30. izredna seja

Državni zbor

9. 1. 2023

Transkript seje

Spoštovano kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 30. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Vse prisotne lepo pozdravljam in vam v novem letu želim veliko zdravja, osebnega zadovoljstva, uspehov in sreče!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 30. izredne seje Državnega zbora.

Predlog dnevnega reda ste prejeli danes, 9. januarja, s sklicem sej. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje vaših glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, vsi so glasovali za.

(Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o pravici prevzema mandata poslanca Državnega zbora namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat. Ker je poslancu Janezu Magyaru zaradi nastopa funkcije župana občine Lendava prenehal mandat poslanca, je Državna volilna komisija zboru poslala sklep, s katerim je ugotovila, da pripada pravica opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora Andreju Kosiju. Sklep Državne volilne komisije je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija in predložila predlog sklepa. Poročilo Mandatno volilne komisije je objavljeno na e-klopi.

In sprašujem predsednico, če bo podala dodatno obrazložitev? (Ne.) Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Želite morda besedo poslanke in poslanci? (Ne.) Potem razprave ne bo.

In na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: »Potrdi se poslanski mandat Andreju Kosiju, rojenemu 24. oktobra 1977, stanujočemu Senešci 58b, Velika Nedelja.«

Glasujemo. Ob navzočnosti 74 poslank in poslancev so vsi glasovali za.

(Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In poslanskega kolega vabim, da se nam pridruži in zasede svoje poslansko mesto. Gospod Andrej Kosi, spoštovani kolega, želim vam, da delo poslanca opravljate uspešno. Iskrene čestitke!

Prehajamo na obravnavo obvestila predsednika Vlade o odstopu mag. Bojana Kumra s funkcije ministra za infrastrukturo.

Predsednik Vlade dr. Robert Golob je 3. januarja 2023 Državni zbor obvestil, da je mag. Bojan Kumer odstopil s funkcije ministra za infrastrukturo in v zvezi s tem Državni zbor na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije ugotavlja, da je mag. Bojanu Kumru prenehala funkcija ministra za infrastrukturo. Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije pa mag. Bojan Kumer opravlja tekoče posle do imenovanja novega ministra oziroma do obvestila predsednika Vlade v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika Državnega zbora. Mag. Bojanu Kumru se zahvaljujem za dosedanje delo.

Prehajamo še na obravnavo obvestila predsednika Vlade o odstopu dr. Igorja Papiča s funkcije ministra za izobraževanje, znanost in šport.

Predsednik Vlade dr. Robert Golob je istega dne, 3. januarja 2023, Državni zbor obvestil, da je dr. Igor Papič odstopil s funkcije ministra za izobraževanje, znanost in šport.

V zvezi s tem Državni zbor na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije ugotavlja, da je dr. Igorju Papiču prenehala funkcija ministra za izobraževanje, znanost in šport. Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije pa dr. Igor Papič opravlja tekoče posle do imenovanja novega ministra oziroma do obvestila predsednika Vlade, v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika Državnega zbora. Dr. Igorju Papiču se zahvaljujem za dosedanje delo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 30. izredno sejo zbora in vam želim lep dan še naprej!

Hvala lepa.