5. redna seja

Mandatno-volilna komisija

20. 10. 2022

Transkript seje

Ivan Hršak

Pričenjam drugo nadaljevanje 5. seje Mandatno-volilne komisije. Vse članice in člane komisije vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednje članice in člani komisije gospod Dušan Šiško, po pooblastilu pa sta prisotna Luka Mesec po pooblastilu nadomešča Violeta Tomić in Nataša Sukič nadomešča po pooblastilu dr. Mateja T. Vatovca. S sklicem drugega nadaljevanja pete seje ste prejeli naslednji dnevni red: točka A3 – predlog za imenovanje članice nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga d.d. Nadaljujemo s prekinjeno obravnavo navedene točke dnevnega reda. Za magnetogram še gospa Jerca Korče po pooblastilu nadomešča Lidijo Divjak Mirnik.

K tej točki dnevnega reda je vabljeno Ministrstvo za finance, seje se udeležuje minister dr. Andrej Bertoncelj, ki ga prav lepo pozdravljam. Uvodna pojasnila. Mandatno-volilna komisija je na prvem nadaljevanju 5. seje 18.12.2018 v skladu z drugim odstavkom 101. člena Poslovnika obravnavala predlog Vlade za imenovanje članice nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga d.d. brez navzočnosti javnosti. Nadaljujemo z obravnavo navedene zadeve na odprtem delu seje. Želi morda še kdo razpravljati? Izvoli Jože Tanko.

Hvala lepa za besedo. V dopoldanskem delu ni bilo možno odgovoriti ministru, ki se je na nek način razhudil na tisto kar smo sprejeli kot predlog slepa. Mi smo sprejeli, da Vlada pisno da poročilo oziroma dopolni svoje gradivo in tukaj nimamo kaj drugega ugotoviti kot da to ni narejeno in tudi do tega nadaljevanja seje to ni narejeno, ker smo že v razpravi povedali, da se samo z ustnimi informacijami predlagatelja ne strinjamo in nas to ne zadovolji, ker dokumenti ostanejo, besede pa gredo. Tudi če ministrstvo o čem ne more poročati tudi to lahko pisno sporoči, ampak gradivo bi pa moralo biti v vsakem primeru. Mislim, da je neprimerno, da se potem razvije polemika, da češ kaj mi to zahtevano in tako naprej. Zdaj, če stvar zelo poenostavim SDH upravlja z večjim premoženjem kot predsednik Vlade z vsemi ministri skupaj. Proračun države, Vlade z ministrstvi vred je približno 10 milijard, vrednost državnega premoženja, s katerim upravlja SDH odmaknjeno od oči javnosti in politike, tako se večkrat reče, je približno 12 milijard evrov. Postopek je pa popolnoma deplasiran, tam imamo hearinge in za predsednike in za ministre, v tem primeru pa niti do elementarnih pisnih podatkov ne moreš priti. To je problem. In potem se stvari dogajajo kot se dogajajo, odgovoren ni nihče, na koncu prodaje premoženja gredo na način kot gredo, tam se pa sprašujete na sejah Državnega zbora kje bomo denar vzeli vsi, vsi ostali,ki niste v SDS, SNS in NSi v opoziciji, vsi to sprašujete kje bom denar vzeli. Tam se zapravlja denar s prodajo državnega premoženja, veliko se ga je zapravilo, ampak odgovoren za to ni popolnoma nihče, popolnoma nihče. Samo v Ljubljanski banki je izginilo za dva proračuna ZZS, dva letna proračuna ZZS zdravstvene zavarovalnice Republike Slovenije. tukaj je bilo izvedenih bančnih dokapitalizacij. Zdaj pa izračunajte koliko je to storitev ali pa za en in pol blagajne ZPIZ je šlo denarja samo tam. tukaj, ko imamo predlog pa ste ga sposobni zelo / nerazumljivo/ obravnavati, kadrovski predlog imamo na mizi, ne zahteva se nobenih podatkov, nobenih dopolnilnih obrazložitev, nobenih kriterijev in tako naprej. Danes pa cel dan poslušamo kje bomo vzeli in ni denarja in ne predlagate kje bomo vzeli. V ta sistem bančni ključno in tudi zdaj se je zmetalo veliko denarja. Izguba pri prodaji NLB, bom rekel, oportunitetna od lani do letos je približno 400 milijonov evrov. Lahko pove tudi minister, da je približno to tako. Samo razlike v nastavljeni ceni za delnico lani in letos ali če damo še nazaj je razlika še bistveno večja. Podobno bo pri Telekomu, podobno pri vseh ostalih zgodbah, ki bodo prišle na dnevni red. ampak največji problem je, ko tudi z glasovanjem tudi z vašo pomočjo, za kar se vam zahvaljujem, izglasujemo neko zahtevo za dopolnitev podatkov in obrazložitev in tega ni. To je pa največji problem in samo sprašujemo se lahko zakaj tega ni, kaj je razlog, da ni pisnih podatkov in dopolnitev. Rad bi enostavno en pošten odgovor in tudi eno pošteno ravnanje koalicije. Zdaj, če je nekaj na mandatno-volilni komisiji ali Državnem zboru ali kateremkoli drugem delovnem telesu Državnega zbora izglasujemo, potem je dolžnost tistega, ki predseduje ali naj bo to predsednik mandatne komisije ali predsednik EU odbora ali kogarkoli, da poskrbi, da se seja začne takrat, ko je ustrezno gradivo na mizi, nič prej in nič mimo. To je minimalni standard. In glejte kar zadeva našo poslansko skupino bomo pri teh zadevah vztrajali, če se nekaj izglasuje je treba to izpolniti, če se ne more se pa poroča, da se ne more. Hvala lepa.

Ivan Hršak

Hvala. Za magnetogram bi še povedal, da mag. Andrej Rajh nadomešča Mašo Kociper. In bi podal jaz odgovor glede tega. minister je dal zelo obširno poročilo o tem, zelo obširno je razložil na kakšen način so se odločili in cel postopek je zelo obširno povzel, celo Marko Pogačnik vaš poslanec ga je pohvalil za vzorno povedano, da ne vem kako bo tudi ravnal v bodoče Sodni svet. Kar se pa tiče zapisanega pa še to kar je bilo tudi na zaprtem delu seje je na magnetogramu in magnetogram lahko dobite tam je zapisano vse kar je minister povedal in seveda morate s to vsebino potem ustrezno ravnati, ker so na zaprti seji zaupni podatki. Toliko. Izvoli Jože Tanko.

Hvala lepa. Vse to kar je bilo povedano zjutraj na zaprtem delu seje po mojem mnenju ni bilo nobenega razloga za zaprtje seje, to bi morali biti javno dostopni podatki. Koliko se jih je prijavilo, kdo so bili prijavljeni, kaj izpolnjuje, kakšni kriteriji in tako naprej, kakšen zaupen podatek je to. naslova ne potrebujemo, javno izpolnjevanje kriterijev, če je bil javni razpis pa ne more biti zaupen podatek. In nič od tega kar je bilo zjutraj povedano ne sodi v kategorijo zaupnih podatkov. In gradivo, ko pravite, da bo vse dostopno, nič ni dostopno javnosti nič, nam pa najbrž tudi samo z vašo odobritvijo. Zdaj bom moral jaz vas prositi, da bom dobil magnetogram seje dokler bom v tem mandatu poslanec, v naslednjem mandatu bom pa moral prositi predsednika Državnega zbora. Ampak problem je v tem, da nič od tega, kar smo zjutraj slišali, ne sodi v kategorijo zaupnih podatkov, nič. In po moje je to šlo za zlorabo inštituta zaprte seje. To so vse javne stvari o katerih moramo vedeti vsi in jih lahko slišijo vsi. To niso stvari, ki sodijo med državnem skrivnosti ali med strogo zaupne osebne podatke, nič od tega ni bilo povedanega takega.

Ivan Hršak

Kolega Brane Golubović ima besedo. Izvoli.

Brane Golubović

Hvala lepa.

Ko smo nekaj časa nazaj na Mandatno-volilni komisiji podprli sklep, ki ga je predlagal gospod Tanko, da dobimo kriterije na podlagi katerih so bili izbrani v ožji izbor kandidati za nadzornike SDH in da do takrat prekinemo, mislim, da smo prekinili točko dnevnega reda. Na tej seji dopoldne smo dobili te kriterije in sam minister je prišel obrazložiti te kriterije in tudi obrazložil na koncu kateri trije kandidati so prišli v ožji izbor in na nek način razloge zakaj je izbral kandidatko, ki jo je izbral in predlagal Državnemu zboru. Se pravi kriterije smo dobili pisno, razloge za odločitev pa ustno. Jaz sam osebno ne vem zakaj ste starejši kolegi oziroma niste nasprotovali temu, da se seja zapre, ko je predlagal predsedujoči, jaz pač sem relativno nov in se prepuščam vam, ko se nihče ne razburja od vas, ko predsedujoči reče, da se seja zapre. Zdaj govoriti, da je bila seja zaprta in da je bila to neka zloraba, se meni ne zdi primerno, dobesedni prepis tega kar je minister povedal obstaja in za mene je obrazložitev zadostna glede na tisti sklep, ki smo ga zadnjič sprejeli. Sklep smo sprejeli, da Mandatno-volilna komisija predlaga Vladi, da gradivo, ki je predlagano za obravnavo te točke dnevnega reda, dopolni v skladu s predlogi izraženimi v razpravi. Veste pa kaj ste vsi predlagali. Za mene je to gradivo z ustnim poročanjem ministra ustrezno in jaz predlagam, predsednik, da preidemo na glasovanje. Hvala.

Ivan Hršak

Ali je to proceduralni predlog?

Brane Golubović

Ne.

Ivan Hršak

Še kdo želi razpravljati? Franc Jurša.

Franc Jurša

Hvala lepa.

Moram vseeno reči pa tudi eden izmed članov Mandatno-volilne komisije s strani SDS je danes ministra pohvalil za pripravo gradiva oziroma za samo obrazložitev. Tudi jaz sem na nek način zadovoljen s tem kar je minister povedal. Dobro, lahko bi se še izmišljevali, pa zahtevali še marsikaj drugega, celo smo rekli oziroma je nekdo rekel, da v primeru Sodnega sveta v kolikor bi tako zadeve bile pripravljene, da bi bili s tem zadovoljni, ampak jaz se nisem oglasil zaradi tega, da bi rekel, da sem s tem zadovoljen, lahko bi bil tudi tiho in bi z glasovanjem povedal vse, bi rad nekaj povedal. Zdaj že par dni poslušamo o Ljubljanski banki in o prodaji pa koliko smo izgubili. Ko se prodaja na trg stopita kupec in prodajalec, to bom povedal čisto po kmečko enostavno in preprosto, in ona dva sta tista, ki določata neko ceno. V kolikor je kdo pripravljen za večji denar prodati tisti, ki kupuje mora to plačati, to je čisto enostavna in preprosta definicija, ki jo vsak razume tako kot od prilike jaz. In govoriti danes, da bi lansko leto dobili toliko več ja, mogoče pa bi res dobili toliko več, ampak tega ne moremo trditi, da bi. Zato bi prosil, da o tem nehamo govoriti, no. Hvala.

Jože Tanko.