42. redna seja

Kolegij predsednice Državnega zbora

19. 5. 2023

Transkript seje

Dobro jutro, lepo pozdravljeni! Začenjam 42. sejo Kolegija predsednice Državnega zbora.

Obveščam vas, da ste bili včeraj, torej 18. maja 2023, obveščeni o širitvi dnevnega reda seje z novo točko, in sicer točka 1A, dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora. Hkrati vam je bilo posredovano gradivo k 1. točki dnevnega reda.

Obveščam vas še o nadomeščanju članov Kolegija, in sicer poslanec Andrej Hoivik nadomešča vodjo Poslanske skupine SDS Jelko Godec in poslanec Jonas Žnidaršič, ki - upam, se nam bo pridružil kmalu, ker je bil že tukaj - nadomešča vodjo Poslanske skupine SD Janija Prednika.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – DOLOČITEV ČASA OBRAVNAVE TOČK DNEVNEGA REDA 10. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE BO ZAČELA V PONEDELJEK, 22. MAJA 2023..

Gradivo ste prejeli včeraj.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.)

Na glasovanje dajem sklep: Sprejme se čas za obravnavo posameznih točk dnevnega reda 10. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 22. maja 2023.

Glasujemo. Za so glasovali vsi (razen gospoda Jonasa, ki še ni prišel nazaj), nihče proti.

(Za so glasovali vsi.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

O, pozdravljeni, gospod Žnidaršič.

Prehajamo na 1A TOČKO DNEVNEGA REDA – DOGOVOR O SKLICU IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA.

Gradivo k tej točki, to je zahteva skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec za sklic izredne seje Državnega zbora, ste prejeli včeraj z obvestilom o širitvi današnje seje Kolegija.

V zvezi s sklicem 37. izredne seje predlagam sledeče. Predlog dnevnega reda je določen z zahtevo in se glasi: Predlog priporočila Vladi zaradi poslabšanja socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev. Torej, imamo eno točko. Datum seje bi bil v petek, 26. maja 2032, ob 12. uri do zaključka seje.

Najava časa za razpravo: za poslanske skupine ena točka po tretjem odstavku 67. člena Poslovnika, do 15 minut za dopolnilno obrazložitev predlagatelja predloga priporočila, to je skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, in do 60 minut za razpravo predlagatelja ter do 15 minut za predstavitev mnenja Vlade in do 60 minut za razpravo Vlade. Želi kdo besedo? Izvolite, gospod Hoivik.

Hvala lepa, predsednica, za besedo.

Drži, v Slovenski demokratski stranki smo 15. maja s prvopodpisano Jelko Godec predlagali oziroma zahtevali ta sklic izredne seje. Nas pa predvsem čudi, da je zdaj tu na mizi predlog, da se ta izredna seja uvrsti že ta petek, torej takoj po redni seji. In me zdaj zanima, časovno, kako si vladna koalicija oziroma pač vladajoči predstavljajo, kdaj bo to pobudo obravnavalo matično delovno telo, kajti, kolikor sem zasledil tudi pri prejšnji točki, smo soglasno sprejeli dnevni red 10. seje. Seveda je gmotni položaj slovenskih upokojencev vreden posluha, tu predlagamo tudi predloge. Ampak res ne razumem, zakaj se pač nekako logično, humano ta izredna seja skliče morda v prihodnjem tednu, torej govorim o tednu kasneje, kajti cel teden bomo tukaj v Državnem zboru, vmes pa se mi zdi, vsaj jaz, kolikor sem pogledal časovnico, bo zelo težko sklicati te MDT oziroma, če bo že ta sklican, bo sklican v poznih večernih urah, kar pa se mi zdi tudi ne fer nekako do zaposlenih tega Državnega zbora, ki potem morajo tudi pripraviti poročilo za samo izredno sejo plenarke in tako naprej, no.

Tako da, bi morda tukaj želel pojasnilo, zakaj se tako mudi. Vi veste, da imate na voljo 15. dni za predlog oziroma za določitev dneva sklica izredne seje in ne vem zakaj se pa v tem primeru tako tako mudi, torej nekako v petek, kot ste sklicali tudi že prejšnji poziv, ko smo govorili o položaju slovenskega kmeta.

Samo tukaj bi morda odprl razpravo, tudi bi prosil pojasnilo predsednice za točno ta datum, torej v petek, 25. 5., ob 12. uri.

Hvala.

Ja, hvala lepa.

Tu bom prosila še predstavnike koalicije, da morda še vi poveste svoje mnenje glede tega datuma, sicer je pa skrajni rok 30. maj in če pogledamo tole, smo dali na petek, to se pravi 26. maja, potem je vikend, ne, sobota in nedelja in potem je ponedeljek, za katerega sem velikokrat slišala že, kako se ne obravnava, ne, ker so pač, je treba imeti čas za delo na terenu, s čimer se tudi strinjam konec koncev in potem nam ostane samo še torek.

Kar se tiče dela matičnega delovnega telesa, je pa predsednik…, predsedniku prepuščeno, zdaj kdaj bo to sklical, čas ima in seveda verjamem, no, da bo to naredil tako, da ne bo okrnjeno delo ali pa, da ne bo posegalo preveč v redno delo ali pa šlo izven rednega delovnega časa naših zaposlenih, kajne.

Zdaj pa v bistvu dajem besedo še koaliciji.

Izvolite, gospod Sajovic.

Ja, hvala lepa.

Problematika je na sklic očitno resna, potrebna in pa akutna. Vlada je na številne odzive v preteklosti že reagirala. Priča smo bili eni od najvišjih uskladitev, pa seveda 2 izredna dodatka v prejšnjem letu. Očitno to ni zadosti. Problematika je aktualna in jaz sem prepričan, da je to treba vsebinsko obravnavati in dati temu prednost pred mirnim uvodom v vikend.

Hvala lepa.

Gospod Vatovec, izvolite.

Ja, jaz se strinjam.

Zahtevo za sklic izredne seje je podala Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 15. maja, poslovniški roki so precej jasni, ne glede na to, da se izteče 30., tudi na aktualnost tematike in na to, da je tudi s strani predlagateljev očitno ta skrb do upokojencev in njihovega materialnega statusa tako velika, mislim, da ni nobene ovire, da ne bi to razpravo opravili v petek, ne glede na to, da je to zadnji dan v tednu, pa mogoče so bili kakšni drugi plani. Jaz mislim, da je prav, da to razpravo opravimo čim prej, kot je to možno in mislim, da bo tudi Odbor za delo sklican v skladu, zdaj, ko imamo tudi sprejeto časovnico poteka seje naslednji teden, v nekem takem terminu, ko bo možno to razpravo tudi na MDT-ju opraviti.

Ja, hvala lepa.

Izvolite, gospod Hoivik.

Ja, hvala lepa za odgovora s strani koalicije.

Zdaj morda samo, pa ne bi šli čisto v tematsko področje ali pa vsebinsko, kajti to bo zagotovo tudi ta petek namenjen temu, ampak samo kolega Sajovica, no, glede uskladitve pokojnin.

Zdaj, če vi smatrate, da je petodstotna povišica v času desetodstotne inflacije lajšanje gmotnega položaja upokojencev, se gladko žal motite. Kar se pa tiče same zdaj obrazložitve, jaz se strinjam, da je potrebno to razpravo opraviti čim prej, vendar kot vemo oziroma kakor je preteklost pokazala, da vladna koalicija kar lepo povozi na tem odboru vse, vsa priporočila, upam, da se v tem primeru oziroma ob tej problematiki izkaže drugače in vseeno, kakor sem sam pogledal tudi dnevni red, tudi MDT-ja enega, ena seja je sklicana že za v ponedeljek ob 8. zjutraj in torej to sklicuje tudi kolega predsednik Odbora za delo in jaz sam res ne vidim, mislim, da bo potem ta sklic MDT-ja padel najbrž v četrtek, torej, tako kot ste storili za reševanje oziroma smo razpravljali za reševanje slovenskega kmeta bo to potem v roku 12 ur zaključeno. Pravzaprav je to en modus operandi te vladne koalicije - ko pride do izziva ali pa da se odpre vprašanje, se potem zelo na hitro nekaj pove v Državnem zboru, seveda do javnosti to malo težje pride, hkrati pa se potem predlaga kakšen zakon, ko je šlo za kmete, imamo danes tudi na dnevnem redu predlog po skrajšanem postopku glede Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Tako, da izgleda ta petek, torej 26. maja, pričakujemo, vsaj tako sledi praksa te vladne koalicije, da bomo, kaj, dobili zakon, ki bo dopovedoval kdo lahko protestira in kdo ne sme, ko se gre za upokojence. Upam, da seveda do takšnega predloga zakona ne bo prišlo.

Hvala pa še vedno za pojasnila. Seveda mi bomo v slovenski, Poslanski skupini SDS podprli ta predlog sklica izredne seje, čeprav, kot sem rekel, se s tem terminom najbolj ne strinjamo. Hvala.

Ja, hvala lepa.

Tukaj moram jaz vseeno povedati, da to, kdaj se skliče seja, je pravica in diskrecija na nek način predsednice Državnega zbora. In jaz vedno pazim, da je to sklicano v poslovniških rokih in tukaj seveda je poslovniški rok v popolnosti varovan. In v tem času pač mora tudi MDT opraviti svoje delo, to je pa v domeni predsednika dotičnega matičnega delovnega telesa.

In če zdaj nima nihče več kaj za dodati, gremo na glasovanje. In na glasovanje dajem sklep, seveda toliko, da povem, da ne bomo glasovali o tem, kdaj bo seja, a ne, ampak o drugih zadevah, in sicer na glasovanje dajem sklep: Poslanske skupine k točki dnevnega reda 37. izredne seje Državnega zbora najavijo čas v skladu s tretjim odstavkom 67. člena Poslovnika zbora.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

(Za soglasno.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In na glasovanje dajem še sklep: Predlagatelj predloga priporočila skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec ima za dopolnilno obrazložitev na voljo do 15 minut, za razpravo pa do 60 minut. Vlada ima za predstavitev mnenja Vlade na voljo do 15 minut, za razpravo pa tudi do 60 minut.

Glasujemo. Za so glasovale vse poslanske skupine, proti nihče.

(Za soglasno.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

In predlagam, da odločamo še o sklepu, s katerim bi matičnemu delovnemu telesu, to je Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide izjemoma omogočili delo po 22. uri, če bi bilo to potrebno. Želi morda kdo razpravljati?

Izvolite, gospod Hoivik.

Ja, hvala lepa.

No, saj tudi moje prejšnje izvajanje je bilo v skladu s tem, kar ste zdaj dali oziroma boste dali na glasovanje. Zdi se mi nesmiselno, da bodo tudi službe morale delati po 10. uri. Najbrž bo ta sklep izglasovan, zato bomo v Poslanski skupini SDS glasovali tukaj proti, predvsem s stališča, ker bi lahko tudi na primer že, če smo govorili prej, kdaj je zadnji rok, na primer MDT bi lahko deloval v ponedeljek, ko tudi zadnjič je bila ena seja nujna Odbora za notranje zadeve sklicana v ponedeljek, v torek bi pa potem ta izredna seja bila, torej tudi v poslovniškem roku. Torej napovedujem, da bomo v PS SDS tukaj glasovali proti. Hvala.