27. izredna seja

Državni zbor

28. 11. 2022

Transkript seje

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 27. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Aleksander Reberšek, dr. Matej Tašner Vatovec, dr. Vida Čadonič Špelič, Felice Žiža, Ferenc Horvath, Iva Dimic, Janez Janša, Jani Prednik, Jožef Horvat Lena Grgurevič, mag. Bojana Muršič, mag. Darko Krajnc magister Janez Žakelj, mag. Matej Tonin, mag. Urška Klakočar Zupančič, Sara Žibrat, Janez Magyar, mag. Dejan Kalos Kaloh, Tomaž Lisec in Soniboj Knežak.

Na sejo so bili vabljeni predstavniki Vlade. Vse lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 27. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 25. novembra 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli, zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na odločanje.

Glasujemo. Navzočih je 65 poslank in poslancev, za je glasovalo vseh 65 poslank in poslancev.

(Za je glasovalo 65.)(Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE S TRETJO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI V OKVIRU NUJNEGA POSTOPKA.

Ker je bil med 25. izredno sejo 17. novembra 2022 vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, je Državni zbor moral pri odločanju o predlogu zakona upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da je moral zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti pred končno odločitvijo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. O predlogu za razpis referenduma je zbor nato odločal na 26. izredni seji 25. novembra 2022 ter sklenil, da referenduma ne razpiše, zato je pogoj za odločanje o navedenem predlogu zakona na tej seji izpolnjen.

Prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen.

Prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 65 poslank in poslancev, za je glasovalo vseh 45, proti 22.

(Za je glasovalo 45.)(Proti 22.)

Ugotavljam, da je zakon sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 27. izredno sejo zbora. Lep dan še naprej.