32. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

31. 1. 2023

Transkript seje

Lepo pozdravljeni. Bomo kar začeli z 32. sejo Kolegija predsednice Državnega zbora. Vse prisotne lepo pozdravljam.

In vas obveščam, da sem vam danes poslala novo gradivo k 1. in 2. točki dnevnega reda.

Obveščam vas še o nadomeščanju članov Kolegija, in sicer poslanec Damijan Zrim nadomešča vodjo Poslanske skupine SD Janija Prednika. Aha, tamle ste. In pa poslanec Franci Breznik nadomešča vodjo Poslanske skupine SDS Jelko Godec.

Tako da bomo kar začeli s 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGOV ZAKONOV PO NUJNEM POSTOPKU.

Novo gradivo k tej točki ste prejeli danes. Razpravljali in odločali bomo o dveh predlogih za obravnavo predlogov zakonov po nujnem postopku, katerih predlagatelj je Vlada Republike Slovenije. In sicer najprej obravnavamo predlog, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi.

In dajem besedo predstavnici Vlade, generalni sekretarki mag. Barbari … Ne? Joj, se opravičujem, namestnici generalne sekretarke mag. Barbari Peternelj. Izvolite.

Barbara Peternelj

Hvala lepa. Najprej lep pozdrav vsem.

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon obravnava po nujnem postopku, in sicer, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Zdaj, ko je končno uveljavljen zakon, sprememba Zakona o Vladi, je potrebno na novo opredeliti tudi delovna področja ministrstev zato, da se normalno omogoči optimalno izvajanje izvršilne funkcije, s čimer se pa tudi omogoči izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter evropsko kohezijsko politiko v naslednjem programskem okolju. Dodatno pa se ureja tudi možnost prenosa krajevne pristojnosti pri odločanju upravnih enot iz preobremenjenih na manj obremenjeno.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo, če želi kdo razpravljati. Izvolite, gospod Breznik.

Najlepša hvala.

Zdaj v Slovenski demokratski stranki tega predloga zakona in dopolnitvah Zakona o državni upravi, da bi ga postavili po nujnem postopku, ne bomo podprli. Zdaj, to ne sledi torej poslovniški določbi za skrajšan postopek, v bistvu gre za manj zahtevno uskladitev zakona z drugimi zakoni in manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Mi smo o tem že opozarjali, ko je bil sprejet Zakon o Vladi Republike Slovenije, torej lani, istočasno z novelo. Mislim, da bi takrat morali in to bi se tudi morali zavedati, da sta je treba takrat vložiti oba zakona torej v proceduro, tako da tega dela ne bomo torej podprli.

Toliko z moje strani. Najlepša hvala.

Hvala lepa.

Ker vidim, da nihče drug ne želi razpravljati, zaključujem razpravo.

In prehajamo na glasovanje in na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi se obravnava po nujnem postopku.

Kdo je za? (IMNS, SD, Svoboda, Levica.) Je kdo proti? (NSi, SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet. Zdaj prehajamo na obravnavo predloga, da Državni zbor po nujnem postopku obravnava Predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev in spet dajem besedo predstavnici Vlade, namestnici generalne sekretarke, mag. Barbari Peternelj.

Izvolite.

Barbara Peternelj

Hvala.

Tudi za ta zakon Vlada predlaga obravnavo po nujnem postopku, da se s tem prepreči morebitne težko popravljive posledice za delovanje države.

Glede na to, da imajo sodniki ustavno zagotovljeno posebno mesto v družbeni ureditvi in da je dostojna oziroma primerna plača sodnika bistven pogoj za neodvisnost sodstva, se s predlogom zakona predlaga uvedbo začasnega dodatka, in sicer do ureditve sistemskih sprememb plačnega sistema.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo, če želi kdo razpravljati? (Da.)

Izvolite, gospod Breznik.

Jaz bom na začetku povedal svoje lastno mnenje, kjer po eni strani razumemo plačna nesorazmerja, ki so predvsem na področju tudi funkcionarskih plač, ampak zraven sodnikov so še tu plače v Vladi, plače v zakonodajni veji oblasti, plače v lokalni samoupravi, ki so daleč pod kakršnokoli razumno mejo in nenazadnje tudi plače sodnikov.

Zdaj, tisto, kar bi pa kot predstavnice Vlade vsaj poskušal, da bi vsaj poskušala najti resno argumentacijo, zdaj, če je pravnica, vsaj tisto teorijo prava, kjer govorimo o pravni argumentaciji. Zdaj, nujni zakonodajni postopek se torej uporablja samo v primeru odpravljanja posledic naravnih nesreč, interesov varnosti in obrambe države ter kadar je pri sprejemu zakona potrebno preprečiti težko popravljive posledice stanja države.

Kje gori, bi vprašal, v tem trenutku? Glede na ostale funkcionarje… Zdaj pa bom povedal še en argument, zakaj ne gori. Kaj je razlika med funkcionarji zakonodajne veje oblasti, ki ga predstavljamo tukaj, funkcionarji izvršilne veje oblasti in pravosodnimi funkcionarji? Veste, v čem je razlika, bistvena, a veste v čem je bistvena razlika? To so edini funkcionarji, ki imajo trajni mandat. Vsi kolegi tukaj, ki se jim ne bodo dvignili plače, imajo začasni mandat, lahko bo še trajal tri leta, pa mislim, da nekaj mesecev, lahko pa bo že čez mogoče eno leto njihov mandat prekinjen. Socialna varnost sodnikov je v tem primeru absolutno nekajkrat večja kot je socialna varnost mojih kolegov, ne, ne glede na kakršnokoli stranko in tudi funkcionarjev v izvršilni veji oblasti. Kdor koli je minister, kdorkoli je državni sekretar, te socialne varnosti v tej državi ima glede na sodnike kot funkcionarje pravosodne veje oblasti nima. Legaliteta poslancev in poslank v neki državi, glede na to, da so izvoljeni na neposrednih volitvah, je seveda tista, s katero ravno ti poslanci volijo sodnike in sodnice. Ti poslanci in poslanke odgovarjajo za svoje delo na prvih naslednjih volitvah, jaz sem v svojem delu v parlamentu bil na štirih volitvah, spoznal marsikatere kolege.

Pa spoštovani gospod Breznik, prosim, omejite se na to, da sprejemamo zakon po nujnem postopku. razpravo boste imeli v veliki dvorani, boste lahko vse to povedal, ampak zdaj govorimo o tem zakaj bi to sprejemali po nujnem postopku, to se pravi, razloge za to in razloge proti. Kar se tiče pa položaja sodnikov, trajnih mandatov, plačil in vsega tega, jaz verjamem, da bomo tega se veliko, veliko naposlušali na sami seji in je tudi prav tako, vi pa prosim, povejte razloge, zakaj ste proti, predvidevam temu, da se zakon sprejme po nujnem postopku.

Hvala.

To, da ko nekdo argumentirano razpravlja in da ga prekinjate, predsednica, to smo, to je, lahko bi rekel, rdeča nit vašega vodenja Državnega zbora v vsem tem času, tudi takrat napadanje, ko argumentirano razpravljamo med kolegic in kolegov, ko je ta parlamentarna razprava na višku, sem tudi že doživel ob tem, da ste govorili, da sem kršil Poslovnik, etični kodeks in tako naprej…