5. nujna seja

Odbor za obrambo

20. 9. 2022

Transkript seje

Spoštovani!

Pričenjam 5. nujno sejo Odbora za obrambo, ki je bila sklicana na podlagi Poslovnika Državnega zbora.

Lepo pozdravljam vse prisotne! Lep pozdrav dr. Damirju Črnčecu iz Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Lep pozdrav gospodu Boštjanu Šeficu iz Urada predsednika Republike Slovenije. Lep pozdrav tudi vsem ostalim prisotnim.

Za današnjo sejo se ni opravičil nihče. Namesto poslanca Svobode Teodorja Uraniča ga pa kot nadomestna poslanka zastopa gospa Jožica Derganc.

S sklicem seje ste prejeli tudi naslednji dnevni red: samo ena točka, Predstavitev revizijskega poročila o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8 x 8 za potrebe Slovenske vojske.

Ker nisem prejel predlogov za razširitev dnevnega reda oziroma za umik točke z dnevnega reda, je torej določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Uvodoma vas želim še obvestiti, da je Revizijsko poročilo o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil nosi oznako INTERNO, zato bomo sejo po prvem delu prekinili in obravnavali revizijsko poročilo na tajnem delu seje, tam opravili razpravo, nato pa bomo glasovanje bo pa spet potekalo na odprti seji za javnost. Tam bomo tudi glasovali o zahtevah, ki ste jih predlagali NSi in SDS.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDSTAVITEV REVIZIJSKEGA POROČILA O SMOTRNOSTI NABAVE BOJNIH KOLESNIH VOZIL 8 X 8 ZA POTREBE SLOVENSKE VOJSKE.

V Poslanski skupini NSi Krščanski demokrati in Slovenske demokratske stranke sta 16. 9. 2022 vložili zahtevo za sklic nujne seje Odbora za obrambo z že omenjeno točko dnevnega reda.

Dajem besedo najprej predstavniku predlagatelju zahteve, poslancu NSi in član odbora.

Ja, hvala predsednik.

Kolegice in kolegi!

Točka dnevnega reda je Predstavitev revizijskega poročila o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8 X 8 za potrebe Slovenske vojske. Gre za največji vojaški nakup v zgodovini samostojne Slovenije in mislim, da se je treba glede te zadeve pogovarjati na najvišji politični ravni in zato mene zanima, kje je minister za obrambo.

Jaz ne dvomim o tem, da na nasprotni strani nimamo kompetentnega sogovornika. Dr. Črnčec, verjamem, da zadeve pozna, pa vendarle bi računal, da bo ob tako pomembni temi tukaj minister za obrambo Marjan Šarec. Če je v tujini, je to opravičljiv razlog. Če ga pa v tujini ni, če je šel v kakšen štarter ali pa kakšna druga zadeva, pa lahko počakamo, da minister sam pride. Gre za prepomembno in preobčutljivo stvar, da ne bi imeli tukaj, če že ne premierja, pa vsaj ministra za obrambo, ki je bil vabljen na sejo. Seveda ga lahko nadomešča državni sekretar, ampak gre le za neko politično kulturo in če je že minister nastopal in pa sporočal javnosti, kako smo odstopili oziroma bomo odstopili od te pogodbe, bi pričakoval, da pride minister in da tudi on nekako s svojim nastopom tukaj pokaže ali ve ali ne ve o čem se tukaj gre.

Predsednik, predlagam, da se pozanimamo zakaj ministra ni. Saj pravim, če so opravičljivi razlogi, razumem, kar je seveda tujina, če pa temu ni tako, bi pa pričakoval, da pride pred poslance minister in minister to zadevo obrazloži.

Druga zadeva pa mogoče, no, samo v razmislek. Zdaj ne vem, kako je pri vas, ampak večina Poslanskih skupin mislim, da se ob torkih začenja ob 10., če bi mogoče takrat prekinili, da se lahko poslanci udeležimo seje Poslanske skupine in se potem, kaj jaz vem, ob pol polne, polne zadevo naprej nadaljuje.

Hvala lepa,

Hvala lepa, gospod Mahnič.

Bi prosil državnega sekretarja, dr. Črnčeca, če lahko odgovori, kje je minister.

Damir Črnčec

Hvala predsednik.

Dobro jutro vsem skupaj in lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, kot je že tudi kolega poslanec sam ugotovil, je seveda državni sekretar tisti, ki lahko na sejah delovnih teles nadomešča ministra in da je to nekako tudi uzanca in tudi pravilo v Državnem zboru. Tako da, s tega vidika seveda tukaj ni nobene težave. Naj pa povem seveda tukaj zelo jasno, da je minister na službeni poti, načrtovani, v Črni gori.

No, hvala lepa, dr. Črnčec.

Seje pa, / oglašanje iz dvorane/ sejo pa ne bomo prekinjali, je, kot rečeno, pomembna seja in jo bodo poslanske skupine zmogle, mislim, da brez članov Odbora za obrambo svojih.

Tako da, zdaj pa prosim za besedo predstavnika predlagateljev.

Prosim, mag. Tonin.

Ja, predsednik, dobro jutro.

Dragi kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni!

Uvodoma bi se rad zahvalil predsedniku odbora za hiter sklic te seje. Se mi zdi, da je seja in vsebina pomembna in tudi zato je ključno, da te stvari obravnavamo čim prej. Jaz se bom v tem mojem uvodu v pomembnih delih nanašal na to šestdeset stransko revizijsko poročilo, ki je pred nami. Tako da, če prav razumem, je seja zdaj že zaprta in o teh stvareh in v tem poročilu lahko…?

…Potem bi pa prosil, če lahko sejo zaprete, zaradi tega, ker jaz bi večji del moje debate se opiral tudi na to revizijsko poročilo, čemur je današnja seja tudi namenjena in bi jaz težko naš predstavitveni uvod naredil brez tega, da se oprem na to revizijsko poročilo, ki smo ga, to je v redu, dobili v naprej, tako da smo ga lahko podrobno tudi prebrali in se z njim seznanili.

Tako da predsednik, jaz vas prosim, če seja še ni zaprta, da pač zaprete zaradi tega, ker se bom v svojem uvodu nanašal na podatke, ki izhajajo tudi iz tega revizijskega poročila, ki je označen s stopnjo interno.

Hvala lepa, mag. Tonin.

Torej, ker revizijsko poročilo nosi oznako tajnosti interno, bom v tem trenutku odredil, da se seja prekine za 15 minut, da v službah pripravijo vse potrebno za nadaljevanje seje, ki bo tukaj zaprta za javnost.

Tako da, prosim službe, da pripravijo sejo, da sejo zaprejo za javnost, nadaljujemo pa čez 15 minut, ob 9.23.

(Odprti del seje je bil prekinjen ob 9.08.)(Odprti del seje se je nadaljeval ob 13.15.)

PREDSEDNIK DR. MARTIN PREMK: Spoštovani!

Ugotavljam, da je vse pripravljeno za nadaljevanje odprte seje, tako da prehajamo na glasovanje o predlogu sklepov.

V razpravo in na glasovanje dajem prvi in naslednji predlog sklepa, ki se glasi: »Odbor za obrambo se je seznanil z revizijskim poročilom o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske.«

Želi kdo razpravljati? (Da.)

Ja, gospod Tonin, vi najprej.

Jaz bi imel najprej samo proceduralni predlog.

Jaz mislim, da najbolje, da se vsi sklepi, štiri, predstavijo na enkrat, potem pa da, če kdo želi razpravljati o teh sklepih, potem pa glasujemo o teh sklepih, da bomo malo stvar racionalizirali, če pa želite vi, kot ste si zastavili vsak sklep posebej, pa tudi ni problema.