega Danijel.

Hvala lepa.

mag. Urška Klakočar Zupančič

Najlepša hvala.

Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo, na katero se je prijavil gospod mag. Borut Sajovic.

Imate besedo, izvolite.

mag. Borut Sajovic

Hvala lepa. Spoštovani poslanke in poslanci!

Jaz bom Danijela Krivca podprl, ker ga poznam kot človeka, kot župana in ker je s svojim delom veliko povedal in pa sporočil.

Mi je pa dala misliti, ker smo na začetku mandata, neka razlika, nek pogled v stališčih. Jaz si želim, da, potem ko volivci na volitvah razdelijo karte, sprejmemo vlogo pozicije in opozicije in se tega pri glasovanjih, še bolj pa pri besedah in dejanjih tudi držimo. Razprava, misli, besede, ko smo pred časom imenovali predsednico in dve podpredsednici, so bile precej drugačne, pa si želim, da bi o vseh kandidatih, ki jih izberemo v sredinah, v poslanskih skupinah, govorili enako zavzeto, enako spoštljivo. Ko smo glasovali o predsednici in podpredsednicah, sem slišal, ja, da jih izvoli, je naloga koalicije, tistih, ki imajo večino. Takrat, ko boste spet razmišljali tako, se sprašujte pa vprašajte, koliko glasov imate.

Danijel Krivec bo danes izvoljen zato, ker bomo številni v koaliciji ravnali in razmišljali drugače, kot se je razmišljalo pred 10, 14 dnevi.

Srečno, Dani! Pa dobro delo.

mag. Urška Klakočar Zupančič

Hvala lepa.

Ker drugih prijavljenih ni, zaključujem razpravo.

Prehajamo na izvedbo glasovanja. V skladu s tretjim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora Državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Poslanske skupine so mi že posredovale predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so: Franc Breznik, Slovenska demokratska stranka, Aleksander Reberšek, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Predrag Baković, Socialni demokrati, in dr. Tatjana Greif, Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč.

Ali kod takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? (Ne.) Če ne, prehajamo o odločanje o sestavi komisije in glasujemo.

Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 79, proti eden.

(Za je glasovalo 79.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je komisija v predlagani sestavi izvoljena.

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna.

V skladu s četrtim odstavkom 199. člena Poslovnika bo kandidat za podpredsednika Državnega zbora izvoljen, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več.

Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje.

Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo.

Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja.

Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material.

Glasovanje se bo začelo ob 13.35. uri in bo trajalo do 13.50.

Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 14.05.

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, nadaljujemo s prekinjeno sejo in s 1. točko, to je Predlog za izvolitev podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Ugotavljam izid glasovanja za izvolite Danijela Krivca za podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 9. junija 2022. Razdeljenih je bilo 78 glasovnic. Oddanih je bilo 78 glasovnic, neveljavnih je bilo 14 glasovnic, veljavnih jih je bilo 64.

Za je glasovalo 57 poslancev, proti je glasovalo 7 poslancev.

(Za je glasovalo 57.) (Proti 7.)

Na podlagi izida glasovanja je gospod Danijel Krivec z večino glasov vseh poslancev in poslank izvoljen za podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije.

/ aplavz/

Novoizvoljenemu podpredsedniku Državnega zbora gospodu Danijelu Krivcu čestitam in mu želim veliko uspeha pri opravljanju podpredsedniške dolžnosti.

S tem zaključujemo to točko dnevnega reda.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi zadevami.

Prehajamo na obravnavo Predloga za razrešitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Predsednik Ustavnega sodišča je 24. maja 2022 obvestil predsednika Republike Slovenije, da je sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Marijan Pavčnik 16. maja 2022 podal svoj odstop oziroma zahtevo po predčasni razrešitvi s funkcije sodnika Ustavnega sodišča, in sicer z dnem 31. decembra 2022. Na podlagi 164. člena Ustave ter prvega in tretjega odstavka 19. člena Zakon o Ustavnem sodišču predsednik Republike Slovenije Borut Pahor tako predlaga Državnemu zboru razrešitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Marijana Pavčnika s 31. decembrom 2022.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se funkcije sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije razreši dr. Marijan Pavčnik z dnem 31. 12. 2022.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na obravnavo Predlogov za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Kranju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloga za izvolitev Nine Zupan in mag. Mateje Špes v sodniški funkciji na sodniškem mestu okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Kranju.

Predloga je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni.

Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju izvoli Nina Zupan.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 52 in proti eden.

(Za je glasovalo 52.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo še na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju izvoli mag. Mateja Špes.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 54, proti dva.

(Za je glasovalo 54.) (Proti 2.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Sežani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Mojce Švara Buda v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Sežani.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Sežani izvoli Mojca Švara Buda.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 54, proti eden.

(Za je glasovalo 54.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zdaj obravnavamo Predlog za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloga za izvolitev Mojce Mlinarič in Eve Senica Visočnik v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Predloga je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Prijavljenih k razpravi ni. Najprej prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Mojca Mlinarič.

Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 53, proti nihče.

(Za je glasovalo 53.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zdaj pa odločamo še o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Eva Senica Visočnik.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 56.

(Za je glasovalo 56.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Obravnavamo Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Zorana Šućurja v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju izvoli Zoran Šućur.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 55, proti nihče.

(Za je glasovalo 55.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Kristine Bošnjak v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru izvoli mag. Kristina Bošnjak.

Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in poslancev, za je glasovalo 54, proti nihče.

(Za je glasovalo 54.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zdaj pa obravnavamo še Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Brine Felc v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala.

Ni prijavljenih k razpravi, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju izvoli mag. Brina Felc.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 54, proti nihče.

(Za je glasovalo 54.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvi člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija.

Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Upravnem odboru Sklada za financiranje in razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško razreši član Gregor Korene.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 73, proti nihče.

(Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Obravnavamo Predloga sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija. Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija.

Prijavljenih k razpravi in prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija Nastii Flegar.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija. Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija.

Prav tako tukaj ni prijavljenih k razpravi, zato prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija Mitji Čandru.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In zdaj še zadnja stvar. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Predlog sklepa so v obravnavo zboru predložile Poslanska skupina Svoboda, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in Poslanska skupina Socialnih demokratov. Predlog sklepa je objavljen na e-klopi.

Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne. Nimamo potem stališč. Morda želijo besedo poslanke in poslanci? Tudi ne.

Ni razprave in prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zahvaljujem se vam za pozornost in s tem zaključujem to točko dnevnega reda in 4. izredno sejo Državnega zbora. Hvala lepa.