24. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

23. 11. 2022

Transkript seje

Dobro jutro, vsem, lep pozdrav vsem prisotnim!

Pričenjam 24. sejo Kolegija predsednika Državnega zbora.

Najprej za uvod moram opravičiti predsednico, ki je zbolela. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Vidim, da smo sklepčni oziroma vsi prisotni. Nadomeščanj nisem prejel. Kot gradivo k tej točki ste prejeli zahtevo skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora.

V zvezi s sklicem 26. izredne seje tako predlagam sledeče, predlog dnevnega reda je določen z zahtevo in se glasi: Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, drugič, datum seje v petek, 25. 11. 2022 ob 10. uri do zaključka seje, tretjič, najava časa za razpravo: za poslanske skupine, ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika zbora, do petnajst minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga akta, skupina poslancev, prvopodpisana Jelka Godec in do petnajst minut za predstavitev mnenja Vlade ter do šestdeset minut za razpravo predlagatelja predloga akta in do šestdeset minut za razpravo Vlade.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Vidim, da ne.

Aha, Jelka Godec, izvoli.

Ja, sem mislila, da bo predlagatelj izredne seje obrazložil v bistvu zakaj to zahtevajo. Očitno ne. Jaz bi tukaj opozorila na nekaj zadev, no.

Prva zadeva je to, da se pod to Vlado oziroma to koalicijo sprejemajo nujni zakoni po tekočem traku, če lahko tako rečem, od 50 vloženih zakonov z njihove strani, vladne ali pa koalicije, je kar 31 zakonov bilo vloženih po nujnem postopku, to je 28 procentov, 14 po skrajšanem postopku in 5 po rednem. Jaz bi tu opozorila na 142. člen Poslovnika, kjer je zapisano, da kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali za to, da se preprečujejo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko Vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.

Glede na statistiko, ki sem jo povedala, se zdi, da smo v Sloveniji v izrednem stanju oziroma da so zakoni za nujni zaradi interesov varnosti, zaščite, obrambe države, da imamo odpravo posledic naravnih nesreč ali pa nepopravljive posledice za delovanje države, pri pregledu zakonov pa vidimo, da v bistvu, bom rekla, da niti eden, mogoče kakšen, eden, dva, da sta bila zaradi mogoče popravljivih, težko popravljivih posledic, pa še to zaradi direktiv Evropske unije, ki jih Slovenija, pač, je bilo potrebno uvesti. Vse ostalo, vse ostalo pa je izven tega člena, torej gre za nujne postopke, izrabo nujnih postopkov. In sedaj v nadaljevanju pa, ker gre za nujni postopek, je v bistvu izgovor, da v primeru, kadar gre za nujni postopek, se lahko ta rok za posvetovalni referendum iz 30 dni, torej skrajša na manj oziroma se lahko oziroma se ta rok niti ne upošteva. In tukaj pač opozarjam na to, da se uvaja praksa, da bodo vsi zakoni s strani Vlade vloženi po nujnem zakonu, in ko se bo predlagal posvetovalni referendum, se bo pač uveljavljalo to mnenje ZPS, ki je bilo dano glede na posvetovalni referendum Zakon o Vladi, da ne velja 30 dnevni rok. Potem bomo prišli v naslednjo fazo, ko boste iznajdli inovativno, ne vem, nekako, da ne bo več niti možno razpisati zakonodajnih referendumov.

Torej, hkrati pa naj opozorim na nekaj, da je bilo v prejšnjem mandatu vloženih 9 posvetovalnih referendumov s strani opozicije, 1 po nujnem, ki je bil po nujnem postopku, pa se ta določila niso uveljavljala. Pa se ta določila, da 30 dnevni rok ne velja, niso uveljavljala.

Zdaj pa se na vrat na nos, moram reči, ker se pač, ker pač koalicija želi ljudem, bom rekla, slabo s tem zakonom. Konec koncev se s tem Zakonom o dohodnini napovedujejo nižje plače, povišanje določenih davčnih stopenj, torej davkov na nepremičnine in tako naprej, ne bom zdaj naštevala, ampak še enkrat opozarjam na prakso, ki se je začela uveljavljati v tem mandatu. Zakoni po nujnem postopku, vsi, torej vsi, večina, 31 od 50. Me čudi, da se še nihče od pravnikov ni usedel na ta 143. člen oziroma opozoril na 143. člen, ki se zlorablja v tem mandatu. In sedaj še enkrat v nadaljevanju, pa to, da vsi zakoni, ki pač se bo recimo ali pa za vse zakone, ki se bo vložil posvetovalni referendum, predlog za posvetovalni referendum, bo pač padlo zato, ker boste rekli, da 184. člen določa, da kadar gre za nujni postopek se ti roki ne upoštevajo.

Opozarjam pa še enkrat, v prejšnjih mandatih, ko so bili vloženi posvetovalni referendumi na nujni zakon, se ta določila niso uporabljala in niso upoštevala oziroma uporablja, niti ni, in še enkrat, v nadaljevanju bomo prišli do tega, da boste na vsak predlog za zakon za zakonodajni referendum iznajdli novo zadevo, preglasovali, bom rekla, vse, da ljudje niti več ne bodo imeli možnosti glasovati na referendumih. Zato jaz opozarjam na to, vem, da boste preglasovali, ampak še enkrat opozarjam.

Poleg tega mnenje, ki je dano zraven s strani koalicije, se nanaša na drug zakon, na predlog za posvetovalni referendum za Zakon o Vladi in ne na ta predlog za posvetovalni referendum za Zakon o dohodnini. Torej to mnenje ne zdrži, ki ga pišete. Dajte pridobiti novo mnenje, če že, če že mislite, da je pač potrebno to, ta rok skrajšati.

Tako da, jaz bom tu odločno proti.

In v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se ne strinjamo z načinom. In še enkrat opozarjamo tako Vlado, kot koalicijo, da ste 31 zakonov od 50 vložili po nujnem postopku, in da s tem v bistvu igrate igro tudi to, ki se zdaj dogaja. Torej, da se skrajšujejo roki za posvetovalni referendum. In to ni prav zato, ker se izkorišča 143. člen in drugi členi Poslovnika in pač najdete, bom rekla, mišje luknje, da te zadeve spravljate skozi. Tako da tudi s strani pač, mislim koalicije, jaz bi vam predlagala, da dobite novo mnenje oziroma mnenje, ki bo ostalo za ta zakon oziroma za predlog posvetovalnega referenduma za ta zakon, ne pa za Zakon o Vladi.

Najlepša hvala.

Hvala.

Kolega Sajovic, izvoli.

Prijazno dobro jutro, dober dan!

Hvala lepa za ta zanimiv uvod, ker je bil seveda političen, bo tudi moj odgovor političen.

Prakso neke nujnosti, nekih izrednih razmer po 24. aprilu je uvedel nekdo, ki je na dan imenovanja Vlade vložil kar 30 zakonov za to, da bi uredil stvari, ki jih prej ni znal in ni bil sposoben urediti. Če je v tej državi nekaj tako nujnega, da je na prvi dan imenovanja Vlade treba vložiti 30 zakonov, potem se z vami strinjam in tudi, bi rekel, to nujnost določene stvari urediti smo tudi mi začutili. Seveda, ker se veliko ukvarjamo z zgodovino, med temi zadevami, ki so bile v parlamentu tako zelo nujne, sta se našli tudi dve interpelaciji. To je bilo najbolj nujno, seveda zaradi enih volitev pa takega odločanja, rezultat pa kar pomenljiv, pri meni je bilo 52, 20.

Zdaj pojdimo pa k zakonu in pa razpisu posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Seveda, ker se je omenjala pretekla praksa in tako je prav, po tolmačenju Zakonodajno-pravne službe se rok lahko skrajša, kadar se zakon obravnava po nujnem postopku in mi smo zahtevo za sklic izredne seje tudi podali. In seveda, ker sem slišal v obrazložitvi, da ta zakon bo državljanom naredil izjemno škodo, ampak če je to škoda, da v težkih in pa odgovornih časih poskrbimo za najbolj ranljive in da tako kot recimo v Angliji in Nemčiji, ker ravno zdaj spreminjajo davčno reformo, preberite si včerajšnje Finance za Anglijo, je v normalnem svetu prav, da v težkih časih tisti, ki imajo več, plačajo tudi kanček več. Potem je to še en razlog več, da zadevo rešimo hitro in pa odločno.

Preden dam besedo naprej, moram reči, da se jaz bolj strinjam s prvim sogovornikom. Dejstvo je, da je izrednih postopkov, nujnih postopkov bistveno preveč, nismo v izrednih razmerah. Zdaj, če to primerjate s prejšnjim mandatom, morate biti korektni, v prejšnjem mandatu so bile razglašene izredne razmere in so bile podlaga za neke postopke, kar se pa zdaj dogaja, je pa res prešlo vse meje in jaz verjamem, da je opozorilo na mestu, tudi službe v Državnem zboru imajo s tem veliko težav, da ne bo pomote. Ti postopki niso tako predvidljivi, kot si vi predstavljate. Kar se pa tiče 30 zakonov, teh 30 zakonov ste vi na tisti seji praktično skoraj polovico podprli, tako da ni bilo tako slabo narejeno, da so se določene stvari, za katere smo ugotavljali v prejšnjem mandatu, da jih je treba korigirati, tudi korigirale, tako da tu moramo biti korektni. Kar se pa tiče zakona, ne jemlje samo oziroma ne bo vzel samo tistim, ki imajo visoke plače, ampak bo vzel vsem, to moramo biti korektni, tudi upokojencem, tako da kar se tega tiče je treba biti korekten in povedati kaj zakon prinaša, če že o zakonu govorite.

Glede na to, da govorimo pa o postopku, predlagam, da govorimo v nadaljevanju samo o postopku in če je želja, predlagam, da tudi Zakonodajno-pravna služba potolmači mnenje, zato da ne bo kakšnih dvomov glede pravilnosti tega postopka. Zdaj pa Jelka je želela še besedo, pa bom dal pa besedo ZPS, da pojasni svoje mnenje.

Hvala.

Kolega Sajovic, res dobro jutro. Saj je kolega Dani, predsedujoči povedal, da 30 zakonov, ki smo jih vložili, ste jih polovico skoraj podprli, niso bili vloženi po nujnem postopku, tako da to ne drži

Kar se tiče vloženih interpelacij v preteklosti, v prejšnjih, vseh mandatih je bilo, so bile interpelacije in takšne in drugačne, bom rekla, opozorila opozicije, najvišja stopnja demokracije, danes je pa to za vas najvišja stopnja. demokracije, danes je pa to za vas najvišja stopnja nagajanja, ne, tako, toliko o tem, o interpelacijah, ki je bila v prejšnji Vladi leta 2020 prva vložena pred sto dnevi Vlade, seveda vas ni bilo, boste rekli, da vas ne zanima, ampak toliko, da osvežimo, ker pravite, da radi govorite tudi o zgodovini.

Kar se tiče BDP-jev in v kakšni stopnji država je. Vi imate rekordno, v proračunu, rekordni znesek odhodkov. Bliža oziroma smo pa v bistvu v recesiji. BDP, ki se napoveduje, dvig BDP v naslednjem četrtletju, se mi zdi, da je, poglejte si OECD, včeraj napovedi, 0,5 procentna inflacija več kot 10 procentna, vi pa sipate denar na veliko, hkrati pa sprejemate Zakon o dohodnini po nujnem postopku za vi…, torej tudi zdaj skrajšujete rok za posvetovalni referendum, češ da boste vzeli bogatim in dali revnim, saj niste Robin Hood, Vlada ni Robin Hood, niti ne koalicija. Jemali boste tudi tistim, ki imajo kmetije, obdavčili subvencije na kmetijah, s tem zakonom, ki so na ogroženih območjih, dvignili procente na najemnine in tako naprej.

Kar se tiče postopka, jaz opozarjam ponovno, tako kot sem v, od začetka, da gre v tej koaliciji oziroma tej Vladi od 50 vloženih zakonov 28 procentov je zakonov po nujnem postopku in zdaj mi povejte, kakšne so nujne razmere v državi, da to sprejemamo na takšen način? Jaz sem že na to opozorila na prejšnjih kolegijih, sicer ni generalne sekretarke Vlade tukaj. Je rekla, da bodo poskušali seveda to malo drugače, ampak nujni postopki prihajajo noter nenehno in kolega Sajovic, morate priznati, da marsikateri izmed zakonov ni nujen, bi lahko šel po rednem postopku, recimo v roku meseca, dveh na rednih sejah, vendar, pravim, opozarjam na to, da se uveljavlja praksa nujnih postopkov in s tem tudi onemogočanja normalnega delovanja v Državnem zboru. Jaz ne vem ali v koaliciji vsi to kar prihajajo nujni zakoni, ali ste res že vsi v naprej obveščeni, vse že imate na mizah, vse je BP. Jaz, kolikor sem slišala oziroma sem v medijih brala, da imajo pa, da so problemi s tem, ker se zakoni vlagajo res po tekočem traku, brez da bi prej se usklajevali, ampak saj pravim, saj to je, to je vaš problem, to se morate vi zmeniti.

Ampak trajno, uveljavlja se praksa nujnih postopkov, s tem krajšanje rokov za posvetovalni referendum, bojim pa se, da boste našli v nadaljevanju tudi luknjo oziroma nek način preglasovanja v Državnem zboru, da boste ne omogočili tudi zakonodajne referendume. Še enkrat, v preteklosti v vseh ne vem kolikih letih, to je bila najvišja stopnja demokracije, zdaj pa govorite, da mi nagajamo. Jaz vas opozarjam na to, da pa še enkrat, nismo v izrednem stanju in ti nujni postopki, jaz pravim, to se uveljavlja praksa, ki ni dobra za Državni zbor oziroma za državo.

Hvala.

Predlagam, da počasi zaključimo. Najprej…

Bomo, ampak…

…najprej je bil postopkovno, gospod Jakopovič.

Hvala lepa.

Saj v bistvu je to, kar ste že sam povedal, da ne govorimo o vsebini, ampak o postopku. Jaz sem pač urgiral, ker je gospa Jelka precej o vsebini govorila in bi želel, da pač ste pozorni, ko se razpravlja, da se razpravlja o postopku, zaradi tega smo danes tukaj.