12. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

7. 9. 2022

Transkript seje

Lepo pozdravljeni na 12. seji Kolegija predsednice Državnega zbora, ki jo začenjam.

Obveščam vas, da sem vam včeraj, 6. septembra 2022, poslala novo gradivo k 1. in 2. točki dnevnega reda.

Obveščena sem bila, da vodjo Poslanske skupine Nova Slovenija danes nadomešča Jožef Horvat.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU.

Novo gradivo k tej točki ste prejeli včeraj.

Obveščam vas še, da poslanka Meira Hot nadomešča vodjo Poslanske skupine SD.

Razpravljali in odločali bomo o petih predlogih za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, katerih predlagateljica je Vlada Republike Slovenije.

Prehajamo na obravnavo predloga, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Želi besedo predstavnica Vlade, generalna sekretarka Barbara Kolenko Helbl? Izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

V bistvu predlagamo obravnavo po nujnem postopku zato, ker gre za implementacijo dveh direktiv. Grozijo nam kazni, dnevna kazen, nato pavšalni znesek v višini milijon 100 tisoč evrov najmanj, zato je obravnava nujna. Slovenija je predlagala Evropski komisiji implementacijo do oktobra, tako se nam čas izteka; da se kaznim izognemo, je to v bistvu osnovni razlog.

Hvala lepa.

Želi kdo razpravljati? (Nihče.)

Na glasovanje dajem predlog sklepa, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah obravnava po nujnem postopku.

Glasujemo. Navzočih je… , za so glasovale poslanske skupine SD, Svoboda, Levica in narodni skupnosti, proti nihče.

(Za so glasovale poslanske skupine SD, Svoboda, Levica in narodni skupnosti.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na obravnavo predloga, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Tudi tu boste kaj povedali, izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Zadeva je skupna, da tako rečem, gre za isti problem, dve direktivi, kar bi lahko omenila že prej. Gre za kazni, ki grozijo. Zadeva je usklajena, končno, bom rekla, ker sta se dalj časa zakona usklajevala. To je razlog.

Želi kdo razpravljati? (Nihče.)

Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic se obravnava po nujnem postopku. Glasujemo. Navzočih je… , za so glasovale poslanske skupine SD, Svoboda, Levica in narodni skupnosti, proti nihče.

(Za so glasovale poslanske skupine SD, Svoboda, Levica in narodni skupnosti.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zdaj obravnavamo predlog, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini.

Izvolite, gospa generalna sekretarka.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Gre torej za reševanje situacije na področju plinskega gospodarstva in energetske krize. Tu se uvaja nekaj novih institutov, nadomestna oskrba, osnovna oskrba. Dejansko želimo odjemalce zaščititi, da res ne ostanejo brez plina, po eni strani, po drugi strani pa nalagamo dobaviteljem, da te manjše odjemalce tudi oskrbujejo.

Hvala lepa.

Želi kdo razpravljati o tej temi? Ja, izvolite.

Hvala za besedo.

Spoštovana gospa predsednica, kolegice in kolegi! Jaz bom nujni postopek tukaj podprl. Gre za ukrepe, ki bodo, upam, pomagali pri reševanju akutne energetske krize. To seveda še ne pomeni, da bomo dali v naši Poslanski skupini tudi zeleno luč temu zakonu. Zdaj ne govorim o vsebini. Zdi pa se nam potrebno, da je nujna razprava in sprejem rešitev v smeri reševanja energetske krize in zagotavljanja pomoči tako državljankam in državljanom, kakor tudi gospodarstvu.

Hvala lepa.

Hvala.

Želi še kdo besedo? (Ne.)

Potem pa dajem kar na glasovanje sklep: »Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini se obravnava po nujnem postopku.«

Glasujemo. Kdo je za?

(Za so glasovale Poslanske skupine Levica, Svoboda, SD, narodni skupnosti in Poslanska skupina Nova Slovenija.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Obravnavamo sedaj predlog, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

Izvolite gospa generalna sekretarka!

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

/nerazumljivem/ na podobnem ali pa istem področju, se pravi tokrat oskrbi z energijo, kjer lahko nastanejo zelo težke posledice za delovanje države z vidika stanja na energetskih trgih. Kot vemo, so cene izjemno nepredvidljive, se izredno spreminjajo po eni strani. Po drugi strani gre za vprašanje zanesljivosti dobav. Imamo vprašanje ruskega plina, ki ga seveda tudi na ta način nadomeščamo, spodbujamo tista, ki bodo dobavljali plin od drugod. In v bistvu uvajamo precej ukrepov, ki so namenjeni stabilizaciji sistema in trgom.