22. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

18. 11. 2022

Transkript seje

Dobro jutro, začenjam 22. sejo Kolegija in vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da sem vam včeraj, torej 17. novembra, poslala gradivo k 1. točki dnevnega reda.

Kar nekaj nadomeščanj imamo danes, in sicer sama nadomeščam vodjo Poslanske skupine Svoboda, kolego Boruta Sajovica, kolega Andrej Hoivik nadomešča vodjo Poslanske skupine SDS, kolegico Jelko Godec, kolega Jonas Žnidaršič nadomešča vodjo Poslanske skupine SD, kolego Janija Prednika in pa kolega Jernej Vrtovec nadomešča vodjo Poslanske skupine Nova Slovenija, kolega Janeza Ciglerja Kralja. Tako da, je kar nekaj nadomeščam, samo vi ste danes… / smeh/

No, pa gremo kar na 1. TOČKO - in sicer - DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 4. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, ki se bo začela v ponedeljek, 21. novembra.

Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj in odpiram razpravo, če želi kdo besedo? (Ne.) Nihče.

Torej prehajamo kar na glasovanje in sicer na glasovanje dajem sklep: »Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 4. seje zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 21. novembra 2022«.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, nihče proti.

(Za so glasovali vsi.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Imamo pa še en PREDLOG ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU in sicer, predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija.

Prehajam na obravnavo predloga Vlade, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini in dajem besedo predstavnici Vlade, generalni sekretarki, kolegici Barbari Kolenko Helbl.

Izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Torej, gre za Zakon o trgovini. Skrajšan postopek je predviden, ker gre za manj pomembne oziroma manj zahtevne spremembe zakona. Postavlja se vprašanje obratovanja prodajaln na letališčih, turistično informacijskih centrih in muzejih. Zdaj je to urejeno še z interventnim Covid zakonom, kar pa izteče 31. decembra, zato je potrebno urediti podaljšanje. Ohranjamo izjemo nad 200 kvadratnih metrov površine.

Hvala lepa.

Želi kdo besedo? (Ne.) Nihče, torej dajem na glasovanje sklep: »Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini se obravnava po skrajšanem postopku.«

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine koalicije; Svoboda, SD in Levica, nihče proti.

(Za so glasovale PS Svoboda, SD in Levica.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Zdaj imamo samo še točko RAZNO, če kdo želi besedo? (Ne.)

Torej teme, ki jih bomo, ki jih moramo še odpirati, bomo najprej obravnavali na delovnem posvetu in potem na Kolegiju pod točko razno.

Zaključujem torej tudi to točko, 22. sejo Kolegija in vam želim lep, sicer izgleda bolj deževen dan in lep vikend.

Hvala lepa.

Želi kdo besedo? (Ne.) Nihče, torej dajem na glasovanje sklep: »Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini se obravnava po skrajšanem postopku.«

Glasujemo. Za so glasovale Poslanske skupine koalicije; Svoboda, SD in Levica, nihče proti.

(Za so glasovale PS Svoboda, SD in Levica.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

S tem zaključujem to točko.

Zdaj imamo samo še točko RAZNO, če kdo želi besedo? (Ne.)

Torej teme, ki jih bomo, ki jih moramo še odpirati, bomo najprej obravnavali na delovnem posvetu in potem na Kolegiju pod točko razno.

Zaključujem torej tudi to točko, 22. sejo Kolegija in vam želim lep, sicer izgleda bolj deževen dan in lep vikend.