35. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

28. 2. 2023

Transkript seje

Lepo pozdravljeni, prisotni, vodje poslanskih skupin in tudi predstavnica Vlade!

Začenjam 35. sejo Kolegija, ki sem jo sklicala na zahtevo Poslanske skupine SDS in še enkrat vas lepo pozdravljam!

Eno točko imamo in sicer Kršitve Poslovnika Državnega zbora.

Kot gradivo k tej točki ste prejeli zahtevo Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke za sklic seje Kolegija v zvezi s kršitvami Poslovnika Državnega zbora.

Jaz bom na začetku dala seveda besedo predlagatelju oziroma vodji Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, Jelki Godec, za dodatno obrazložitev.

Izvolite.

Ja, hvala lepa.

Zdaj, torej gre za točko, ki smo jo zahtevali v poslanski skupini, namreč kršitev Poslovnika Državnega zbora. Jaz sem na posameznih kolegijih oziroma sejah Kolegija že večkrat opozorila na to, da se Poslovnik v določenih členih krši in sicer, bom rekla, s strani predsednice Državnega zbora. Zdaj zadnje, kar je bilo, tisto, kar se je »eskaliralo« je bila zadnja redna seja, 7. redna seja, in sicer v torek, prejšnji torek, ko je bilo pač po našem mnenju kršeno, kršen 66. člen Poslovnika oziroma samovoljno odločanje predsednice Državnega zbora glede prisotnosti predlagatelja na sami seji. Šlo je za predsednika Vlade, v primeru, ko je bil, ko je bila Vlada predlagatelj pri Predlogu kandidata za ministra za notranje zadeve, in menim, da je pač oziroma menimo, da je takrat šlo torej za eklatantno kršenje in je bila, bom rekla, odvzeta tudi pravica poslancu oziroma vodij poslanske skupine, da zadeve, bom rekla, izpelje, če želite, do konca oziroma ji je bilo odvzeto tudi beseda. Predsednica ni dala več besede, v sami razpravi, pa je na proceduralno, mojo proceduralno, predlog, odgovarjala, da je pač predsednica sama tako odločila in da to nekako drži.

Zdaj, če samo povzamem stvari, no, tisti dan je bila seja napovedana ob 9. uri, poslanci so bili prisotni. Predsednica je na podlagi, predvidevam no, opravičila predsednika Vlade pred sejo, sejo prestavila na 10. uro z obrazložitvijo, da predlagatelja ni. Zdaj, jaz sem potem s proceduralnimi opozorila na 66. člen, ki govori o tem, da je predlagatelj lahko prisoten na seji Državnega zbora, torej lahko, da poda dodatno obrazložitev, ni pa seveda, če je besedica lahko to temu tako. Celo v drugem odstavku 66. člena govori, da predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati dopolnilno obrazložitev, če tako sklene Državni zbor. V izvajanju predsednice je bilo na to odgovorjeno, da je pač ona tako odločila, da bo predlagatelj prisoten. Meni, kot vodji poslanske skupine, ni dovolila več proceduralnih predlogov in zato konec koncev tudi kot vodja nisem mogla napovedati obstrukcije.

Jaz mislim, da je to bilo danes že enkrat izpostavljeno no, na delovnih, mislim na delovnem posvetu. Tako da, iz tega vidika menim, da je šlo, menimo, da je šlo za samovoljno odločanje predsednice, kajti, še enkrat, 66. člen jasno določa kdo je tisti, torej, da je Državni zbor tisti, ki lahko sklene, da mora biti predlagatelj prisoten.

Tako da to je ena zadeva, ki v bistvu moram reči, da zahteva obravnavo na tej seji Kolegija, da se zadeve razčistijo, da se predsednica tudi izjasni, na podlagi česa je sama tako odločila, torej, da ni dala na glasovanje ali v razpravo Državnemu zboru in seveda zakaj se omejuje poslance pri postavljanju proceduralnih predlogov, glede na to, da je šlo za proceduralni predlog, namreč jaz sem se sama sklicevala na točno določen člen Poslovnika.

Zdaj naslednja zadeva je zavračanje poslanskih vprašanj, pisnih poslanskih vprašanj, kjer, pravim, razprava o tem je sicer že tekla, pa vendar je tudi po tistih razpravah na Kolegiju prišlo do ponovnih zavračanj poslanskih vprašanj s strani predsednice Državnega zbora, v smislu razlage, češ, da poslanska vprašanja, ki so bila pisno postavljena različnim ministrom, da predsednica meni, da pač ta poslanska vprašanja niso primerna za to, da bi jih poslala naprej, torej na ministrstvo oziroma Vlado.

Zato tudi v poslanski skupini sprašujemo, kje je podlaga za to oziroma kakšen je presoja, kakšni so kriteriji, da mi…, da predsednica Državnega zbora sama odloči, da poslanskih vprašanj ne bo pošiljala naprej oziroma po našem mnenju gre torej za omejevanje dela poslancev, v tem primeru opozicije, tako da, torej to je ena zadeva, ki, še dodatna zadeva, ki, za katero menimo v poslanski skupini, da gre za kršenje Poslovnika in to s strani predsednice Državnega zbora.

Tako da…, potem naslednja zadeva je tudi, ker Poslovnik določa, da, oziroma Poslovnik…, dogovor nekje že iz prejšnjih mandatov je, da tisti, ki vodi sejo, ne glede na to, ali je to seja matičnega delovnega telesa ali Državnega zbora, torej predsedujoči vodi sejo nevtralno, da spremlja sejo, vzpostavlja red, vsekakor, da pa ne komentira oziroma ne razpravlja, če k razpravi ni prijavljen. Jaz pravim, večkrat smo v poslanski skupini, tako na Kolegiju, kot na sami seji opozorili na to, da predsednica Državnega zbora dostikrat komentira zadeve in s tem tudi »splamti«, bom rekla, strasti med poslanci in predvsem s tega stališča, da ni prijavljena k razpravi in da razpravlja torej, kadar se jih zahoče, no.

Zdaj, jaz moram reči, da v vseh teh zadevah lahko določene stvari razumemo, tudi odsotnost predsednika Vlade na sami seji, takrat, ko je bil predviden kot…, oziroma bil predlagatelj, pa vendar, menim no, da bi moralo biti ravnanje predsednice drugačno, predvsem pa ne samovoljno. Torej odločanje mimo Državnega zbora, torej s tisto izjavo, jaz sem tako odločila, je, moram reči no, da pač glede na Poslovnik in glede na vso parlamentarno prakso ni prav, no in je, gre za, gre(?) za kršenje Poslovnika.

So pa še potem druge stvari, na katere bi potem kasneje ali pa lahko tudi zdaj, opozorila. Mogoče manjšega pomena, pa vendarle tudi, bom rekla, krni ugled samega Državnega zbora oziroma konec koncev sej. Je, dobro, to smo danes rekli glede vklapljanja mikrofonov poslancev, predvsem Svobode, ki se vklapljajo in zahtevajo proceduralno, ko razpravlja določen poslanec, ne Jaz mislim, da smo te stvari sicer nekako dogovorili, pa upam, da je bilo to vzeto na znanje.

Naslednja zadeva je, to je pa moje…, bolj moje vprašanje, ali lahko poslanci, kdorkoli seveda, v Državnem zboru, ko je seja Državnega zbora in ko sedimo v dvorani, naročim kavo in spijem kavo? To so vprašanja, ki se tudi pojavljajo v naši poslanski skupini in me zanima, če so tu kakšna nova pravila glede na parlamentarno prakso, ker potem bomo pač se tega tudi poslužili.

Pa še ena zadeva je, no, tudi bolj kot opozorilo, ne kot kršitev, ampak opozorilo je to sprehajanje po podiumu oziroma znotraj tega kroga, kjer je govornica. Jaz bi prosila, da se predstavnike Vlade, pa tudi kakšnega poslanca opozori, da se to načeloma ne dela, da se ne sprehaja znotraj govornice, ker je to pač prostor ki je, kjer vemo, da je namenjen temu, predstavitvi stališč poslanskih skupin, konec koncev tudi nastopu Vlade in ta sprehajanja gor in dol, mislim, da niso primerna.

Ampak, da ne bomo fokusa izgubili, je predvsem tale kršitev 66. člena v, torej na 7. redni seji, ko je pač prišlo do odvzema besede vodji poslanske skupine in samovoljnemu odločanju predsednice, da pač predlagatelj predstavi mnenje, torej, da se ta člen ni upošteval.

Hvala.

Hvala lepa.

Bom jaz samo podala kratek odgovor, preden pač vam dopustim še širšo razpravo.

Sem v bistvu zelo, moram reči, zadovoljna tudi nad konstruktivnostjo konec koncev tega predloga in je mogoče tudi prav, da stvari nekoliko razjasnimo. Jaz sem že na seji, takratni, citirala 73. člen Poslovnika, ki pač pravi, da predsedujoči prekine sejo in potem določi tudi, kdaj se bo seja nadaljevala, ne določa kriterijev, ki bi morali biti izpolnjeni za prekinitev seje Državnega zbora, se pa strinjam, da je to določbo treba uporabljati restriktivno in navadno, vsaj v tem mandatu, se je seja prekinila, takrat, kadar je prišlo do nemira med poslankami in poslanci in ali pa do ponavljanja nekih predlogov, ki niso bili postopkovni predlogi in predsedujoči ni mogel več vzdrževati miru. To se je zgodilo že parkrat v tem mandatu in to mislim, da je tudi neka parlamentarna praksa, ki nihče ji ne ugovarja.

Jaz ne bi rada zašla na to, kaj, recimo, kdaj so se prekinitve dogajale tudi v prejšnjih mandatih, kakšni so bili za to razlogi, niso bili obvladovanje, obvladovanje ali pa vzdrževanje miru, ampak in zato se niti ne bi v to spuščala, bom pa dala kratko obrazložitev, da je seja ta prejšnji torek bila res prekinjena in sicer začela se je ob 9. uri, prekinjena je bila do 10. ure. Takrat ob 9. sem navedla, da je razlog za prekinitev predlagateljeva odsotnost zaradi res izrednih in nepričakovanih razlogov.

Jaz sem menila takrat, da je obrazložitev zadostna, bom pa v bistvu zdaj naštela še nekaj drugih kriterijev, ki so sledili ali pa so bili temelj temu, da sem se pač odločila za prekinitev. Predlagatelj predsednik Vlade je pred pričetkom seje, to se pravi nekaj pred 9. uro, obvestil kabinet predsednice, pa tudi mene osebno, da je prišlo do res izrednih okoliščin, nepričakovanih, ni šlo za zastoj v prometu, ker to so pričakovane okoliščine, šlo je res za zasebne zadeve in o teh seveda ne bom govorila, ker je seveda popolnoma neprimerno, da kaj takega razlagam.

Predlagatelj je bil predsednik Vlade, ni bil nihče drug kot sam predsednik Vlade, torej po pooblastilih najpomembnejša oseba v državi in nihče ga na tej seji ni mogel zamenjati. Po mojem osebnem prepričanju in jaz verjamem, da tudi po vašem od vseh, če bi vedeli zakaj, kaj so bili ti razlogi, so bili ti res nepričakovani in izjemni, kot sem že rekla in jaz mislim, da nekako znam presoditi, kdaj gre za take okoliščine, ki so pa res, ki jih je pa treba upoštevati.

Točka, ki je bila na vrsti za obravnavo je bila izvolitev ministra za notranje zadeve, torej šlo je za pomembno državotvorno ministrstvo, kjer sem že rekla, je predlagatelj lahko samo predsednik Vlade in nihče drug in ga nihče ne more zastopati. Takrat ob 9. uri v dvorani, ko je bila napovedana prekinitev, se nihče temu ni protivil, ni vas bilo v dvorani oziroma takrat se pač ni nihče oglasil in mogoče bi bilo moje ravnanje lahko drugačno, če bi se pač takrat, ko je za to bil čas dal postopkovni predlog. Glede 66. člena, ki ga pa navajate, jaz sem si ga razlagala tako, ker pač kot predsedujoča razlagam Poslovnik in si ga še zdaj tako razlagam, je ta člen namenjen v bistvu možnosti predlagatelja, da se odloči ali bo ali ne bo dal dopolnilno obrazložitev - prvi odstavek tega člena - in če se predlagatelj pač odloči, da dopolnilne obrazložitve ne bo podal, lahko Državni zbor glasuje, da jo pa mora podati. To je pa v bistvu na nek način prisila Državnega zbora, da predlagatelja prisili, da obrazloži dopolnilno svoj predlog. Tukaj je šlo res za popolnoma drugačno zadevo, predlagatelj se je odločil, da bo podal dopolnilno obrazložitev in se je pač zgodilo, kar se je in je prosil, kot sem rekla, z navedbo vseh razlogov, ki so bili izjemni in nepričakovani, da bi to obrazložitev pač lahko podal. Takrat tudi sem moja dala pač možnost ene ure in tudi ni vedel ali bo v eni uri, ampak je v eni uri takrat mu pol uspelo priti. Seveda tukaj, potem ni nastopil ta, niso bili podani pogoji za uporabo 66. člena. Glede postopkovnega predloga, tu se delno strinjam z vami, gospa Godec, da je bila mogoče reakcija res nekoliko prenagljena. Dali ste dva postopkovna predloga. Jaz sem smatrala, da bo še tretji isti, ampak sprejmem to, da bi lahko bil drugačen in bi mogoče morala to dopustiti, če bi vi recimo napovedali obstrukcijo. Ampak jaz sem takrat na podlagi in zdaj tistih malo izkušenj pač, kolikor jih imam, da bo postopkovni predlog isti in seveda navajanje razlogov osebne narave ni nekaj, kar se, mislim, je dogajalo prej ali pa se bo še kdaj dogajalo. Seveda tudi vi ste kdaj prosila, da se kakšna zadeva preloži ali pa da se seja začne ob neki uri in smo to tudi iz vaših razlogov upoštevali in bomo tudi še naprej upoštevali in ne bomo nobenih težav delali. Se pa strinjam, da kadar se pa zgodi taka stvar, to se pravi, tako tik pred zdajci, da je pa prav, da se to res restriktivno uporablja. Zdaj upam, da sem odgovorila na ta zaplet, ki se je zgodil.

Glede zavračanja poslanskih vprašanj sem že večkrat povedala, da to ni moja praksa, to je parlamentarna praksa, že nekaj časa velja v Državnem zboru, to so počeli tudi drugi predsedniki Državnega zbora. Ne gre za to, da vprašanja niso primerna, gre za to, da niso poslanska vprašanja, to se pravi, ne izpolnjuje kriterijev, ki jih določa Poslovnik Državnega zbora, ker ni vsako vprašanje, ki ga postavi poslanec poslansko vprašanje. Kadar so izpolnjeni ti pogoji, to se pravi, nanaša se vprašanje na delo Vlade, na delo vladnih služb, na delo ministrstev, takrat gre vprašanje vedno naprej. Ni pa tudi po mojem prepričanju nobene ovire, da če pač predsednica ne pošlje vprašanja, za katerega pač meni, da ni poslansko vprašanje, da ga ne more poslati poslanec sam kakorkoli. To sem že večkrat obrazložila, tudi javno obrazložila. Sem bila tudi na eni od televizij zaradi tega posebej vabljena in sem to tudi obrazložila.

Kar se tiče komentiranja, jaz sem tudi že, mislim, da parkrat povedala, da ko letijo besede osebno name ali pa ko je razprava neprimerna ali pa vsebuje elemente kakšnega, lahko tudi meji na sovražni govor ali pa kakšne grožnje ali pa kaj podobnega, takrat pač se mi zdi, da je treba odreagirati in takrat bom odreagirala še naprej. Seveda z vedno več izkušnjami pride pa tudi vedno večja občutljivost kje je meja, ko je treba odreagirati pri tem. Tako da mislim zdaj, da sem to odgovorila ali sem še kaj pozabila? V bistvu, če želite, zdaj bi dala kar vam najprej besedo pa bi… Bi želeli, boste vi ali dam drugim?

Lahko še na tole.

Zdaj, če začnem od zadaj, glede komentiranja brez prijavljene razprave.

Pravite da, ko pride do besed, ki nekako mejijo na sovražni govor ali na grožnje, jaz moram reči, da grožnje se pač prijavijo nekje določenim pristojnim institucijam. Jaz nisem še v Državnem zboru doživela grožnje z nasiljem ali s smrtjo, tudi drugih groženj nisem slišala. In moram reči, da v tem primeru seveda je primerno odreagiranje, ampak gre za v bistvu komentiranje, češ, v smislu, tudi tako kot je bilo zadnjič, kajne, ne bom dovolila razprave o tem, da je predsednik manjkal oziroma da ga ni bilo. Tako bi prosila, no, da se komentira čim manj in da se k razpravi prijavi oziroma saj poznamo vsi postopke.

Kar se tiče poslanskih vprašanj. Poslanska vprašanja se nanašajo na delo ministrstev, na delo Vlade, torej jih postavljajo poslanci. Tudi, bom rekla, če je poslansko vprašanje glede ravnanja ministra izven okvirjev ministrstva, lahko vplivajo na delo ministra oziroma na delo ministrstva, njegovo mnenje, njegovi pogledi lahko vplivajo na delo samega ministrstva. In poslanska vprašanja, ki so bila dana, niso bila dana v smislu, bom rekla, osebnih vprašanj oziroma vprašanja so bila dana na to, kakšni so pogledi določenih ministrov na zadeve, ker vendarle s tem, ko dobimo odgovor, kako minister gleda na določeno problematiko, lahko dobimo tudi odgovor na to, kako bodo ministrstva oziroma Vlada reagirala v določeni situaciji.

Zdaj, kar se pa tiče, pravim, zadnje seje, jaz moram reči še enkrat, no, odločitev predsednice, samovoljna odločitev predsednice oziroma da reče, »jaz sem se tako odločila,« ni pravilno, zato se vpraša Državni zbor, predsednica, tudi če bi bilo to ob deveti uri, ne glede na to, ali smo bili ali ne, jaz lahko povem, da sem zamujala točno dve minuti in sem srečala na hodniku in so mi povedali, da pač seje ni, bi se takrat lahko odločitev sprejela drugače oziroma bi se povprašalo poslance. Konec koncev ne bi bilo treba postopkovnega predloga, lahko bi sama vprašala, ali se strinjate s tem, da počakamo predsednika Vlade. Ne vem, zdaj ste rekli, da ima najvišja pooblastila oziroma ne, predsednik Vlade nima najvišjih, moramo ločiti zakonodajno in izvršilno vejo oblasti in zakonodajna veja oblasti je tista, ki nadzira konec koncev delo Vlade in predsednika Vlade in ministri so bili izvoljeni v Državnem zboru in ne na volitvah. Tako je to treba vzeti v obzir tudi v smislu, če želite, no, pa ne v tem primeru, ampak če želite, tudi zaščite poslancev, ne do izvršilne veje oblasti oziroma dela. Tako je treba tukaj te razmejitve poznati. Jaz verjamem, da koalicija želi zaščititi Vlado in pa predsednika Vlade in iti na roko, to vse razumem, vendar pa nas je tu devetdeset poslancev, ki odločamo o tem, kako bomo mi sprejemali zakone, procedure in tako naprej. Zato je bilo tudi potem moje vprašanje - in bo tudi zdaj ponovno -, ali bomo ob že napovedani seji Vlade, pardon, Državnega zbora, ob začetku, če bomo ugotovili, da poslanca, ki je nosilec določenega zakona ali pa mora imeti stališče, ali ga bomo počakali ali bomo tudi takrat, še enkrat govorim o napovedani seji Vlade, no, seji Državnega zbora, to naredili. Ker konec koncev je bilo to potem vprašanje, ali se bo nas tudi čakalo, kajne, ko že seja teče. Ali pa, recimo, da se vmes ugotovi, ura je enajst, poslanec ob enajstih in petnajst mora imeti stališče oziroma je predlagatelj, ali bomo prekinili sejo. Ta možnost, to se je zdaj odprlo, kajne, ta zadeva se je zdaj odprla. In takoj, ko bo do tega prišlo, pa ne zato, da bi prišlo iz izkoriščanja, ampak da pride do te situacije, torej, kakšna bo reakcija. Torej, še enkrat, seveda lahko Poslovnik bere vsak kakor želi, pa vendar, v 66. členu piše, da predlagatelj lahko poda, ni potrebno, torej, če predlagatelj manjka, naj še enkrat opozorim, ministrica za pravosodje je zamujala pri enem predlogu takrat za predsednika Vrhovnega sodišča in ko je zamudila, je bilo jasno pokazano, da pač je zamudila tisti trenutek in beseda ji ni bila potem več dana. Tako da ne vzpostavljati dvojnih meril in s tem, bom rekla, s to zadevo se je zadeva odprla, no, in bodo vedno ta vprašanja obstajala. Še enkrat pa opozarjam na to, da smo zakonodajna veja oblasti, da izvršilna ima drugačno in da smo mi izvolili predsednika oziroma vi v Državnem zboru, ampak Državni zbor je izvolil predsednika Vlade in ministre. In oni se morajo tudi po Poslovniku v bistvu opravičiti, kajne, če manjkajo, in opravičljivi razlogi za ministre so točno navedeni, kateri so. Še enkrat pa, da ne bo to zvenelo kot, ne vem, zdaj nekaj hudega, ampak razumemo tudi osebne zadržke, to sploh ni debata, pa vendar jaz mislim, da bi se stvari morale drugače odpeljati, predvsem pa ne s samovoljnim odločanjem.

Okej, hvala lepa. Jaz bom še enkrat povedala to, kar sem, citirala sem že 73. člen Poslovnika. Povedala sem že, razlogov je bilo več za prekinitev, ni bil samo eden, tukaj predsednika Vlade ni mogel

zamenjati nihče drug, medtem ko pri poslancih, ki imajo stališče, ga lahko zamenja kolega ali pa kolegica iz poslanske skupine. Tako da tukaj so bile druge okoliščine, pa jih ne bom zdaj še enkrat naštevala.

Glede poslanskega vprašanja, no, enega ste pa omenili, res, ki je bil tak, da smo v bistvu poslanko potem opozorili, da so njena vprašanja presegla okvir poslanskega vprašanja, da pa vseeno iz njenih vprašanj pa je en del tak, ki se v bistvu nanaša na delo ministra, in smo ji tudi to predstavili, torej, šlo je pa za v bistvu, na kakšen način naj bi ta minister delovne izkušnje in izkušnje iz tujine prenesel v slovenski prostor. In smo ji to tudi obrazložili in jo prosili, da v bistvu je zgolj to tisto, kar bi lahko štelo kot poslansko vprašanje, in bi bilo prav, da se v bistvu to preformulira. Se pa vedno postavljam na stališče, da v dvomu, ali so ali niso izpolnjeni kriteriji, delam v korist poslancev. To se pravi, da gre za poslansko vprašanje in ga pošljem naprej.

Tako da zdaj to je to, no. Mislim, da sem kar izčrpala obrazložitev, no, kaj se je zgodilo prejšnji torek. Pa mogoče zdaj, če bi še kdo drug kaj povedal, pa seveda vi dobite besedo takoj, ko boste želeli. Gospod Sajovic, izvolite.

Hvala lepa.

Jaz imam osebno nek tak občutek, da tudi pri nas v parlamentu ni vse prav, če ni skoraj vsakič ali pa vsak dan nekaj narobe. Namesto z vsebinami se veliko ukvarjamo z interpelacijami, referendumi, obstrukcijami, proceduralnimi predlogi, zdaj so v modi celo akcijski načrti.

Kar se zapleta tiče, sem trdno prepričan, da je predsednica ravnala v skladu s Poslovnikom. Nenazadnje smo pogledali tudi nekatere pretekle prakse, se je tudi koga od poslancev ali poslank že čakalo, razumelo njegovo osebno stisko in pa opravičilo. Je pa zagotovo drugače, kajne, če seveda odločamo o ministru, kjer je edini predlagatelj in predstavitelj stališča predsednik Vlade, kot pa če govorimo o neki zgodbi, ki jo lahko znotraj poslanske skupine praktično v skladu z dogovorom lahko predstavi kdorkoli kot namestnik. Začuden sem tudi, da se zdajle pogovarjamo, kot da tiste debate, ki smo jo imeli ob drugi uri, sploh ni bilo. Tam je bil duh konstruktiven, vsakdo od nas je stopil pol koraka nazaj. Vsi smo se strinjali, da zlorabljamo proceduralne predloge, ki to niso in jaz mislim, da če se to dvakrat ponovi, da je kdorkoli je predsedujoči, tokrat je pravilno potezo povlekla predsednica, da to prekinemo, če ne se nam bo kdaj zgodilo, če bomo vztrajali na absolutni pravici proceduralnega predloga, da bomo kdaj proceduralne predloge poslušali z ene in druge stvari, lahko uro ali pa ali pa dve. Tako da nas je 90, vsakdo po trikrat predlaga, smo že na 270, nima smisla. Danes smo imeli dva konstruktivna sestanka, tako tistega ob 12. uri kot ob 14., predlagam, da tudi tega ob 16. zaključimo z enimi takimi slišanostjo, spoštovanjem in razumevanjem drug drugega. Je pa dragoceno, da smo vsi na vseh treh sestankih imeli možnost povedati tisto, kar nam leži na duši. Kakšne take malenkosti, kot so pa če kdaj, ki ima bolj kdo bolj odgovorno nalogo kot mi, ali si zasluži kavo ali si jo ne, to pa mislim, da lahko tudi razrešimo na kakšnemu internemu sestanka.

Hvala.

Samo glede kave bi pojasnila. Predsedujoči, ki sedi na seji neprekinjeno vsaj dve uri ima na voljo vodo in kavo ali pa čaj. tega se poslužujejo vsi, predsedujoči, ni nobene izjeme. Jaz nisem nobena izjema, ne podpredsednici, ne podpredsednik. Tako da to, ne vem, to zakaj smo zdaj odprli, ampak jaz osebno sicer sama ne vidim razlogov zakaj poslanci ne bi mogli imeti vode s seboj. Saj vem, da marsikdo je proti, ampak se je pa že zgodilo, da je komu zmanjkalo glasu in je po težko nadaljeval, ampak okej, ne bom tukaj nič solirala, ampak to je to, kar se te kave tiče. Mogoče ne bi tukaj preveč, tako da…

Izvolite.

Jaz bi samo kolegu Sajovicu odgovorila. Korake nazaj smo že naredili in sem takrat povedala, da naslednjič jih ne bomo več.

Kar se pa tiče delovnih posvetov in tega, kar je bilo dogovorjeno, bomo spoštovali. Ampak ne mi govoriti, da smo se vsi strinjali, da kršimo proceduralne predloge, ni res. Jaz se nisem nič strinjali, jaz ne vem kdo se je s tem strinjal. Ena poslanka je danes povedala, da se strinjam, da je tudi ona kdaj kršila Poslovnik oziroma predlog za proceduralni in ne govoriti, da smo se vsi strinjali. Tako da, tu pa zdaj delate res šov. Ne s takimi zadevami. Govorimo o točno konkretni zadevi in ne govorimo, da se izkorišča te zadeve proceduralne. Jaz sem povedala da, tudi takrat, ko sem dala proceduralno v torek na kateri člen se sklicujem in sem to dvakrat povedala. Za tretjega niti ne veste kaj bi bilo in tudi predsednica je rekla, da pač lahko bi bilo drugače, predvidevala je pa tako. Torej še enkrat, ne vem na katerem delovnem posvetu, smo se vsi strinjali, da kršimo proceduralne predloge in prosim ne govoriti takšnih zadev, ker potem bodo pa res ljudje mislili, da si mi v Državnem zboru kar nekaj izmišljujemo pa, da so proceduralne za to, da pač, ne vem, enkrat eden govori, drugič drug. Tako da, lepo prosim, bodimo tu natančni.