17. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

14. 10. 2022

Transkript seje

Začenjam 17. sejo kolegija. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da sem vas včeraj, 13. oktobra 2023, obvestila o širitvi dnevnega reda seje kolegija z novima točkama, in sicer, A1, predlog za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, in B1, dogovor o sklicu izredne seje zbora, in vam poslala tudi novo gradivo k 1. in 2. točki dnevnega reda. Danes pa ste prejeli še novo gradivo k A1 in 1. točki dnevnega reda.

Obveščam vas tudi o nadomeščanju članov kolegija, in sicer: Andrej Hoivik nadomešča vodjo Poslanske skupine SDS Jelko Godec in Jonas Žnidaršič nadomešča vodjo Poslanske skupine SD Janija Prednika.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU.

Novo gradivo k tej točki ste prejeli danes. Danes bomo razpravljali in odločali o štirih predlogih za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, katerih predlagatelj je Vlada Republike Slovenije.

Najprej obravnavamo predlog, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022. Besedo dajem generalni sekretarki Vlade Barbari Kolenko Helbl. Izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Vlada predlaga Državnemu zboru v obravnavo zakon po nujnem postopku, da se prepreči nadaljnje slabšanje finančnega stanja lastnikov in zakupnikov kmetijskih zemljišč. Gre za namakalni sistem Vogršček, kjer ni bilo možno namakanje zaradi pomanjkanja vode, zaradi česar se oprošča plačila nadomestila te lastnike in zakupnike.

Hvala.

Hvala lepa.

Želi o tem kdo razpravljati? Izvolite, gospod Hoivik.

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica.

Če mi dovolite, najbrž bomo glasovali za vsak zakon posebej, ali se obravnava po nujnem postopku. V Slovenski demokratski stranki bomo glasovali v tem primeru pri vseh nadaljnjih treh zakonih proti, ker se mi zdi, da Vlada pa zdaj že, milo rečeno, malo pretirava z izkoriščanjem 143. člena Poslovnika Državnega zbora, kjer prvi odstavek pravi: »Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.« Imeli smo primer, recimo, Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki je bil tudi dan v obravnavo po nujnem postopku in sprejet julija v Državnem zboru. In ta zakon se sploh ne izvršuje; kot eden izmed primerov. In to, da potem Vlada takole na hitro, na primer, ta zakon glede delovanja namakalnega razvoda Vogršček, obrazlaga, da je to zaradi tega, ker pač ni bilo vode. In to je zdaj – kaj? -, naravna nesreča. Kar se mi zdi tudi do služb Državnega zbora neodgovorno, ker smo slišali kritike Zakonodajno-pravne službe, da ne more korektno preveriti zakona o skladnosti z ustavo in tako naprej. No, tako bi jaz dal apel tudi Vladi, da res ta 143. člen spoštuje in ga uporabi res takrat, ko so izredne razmere, ko gre za pomoč ljudem in gospodarstvu. Seveda smo za, da se to vlaga v Državni zbor po nujnem postopku, ko pa gre za zakonodajo, ki ni v skladu s poslovnikom, no, pa prosimo, da se tega zadrži. Zaradi tega bomo tudi mi v Poslanski skupini SDS tukaj glasovali proti, ne proti zakonom, ampak proti takemu sprejemu, torej po nujnem postopku. Hvala lepa.

Hvala lepa za spoštljivo kritiko.

Izvolite, gospod Sajovic.

V življenju nam na koncu ostanejo samo še dejanja in njih posledice. Živimo v turbulentnem, nenavadnem času in vsaka rešitev, ki jo sprejmemo in seveda olajša in izboljša življenje naših državljank in državljanov je na mestu. Moramo biti odločni, hitri in učinkoviti. Je pa tudi ta zgodba še en dokaz več, da je na tistem referendumu, ki se tiče Vlade, treba reči tudi pri sestavi za, kajti za podnebne spremembe, ki so se že zgodile in se dogajajo je treba imeti prave rešitve in pravo skupino ljudi, ki se z njim ukvarja.

Ja, izvolite, gospod Hoivik, repliko.

Ja, jaz se popolnoma strinjam, da ko je treba ljudem pomagati, je treba pomagati. Ampak poglejte, čisto en primer, ko smo sprejemali zakone o pomoči gospodarstvu ste na primer vložili zakon po nujnem postopku, čez par tednov ste v resnici amandmirali s tem, da ste nov Zakon o pomoči gospodarstvu naredili. Tako da…, tukaj se vidi, da ta nujnost postopka včasih ni primerna, ker če bi šlo vsaj, ne vem, po skrajšanem postopku ali pa po rednem postopku morda v tekom razprave, ko lahko tudi deležniki pridejo v miru na odbor, ko se zadeve amandmirajo, lahko tudi s širšo razpravo opravimo in se že kaj izboljša v postopku. Da pa se hiti in potem nov zakon, to je tudi birokracija tudi s strani Vlade, zagotovo ima ministrstvo, na primer v tem primeru Ministrstvo za gospodarstvo tudi kaj drugega za početi ali pa Ministrstvo za zdravstvo v tem primeru ko da postopek po nujnem postopku, potem pa se na primer zakon sploh ne izvaja in trpijo vsi, tako ministrstvo kot, ne vem, vem, zdravstveni sektor. Tako da res še enkrat apel, da absolutno mi smo za, da se pomaga ljudem, prihaja oziroma je že draginja, zima bo huda, ampak res, da se ta nujni postopek ne zlorablja za, ne vem, ne vem kaj no… Toliko, hvala.

Hvala lepa. Generalna sekretarka Vlade, izvolite, hvala.

Barbara Kolenko Helbl

Zdaj nujni postopek ni predviden samo za izredne razmere, ki seveda terjajo podrobnejšo opredelitev in ne gre za spreminjanje ali pa nadomeščanje kakršnihkoli pravilnikov, poslovnikov, podzakonskih aktov. Tukaj v konkretnem primeru manjka zakonska podlaga za to ureditev. In če želimo se izogniti tem, da ljudem naložimo obveznosti za nekaj, česar sploh niso mogli izvrševati je pač potrebno to urediti.

Kar se pa tiče spreminjanja zakonodaje, gre za prilagajanje stanju. Stanje v gospodarstvu se spreminja in moramo odreagirati. Zato tudi spremembe in zato fleksibilnost, za katero tudi prosimo. Hvala.