4. redna seja

Državni zbor

21. 11. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 4. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Andreja Kert, Andreja Rajbenšu, Lenart Žavbi, mag. Matej Tonin, Mateja Čalušić od 14. ure dalje, Miha Kordiš od 13. ure dalje, Milan Jakopovič, Nataša Sukič Lapsus linguae. V nadaljevanju se predsedujoča opraviči, poslanka je prisotna. , Predrag Baković od 14. ure dalje, Robert Janev od 14. ure dalje, Sandra Gazinkovski, Sara Žibrat, Tomaž Lisec, mag. Nataša Avšič Bogovič od 14. ure dalje in enako od 14. ure dalje Tamara Vonta.

/ oglašanje iz dvorane/ Je kaj narobe? Aha, gospa Nataša Sukič, vaš sicer imam napisano, ampak očitno ste tukaj, ja, se opravičujem, se opravičujem.

Na sejo sem vabila predsednika Vlade, ministrice in ministre ter generalno sekretarko Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Državnega sveta k 10. točki dnevnega reda, mag. Duško Godina, direktorico Agencije za energijo k 15. točki dnevnega reda, predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije in predstavnika Sodnega sveta k 16. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda.

Vse prisotne, vključno z vami, gospa Sukič, lepo pozdravljam!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 4. seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 11. novembra, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 74. člena Poslovnika. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela in zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Zdaj prehajamo na odločanje in vas prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o dnevnem redu in glasujemo,

Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in poslancev, za je glasovalo 73, proti nihče.

(Za je glasovalo 73.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red določen.

Gospa Šetinc Pašek? / oglašanje iz dvorane/

Postopkovno, izvolite.

Vidim, da je prisoten kolega Janez Magyar. Mi smo ga vabili prejšnji teden na zaslišanje, saj je določen za pričo pred preiskovalno parlamentarno komisijo. Ker ni dvigoval pošte, čeprav smo videli, da je ta prispela, skratka, ni izkazal dviga pošte, bi ga povabila na naslednje zaslišanje, ki bo 9. 12. v Državnem zboru. Hvala.

Hvala lepa.

Preden vam bom dala besedo, vam izrekam opomin, gospa Šetinc Pašek, zato ker ste zlorabili postopkovni predlog, ki ni namenjen temu, kar sedaj počnete.

Druga stvar, gospod Magyar, je pa, vsak državni funkcionar, ki ne dviguje pošte, je … Oprostite, oprostite, bom končala. Temu smo bili že priča, da državni funkcionarji ne dvigujejo pošte državnih institucij, kar je zavržno in sramotno. In kot prvi bi mi morali biti zgled, kako se obnašamo v kakršnihkoli postopkih, v katerih smo, to je moje osebno mnenje – gospod Magyar, vam bom dala takoj besedo –, ampak zdaj smo tukaj vsi bili priča, da ste vabilo na preiskovalno komisijo prejeli.

Zdaj vam pa dajem besedo, izvolite. Kaj pa imate? Postopkovno? Potem pa gospa Godec postopkovno pred vami.

Izvolite.

Predsedujoča, no, sicer hvala, da ste dali opomin. Jaz mislim, da je to res kršenje Poslovnika oziroma načina dela v Državnem zboru. Kdo dviguje pošto ali ne dviguje pošte, je njegova osebna stvar. / nemir v dvorani/ Samo malo …

Prosim za mir. Naj gospa Godec konča, prosim.

To je njegova osebna stvar in zato v Državnem zboru ne bomo sodili po tem, ali državni funkcionar dviguje pošto ali ne dviguje pošto. Prišli smo celo tako daleč, da predsednica Državnega zbora ocenjuje, ali so naša poslanska vprašanja primerna, da jih pošlje naprej ali ne, češ da ne bo samo poštarica.

Kolega Janez Magyar je dvignil pošto danes, mislim, da danes. Tako da gospa Šetinc Pašek, ta vaš manever je bil z nekim drugim namenom, ne s tem, da izročite vabilo, ampak da javno ožigosate kolega Magyarja, ki je dvignil pošto in danes povedal, da ima zaslišanje, mislim da 9. 12., če se ne motim.

Torej to, kar je bilo zdaj narejeno, kršenje Poslovnika, proceduralnega postopka in tako naprej. Gospa Šetinc Pašek, dajte se umiriti. Peljite preiskovalno komisijo tako, kot je potrebno oziroma tako, kot je zakonsko in poslovniško določeno, ne javno žigosati kolegov poslancev, katerihkoli, ki so dvignili pošto. Jaz mislim, da s tem delate slabo uslugo tudi vaši preiskovalni komisiji, ki je očitno zdaj pa več kot očitno politično motivirana.

Jaz bom odgovorila na dve stvari.

Prvič, ja, dala sem opomin zaradi tega, ker tudi sama menim, da je to bila zloraba postopkovnega predloga.

Glede dvigovanja pošte, sem že povedala.

Tretja stvar, bom pač o treh stvareh govorila, ja, ki se pa tiče poslanskih vprašanj, bom pa rekla samo eno. Ni vsako vprašanje, ki ga napiše poslanec, poslansko vprašanje, in to vi, ki ste že nekaj časa v Državnem zboru, zelo dobro veste.

Nedvigovanja pošte, je pa praksa, ki vemo, kdo jo je uvedel.

In zdaj gremo naprej.

Aja, izvolite, gospod Magyar. Imate postopkovno, predvidevam?

Janez Magyar

Seveda.

Jaz prosim in protestiram proti takemu načinu delovanja gospe Mojce Šetinc Pašek. Jaz vem, od kod to prihaja in za kaj gre. Vendar moram povedati, da imam zares kot poslanec obveznosti in delam v tem parlamentu. Poleg obilo pošte, ki je prejemamo, prejemamo tudi letake in druge stvari. Mogoče se je tista pošta oziroma obvestilo nekje založilo. Sedaj sem pa prejel in sem tudi danes zjutraj dvignil, preden sem šel.

Jaz prosim, da se izključi iz parlamentarne razprave take, bom rekel, zlonamerne in politične manipulacije, katerih se je sedaj poslužila.

Vsekakor sem ponosen, da sem tukaj, in ponosen sem na to, da sem lahko priča. Seveda bom pa tudi izkazal vse ostale stvari, ki bodo zahtevane na komisiji. Hvala lepa.

Hvala lepa.

Jaz sem dala sankcijo gospe Šetinc Pašek. Kot sem že rekla, to je bila zloraba postopkovnega predloga. Hkrati pa vse, ki sedimo tukaj, seveda prijazno pozivam, ko dobimo pošto predvsem državnega organa, da jo dvignemo. Hvala lepa.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV.

V zvezi s to točko dnevnega reda sem v poslovniškem roku prejela pisne prijave 24. poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.

Na prva tri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri minute, predsednik Vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanje v največ petih minutah. Če je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi skupaj na voljo pet minut za odgovor. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in poslance prosim, da ste na to pozorni. Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev odgovora pa sme trajati največ tri minute.

Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali ministra- O tem odloči Državni zbor brez razprave in brez obrazložitve glasu. Ob tem vas še posebej opozarjam, da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem.

V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu mora predsednik Vlade, ministrica ali minister v tridesetih dneh predložiti pisni odgovor.

Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru; v tem primeru bom vprašanje uvrstila na naslednjo sejo Državnega zbora.

V zvezi s to točko so se danes opravičili: Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Matej Arčon, minister brez resorja, pristojen za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo, Marjan Šarec, minister za obrambo, dr. Aleksander Jevšek, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, od 14. ure dalje, Klemen Boštjančič, minister za finance, do 16. ure ter Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od 13.45 ure dalje.

Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno.

Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Poslanska vprašanja mu bodo postavili: kolegica Jelka Godec iz Poslanske skupine SDS, nato kolega Janez Cigler Kralj iz Poslanske skupine Nova Slovenija, potem Žan Mahnič iz Poslanske skupine SDS in nato še dr. Matej Tašner Vatovec iz Poslanske skupine Levica.

Gospa Jelka Godec, imate besedo, izvolite.