13. nujna seja

Odbor za gospodarstvo

8. 3. 2023

Transkript seje

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam!

Pričenjam 13. nujno sejo Odbora za gospodarstvo.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji članice in člani odbora: gospod Jožef Horvat iz Poslanske skupine Nova Slovenija, gospod Soniboj Knežak iz Poslanske skupine Socialnih demokratov, gospod Miha Kordiš iz Poslanske skupine Levica in gospa Suzana Lep Šimenko iz Poslanske skupine SDS, na seji pa kot nadomestni članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo: poslanka Lucija Tacer nadomešča poslanca Aleksandra Prosena Kralj, poslanka Andreja Živic nadomešča Martina Marzidovška, poslanec Darko Krajnc nadomešča Tineta Novaka, poslanka Tereza Novak nadomešča Matejo Čalušić, poslanec Teodor Uranič nadomešča Tomaža Laha.

S sklicem seje ste prejeli predlagan dnevni red seje odbora, torej z eno in edino točko - Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delniških strukturah z različnimi glasovalnimi pravicami v podjetjih, ki želijo uvrstiti svoje delnice v trgovanje na zagonskem trgu.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela drugih predlogov v zvezi z dnevnim redom, ugotavljam, da je takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem in širitvijo.

Sedaj prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O DELNIŠKIH STRUKTURAH Z RAZLIČNIMI GLASOVALNIMI PRAVICAMI V PODJETJIH, KI ŽELIJO UVRSTITI SVOJE DELNICE V TRGOVANJE NA ZAGONSKEM TRGU MSP, EPA 663-IX, EU U 1151.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Predlagatelj stališča je Vlada.

Odbor bo kot matično delovno telo točko obravnaval na podlagi prvega in drugega odstavka 154.h člena Poslovnika Državnega zbora.

K tej točki so vabljeni: Vlada, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Državni svet.

In sedaj predajam besedo Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, državnemu sekretarju mag. Dejanu Židanu.

Izvolite, beseda je vaša.

mag. Dejan Židan

Hvala, gospa predsednica.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav tudi ostalim prisotnim!

Dovolite, da na današnji dan, na dan žena, vsem prisotnim, da vam zaželim vse dobro, z upanjem, da je vsak dan dan žena v našem letu.

Pred vami je osnutek sta Predlog stališča Vlade Republike Slovenije do direktive, ki je v bistvu luč sveta zagledala nedavno nazaj, to je 7. decembra, pripravila ju je Evropska komisija. To je direktiva, ki mora biti sprejeta, torej tako na komisiji, na Svetu in v parlamentu.

Evropska komisija želi s to direktivo, o kateri se danes pogovarjamo, olajšati dostop do kapitala malim in srednjim zagonskim podjetjem. Njen predlog je naslednji, da v bistvu malim in srednjim zagonskim podjetjem dovoli posebno obliko delnic, ki so drugače prepovedane. Vi poznate slovenski pravni red, da vse delnice morajo imeti, razen prednostnih, kjer je posebno pravilo, mora imeti enake glasovalne pravice, omejitev tega ni dovoljena, za to direktivo, pa za zagonska podjetja, ki gredo po kapital na zagonski trg, za mala in srednja podjetja, je možno pridobiti delnice za različno glasovalno pravico. Kaj je v praksi ideja zamisli? Ta, da ustanovitelji podjetja lahko, čeprav imajo manj delnic, imajo večje število glasovalnih pravic.

Ta direktiva trenutno je napisana na način, da je potem omejitve, ki pa kljub vsemu ščitijo male delničarje, prenesla, če bo takšna, kot je sedaj sprejeta, na posamezne države članice, da po svojem pravnem redu naredijo varovanje manjšinskih delničarjev, tudi države članice, če bo v tej obliki direktiva sprejeta, bodo imele pravico, da določijo časovnico. Ampak v praksi, kako je zamišljeno, da podjetja, ki pridejo na zagonski trg, ki je v vseh državah, mimogrede, v Sloveniji ga nimamo, čeprav ga je možno ustvariti, mislim, da od leta 2017 naprej, ko pridejo na zagonski trg, na tem trgu je manj kapitala, je manj kapitaliziran kot ostali trgi, ne, v nekem trenutku pa kljub vsemu ugotovijo, ko želijo zrasti, da morajo iti na klasični trg, kjer delniške družbe pridobivajo kapital, v tistem trenutku seveda pravila za zagonska podjetja prenehajo veljati.

Do sedaj na strokovnem nivoju so bila v Bruslju tri pogajanja. Zadnje pogajanje na strokovne in v tej fazi pogajanj je prišlo do tega, da so se nekatera pravila, ki bi bila napisana v osnovni direktivi, prenesla nato na način, da morajo pravila samostojne države same določiti. Zadnje pogajanje na strokovni ravni na Evropski komisiji bo, mislim da, 20. marca tega leta. Slovenija je opravila posvetovanje z vsemi deležniki, ki sodelujejo na kapitalskem trgu, so naklonjeni tudi tej rešitvi, tako da pričakujem, da bo predlog direktive zelo hitro prišel tudi na Svet ministrov in verjetno bo sprejet splošni pristop, kar pomeni, da se je potem potrebno še uskladiti s parlamentom in potem, ko je direktiva usklajena, je končno glasovanje in tako kot sedaj hitro vse skupaj poteka, je to verjetno eden od inštrumentov, ki ima splošno podporo, ker nobenega razloga ni, da ne bi imel splošne podpore, da bo verjetno sprejet že v letošnjem letu in ko bo sprejet, potem je pač obdobje implementacije, ko bomo pač mi morali ustrezni zakon, med drugim tudi Zakon o gospodarskih družbah, odpreti in ponovno prenoviti.

Hvala.

Hvala lepa, državni sekretar.

Sedaj odpiram razpravo poslank in poslancev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ni želja.

V glavnem, morebiti bi samo jaz dodala, da seveda iz obrazložitve s strani ministrstva je povedano, da se s tem na gospodarskem stališču pričakujejo pozitivni učinki, ki bodo tako na gospodarstvu, se pravi, se povečali v smislu povečanega dostopa do MSP v Evropski uniji, do alternativnih virov financiranja, boljši, prilagojen in širši dostop do financiranja, MSP bodo potem lahko hitreje rasla, kar bo seveda vplivalo tudi na zaposlovanje po vsej Evropski uniji.

In če ni več želja po razpravi, zaključujem razpravo in odboru predlagam, da razpravlja in odloča o naslednjem predlogu mnenja: »Odbor za gospodarstvo podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delniških strukturah z različnimi glasovalnimi pravicami v podjetjih, ki želijo uvrstiti svoje delnice v trgovanje na zagonskem trgu MSP, EPA 663-IX, EU U 1151, ki ga je predložila Vlada in predlaga pristojnemu Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme«, in sedaj prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Predlagam, da odbor pristojnemu Odboru za zadeve Evropske unije poroča pisno. Se s tem strinjate? (Da.)

Hvala lepa.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda in trinajsto nujno sejo Odbora za gospodarstvo.

Naj ob tej priložnosti vsem ženskam ob današnjem mednarodnem prazniku žena želim vse dobro in lepo praznovanje!

Hvala lepa.

Hvala lepa, državni sekretar.

Sedaj odpiram razpravo poslank in poslancev. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ni želja.

V glavnem, morebiti bi samo jaz dodala, da seveda iz obrazložitve s strani ministrstva je povedano, da se s tem na gospodarskem stališču pričakujejo pozitivni učinki, ki bodo tako na gospodarstvu, se pravi, se povečali v smislu povečanega dostopa do MSP v Evropski uniji, do alternativnih virov financiranja, boljši, prilagojen in širši dostop do financiranja, MSP bodo potem lahko hitreje rasla, kar bo seveda vplivalo tudi na zaposlovanje po vsej Evropski uniji.

In če ni več želja po razpravi, zaključujem razpravo in odboru predlagam, da razpravlja in odloča o naslednjem predlogu mnenja: »Odbor za gospodarstvo podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delniških strukturah z različnimi glasovalnimi pravicami v podjetjih, ki želijo uvrstiti svoje delnice v trgovanje na zagonskem trgu MSP, EPA 663-IX, EU U 1151, ki ga je predložila Vlada in predlaga pristojnemu Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme«, in sedaj prehajamo na glasovanje.

Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, nihče proti.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Predlagam, da odbor pristojnemu Odboru za zadeve Evropske unije poroča pisno. Se s tem strinjate? (Da.)

Hvala lepa.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda in trinajsto nujno sejo Odbora za gospodarstvo.

Naj ob tej priložnosti vsem ženskam ob današnjem mednarodnem prazniku žena želim vse dobro in lepo praznovanje!

Hvala lepa.