34. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

17. 2. 2023

Transkript seje

Lep pozdrav vsem prisotnim, začenjam 14. sejo Kolegija in vas obveščam, da sem vam včeraj, torej 16. februarja, poslala gradivo k 1. točki dnevnega reda.

Danes vodjo Poslanske skupine SDS nadomešča poslanec Franc Breznik in pa vodjo Poslanske skupine SD poslanec Jonas Žnidaršič.

Pri 1. TOČKI DNEVNEGA REDA - DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 7. REDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO ZAČELA V PONEDELJEK, 20. FEBRUARJA.

Gradivo k tej točki ste prejeli včeraj.

Želi kdo morda besedo na tem mestu? (Ne.) Torej ne bomo razpravljali in prehajamo na glasovanje.

Na glasovanje dajem sklep: »Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda sedme seje zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 20. februarja 2023.«

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, nihče proti.

Kdo je za? (Soglasno.) Kdo je proti? (Nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA - TO JE PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU.

Predlog ste prejeli s sklicem seje Kolegija. In obravnavamo predlog Vlade, da se po skrajšanem postopku obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu.

In dajem besedo generalni sekretarki Vlade, gospe Barbari Kolenko Helbl, izvolite.

Barbara Kolenko Helbl

Hvala.

Predlagamo obravnavo zakona po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona oziroma za manj zahtevno uskladitev s pravom Evropske unije, in sicer usklajujemo z inflacijo zahtevan minimalni kapital zavarovalnice, tako imenovan absolutni prag in pa opredeljevanje velike nevarnosti, torej prilagajanja zneskov. To so v bistvu tiste poglavitne rešitve sprememb. Hvala.

Hvala lepa.

Odpiram razpravo, če želi kdo besedo? Nihče, torej ne bomo razpravljali.

Na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine razen proti poslanska skupina SDS.

Kdo je za? (Vse poslanske skupine razen Poslanske skupine SDS). Je kdo proti? (SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In s tem zaključujem to točko.

Pod točko RAZNO vas obveščam, da smo na delovnem sestanku z vodji poslanskih skupin se dogovorili, da bomo imeli sestanek s predsedniki delovnih teles glede vodenja postopkov, načina vodenja postopkov skladno s Poslovnikom in parlamentarno prakso in sicer povabili bomo vse predsednike vseh delovnih teles, je pomembno, da se o tem tudi pogovarjamo, da imamo način vodenja, ki je koherenten in seveda skladen s Poslovnikom in parlamentarno prakso, so se pojavile razne tudi pripombe, ampak se bomo o tem pogovorili, ker tudi sam delovni posvet je bil zelo dober. Jaz ga ocenjujem kot zelo dobrega, dobro sodelovanje, dobri, dobri sklepi. Tako da, jaz ocenjujem, da je delo Državnega zbora res zelo dobro. Ta sestanek s predsedniki delovnih teles bo 28. februarja ob 14. uri.

Zdaj pa, če še kdo želi kaj pod razno, mu dajem besedo? Aja, pa še to vas bom, vas obveščam, da bo v ponedeljek, ko se bo začela seja, pred začetkom seje bom imela krajšo poslanico zaradi obeležitve obletnice izbrisanih, kar je pa tudi že usklajeno z vodji poslanskih skupin, tako da to je to.

Zaključujem razpravo, zaključujem to točko in tudi 34. sejo Kolegija, vam želim lep dan in lep vikend!

Hvala lepa.

Odpiram razpravo, če želi kdo besedo? Nihče, torej ne bomo razpravljali.

Na glasovanje dajem sklep: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine razen proti poslanska skupina SDS.

Kdo je za? (Vse poslanske skupine razen Poslanske skupine SDS). Je kdo proti? (SDS.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In s tem zaključujem to točko.

Pod točko RAZNO vas obveščam, da smo na delovnem sestanku z vodji poslanskih skupin se dogovorili, da bomo imeli sestanek s predsedniki delovnih teles glede vodenja postopkov, načina vodenja postopkov skladno s Poslovnikom in parlamentarno prakso in sicer povabili bomo vse predsednike vseh delovnih teles, je pomembno, da se o tem tudi pogovarjamo, da imamo način vodenja, ki je koherenten in seveda skladen s Poslovnikom in parlamentarno prakso, so se pojavile razne tudi pripombe, ampak se bomo o tem pogovorili, ker tudi sam delovni posvet je bil zelo dober. Jaz ga ocenjujem kot zelo dobrega, dobro sodelovanje, dobri, dobri sklepi. Tako da, jaz ocenjujem, da je delo Državnega zbora res zelo dobro. Ta sestanek s predsedniki delovnih teles bo 28. februarja ob 14. uri.

Zdaj pa, če še kdo želi kaj pod razno, mu dajem besedo? Aja, pa še to vas bom, vas obveščam, da bo v ponedeljek, ko se bo začela seja, pred začetkom seje bom imela krajšo poslanico zaradi obeležitve obletnice izbrisanih, kar je pa tudi že usklajeno z vodji poslanskih skupin, tako da to je to.

Zaključujem razpravo, zaključujem to točko in tudi 34. sejo Kolegija, vam želim lep dan in lep vikend!