8. redna seja

Državni zbor

20. 3. 2023

Transkript seje

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje!

Začenjam 8. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika.

Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi.

Lep pozdrav vsem skupaj!

Prehajamo na določitev dnevnega reda 8. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 10. marca, s sklicem seje.

O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem.

Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, vsi so glasovali za in nihče proti.

(Za je glasovalo 76.) (Nihče proti.)

Ugotavljam, da je dnevni red 8. seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV.

V zvezi s to točko sem v poslovniškem roku prejela pisne prijave 30. poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.

Na prva 3 vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade.

Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo 3 minute, predsednik Vlade, ministrice in ministri odgovorijo na vprašanje v največ 5 minutah. Če je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi skupaj na voljo 5 minut za odgovor. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja. Prosim vas, da ste na to pozorni.

Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v 2 minutah, dopolnitev odgovora pa sme trajati največ 3 minute. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave in brez obrazložitve glasu.

Ob tem vas še posebej opozarjam, da je treba takšen predlog izrecno podati in se pri tem osredotočiti le na njegovo obrazložitev, ne pa postopkovnega predloga uporabiti za vsebinsko razpravo v zvezi s postavljenim vprašanjem. V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v 30. dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstila na naslednjo redno sejo Državnega zbora.

V zvezi s to točko so se za danes opravičili: Klemen Boštjančič, minister za finance, Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve, dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo, ter Marjan Šarec, minister za obrambo.

Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno.

Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva 4. vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob, poslanska vprašanja pa mu bodo postavili: Jelka Godec (Poslanska skupina SDS), Iva Dimic (Poslanska skupina NSi), Žan Mahnič (Poslanska skupina SDS) in mag. Borut Sajovic iz Poslanske skupine Svoboda.

Poslanka, kolegica Jelka Godec, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade.

Izvolite.

Najlepša hvala.

Lep pozdrav vsem!

Predsednik Vlade, moje vprašanje bo zelo kratko, tudi vaš odgovor je lahko zelo kratek. Ali ste prijavili vam ukradeno identiteto v Romuniji oziroma v Sloveniji?

Najlepša hvala.

Spoštovani predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. Opozarjam vas, da sama menim, da glede na določila Poslovnika to ni poslansko vprašanje.

Izvolite.

Robert Golob

Hvala lepa.

Poslanke in poslanci mi boste dovolili, da preberem poslansko vprašanje, ki je bilo pisno zastavljeno in seveda nima nobene zveze z vašim vprašanjem, kar je škoda. Ker v kolikor bi iskreno želeli priti do informacije, bi to vprašanje zastavili in bi verjeli, da je to vprašanje nekaj, kar se tiče parlamentarne procedure, bi ga zastavili ustrezno pisno, ampak ne glede na to. Odgovor je da, zelo kratko, da.

Hvala lepa.

Kolegica Jelka Godec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.

Izvolite.

Dopolnitev odgovora je sledeč, mislim, navezuje pa se na moje poslansko vprašanje, gre namreč za to ali predsednik Vlade oziroma na kakšen način zagotavlja, bom rekla, preprečuje krajo oziroma zlorabe digitalne in tako naprej na področju gospodarstva in bančnega sistema. Torej moje vprašanje pa je seveda, odgovorili ste, da najlepša hvala. Namreč, do zdaj se vedno govorili, da ne in da pač to ni potrebno. Me pa zanima, kdaj in komu ste to naznanili?

To je še edino vprašanje.

Najlepša hvala.

Hvala lepa. Predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora.

Izvolite.

Robert Golob

Hvala, bom pojasnil, namenoma, ker imam to priložnost in hvala zanjo, pa upam, da bo tudi v celoti preneseno.

Tekom decembra 2021 preden sem se odločil, da se podam v politiko, od FURS-a zahteval dve potrdili. Prvo potrdijo, da imam vse davke plačane, in drugo potrdijo, da nimam nobenega računa v tujini, ker ga nikoli nisem nobenega odprl sam. Na kar me je FURS opozoril, da obstaja račun na moje ime z mimogrede napačnim naslovom. Navedena je ulica, ki ne obstaja: Kromberk 72. Kromberk 72 ne obstaja, v Sloveniji, vsaj ne, pa je kljub temu bil račun narejen, odprt. Na njem ni bilo nikoli niti enega evra, to sem vse pojasnjeval v predvolilni kampanji, ima z veseljem pojasni še zdaj. Enega evra nikoli na tem računu. Isto sekundo, ko so moji odvetniki se obrnili na banko in jo vprašali, od kje ta račun, je banka sama 3. januarja 2022 ta račun zaprla z eno samo obrazložitvijo, da ni bil nikoli uporabljen. Toliko o tem računu. Kasneje so odvetniki svoje postopke peljali po prijazni poti do banke, mogoče so bili preveč prijazni. Decembra lansko leto, decembra lansko leto so vložili prijavo na tožilstvo v Romuniji in če boste zdaj rekli, da vas zanima dokaz tega, ker mi seveda ne boste verjeli, vam še enkrat povem, jaz z veseljem to pojasnjujem zdaj tukaj, zaradi tega, ker so kamere in ker je prav, da ljudje vejo koliko laži na temo romunskega računa in vseh ostalih stvari, ker verjamem, da bo vaš kolega kasneje od njih podobno enako spraševal, je bilo plasiranih od volitev. Plasirane so z enim samim namenom, ne da bi se karkoli razčistilo, ampak z namenom, da se poskuša vnašati ljudi med ljudi, zmedo. No, ampak tako kot vam ni uspelo pred 24. aprilom, tudi zdaj nam bo, zaradi tega, ker je glede tega računa in vseh ostalih stvari so na stvari natančno take kot so bile pred aprilom, 24. lansko leto in nič drugačne.

Hvala lepa.

Kolegica poslanka Jelka Godec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru.

Izvolite.

Predsednica, najlepša hvala. Seveda moja zahteva gre v smeri, kot ste zdaj povedali, torej, da se opravi razprava o tem, namreč jaz moram reči, da od 24. aprila naprej je predsednik Vlade večkrat zavajal javnost glede odprtja računa v Romuniji in ukradeni identiteti. Namreč na moje poslansko vprašanje v mesecu novembru je zatrjeval, da je vse okej, da ni nobenih potrebno prijav zdaj pač govori o tem, da je, potem decembra vendarle prijavil, jaz osebno zdajle oziroma vsi, ki to spremljamo in poslanci nismo dobili odgovora na moje vprašanje, ki sem ga zastavila in je bilo jasno, komu in kdaj ste prijavili oziroma komu ste, kdaj ste rekli zdaj, decembra, ampak komu ste to prijavili in na kakšen način je bila zadeva izvedena. Torej, moje mnenje je, da glede na to, da se okoli tega pojavljajo različna vprašanja in še vedno nejasnosti, ki so tudi povezane s poslovanjem GEN-I, je potrebno v Državnem zboru opraviti razpravo na to temo.

Najlepša hvala.