8. izredna seja

Državni zbor

1. 7. 2022

Transkript seje

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 8. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Anja Bah Žibert, dr. Vida Čadonič Špelič, mag. Karmen Furman, Jožef Horvat, Ferenc Horvat, Janez Janša, Suzana Lep Šimenko, Zoran Mojškerc, Franc Rosec, mag. Matej Tonin in Žan Mahnič.

Vsem ostalim se zahvaljujem za prisotnost, razen gospodu mag. Dejanu Premku, ki ga ni. / oglašanje iz dvorane/

Hvala lepa.

Na sejo sem vabila predstavnike Vlade in vse prisotne lepo pozdravljam!

Pri tem pa vas samo še obveščam, da je glede prisotnosti poslank in poslancev bil sklican neformalni posvet kjer bomo določili nadaljnja pravila in jih bom jaz tudi upoštevala. Tako kot sem rekla, bomo določili nadaljnja pravila in jaz jih bom upoštevala skupaj soglasno oziroma, če bo podan predlog za Komisijo za Poslovnik.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 8. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v sredo, 29. junija 2022 s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predloga za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem.

Zdaj prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 75, proti 1.

(Za je glasovalo 75.) (Proti 1.)

Ugotavljam, da je dnevni red 8. izredne seje zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – ODLOČANJE O PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA.

Ker je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma o vprašanju, ki je vsebina tega predloga zakona, zbor o predlogu sklepa ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo na 1. izredni seji ni mogel odločati. Pri odločanju o navedenem predlogu sklepa je namreč moral upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da je pred končno odločitvijo o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo zbor najprej mora odločiti o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. O predlogu za razpis referenduma je zbor odločal na 7. izredni seji ter sklenil, da referenduma ne razpiše, zato je pogoj za odločanje o navedenem predlogu sklepa na tej seji izpolnjen.

In zdaj prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog Zakona o spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 24, proti 51.

(Za je glasovalo 24.) (Proti 51.)

Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 8. izredno sejo Državnega zbora.